Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Daily archive

iulie 04, 2015

Principiile procesului de invatamant

in Pedagogie

Conceptul de curriculum are, printre altele, avantajul că asigură o înţelegere sistemică a procesului de învăţământ, înţelegere care conduce la câteva subsisteme şi la interdependenţele dintre ele: Tradusă în termeni de operaţii, această dublă conexiune se reduce la triada proiectare- organizare / desfăşurare – evaluare. Dacă ne întrebăm care este baza, temeiul sau fundamentul în…

Citeste mai mult

Topici specifice consilierii educaţionale focalizate pe prevenţie şi dezvoltare

in Pedagogie

Tematica abordată în activităţile de consiliere educaţională  focalizate pe dezvoltare personală şi socială şi pe prevenţia situaţiilor de risc este conexată obiectivelor specifice (Tomşa, 1999, Băban, 2001, Dumitru, 2008) – dezvoltarea sănătăţii fizice şi mentale ale elevilor şi a stării de bine, facilitarea adaptării şcolare şi sociale a elevilor, ameliorarea relaţiilor lor cu familia, şcoala şi…

Citeste mai mult

Conceptualizarea curriculum-ului perspective de analiză

in Pedagogie

Conceptul de conţinut, tipuri de conţinut Conţinutul procesului de învăţământ reprezintă ansamblul resurselor pedagogice informaţionale, stabilite la nivelul structurii materiale a sistemului de învăţământ, conform finalităţilor macrostructurale (ideal, scopuri) şi microstructurale (obiective generale, specifice) care determină criteriile de elaborare a planului de învăţământ, programelor şcolare, manualelor şi a altor materiale necesare pentru stimularea activităţii de…

Citeste mai mult

Tipuri si forme ale educatiei

in Pedagogie

Mediul educaţional reprezintă acea componentă cu caracter predominant psiho-social a mediului în care se desfăşoară un proces educaţional mai mult sau mai puţin intenţionat, conştient, organizat, planificat. Pornind de la această definiţie de lucru putem identifica în structurarea şi evoluţia mediului educaţional grupuri psiho-sociale ca: familia, grupul de prieteni, de joacă, de vecini, instituţii ca:…

Citeste mai mult

Conceptul sociologic de organizare

in Pedagogie

Timp de secole, ştiinţele sociale fie că au neglijat fenomenul organizaţional, fie că l-au studiat din unghiul de vedere restrâns al unor subsisteme: statul, armata, biserica, şi, mai târziu, în secolul al XIX-lea, partidele politice, sindicatele. Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea şi, mai ales, din primele decenii ale secolului al XX-lea, începe, prin aportul…

Citeste mai mult

Ideal scopuri şi obiective educaţionale

in Stiri online

Dacă toate studiile ştiinţifice s-au desprins din filosofie, în secolul XVI – XVII, pentru a se constitui ca ştiintă de sine stătătoare, filosofia continuă să-şi păstreze în esenţă rolul coordonator şi integrator al ştiinţelor şi disciplinelor ştiintifice deoarece ea are menirea de a elabora cele mai generale legi cu privire la natură, societate şi om.…

Citeste mai mult

Educaţia obiect de studiu al pedagogiei

in Pedagogie

Termenul de educaţie este de origine latină – educo, educare, educere – care înseamnă „a creşte”, „a cultiva”, „a îndruma”. Acest termen induce o analogie cu sădirea , cultivarea şi îngrijirea plantelor. De altfel omul însuşi a fost comparat cu un arbore, s-au elaborat şi teste pentru cunoaşterea personalităţii pe baza interpretării unui arbore desenat…

Citeste mai mult

Introducere in pedagogie

in Pedagogie

Termenul de pedagogie este compus din grecescul pais, paidos, care înseamnă copil şi agô, gé, care înseamnă acţiunea de a conduce. Din punct de vedere etimologic, pedagogie înseamnă acţiunea de a conduce copilul. Câteva întrebări pot fi formulate pornind de la această semnificaţie etimologică: a conduce copilul de unde până unde? cu ce metode şi…

Citeste mai mult

Didactica generală şi didactica istoriei

in Pedagogie

Termenul „didactică” provine din cuvântul grecesc didaskein care înseamnă „a învăţa pe alţii”. Este cunoscut din antichitate şi constituie principalul element al acţiunii de instruire a tinerilor. Dezvoltarea pedagogiei a dus la introducerea noţiunii de didactică în sistemul conceptelor care ţin de acest domeniu. Primul pas în acest sens s-a datorat lui Comenius care, în…

Citeste mai mult

Dominantele in profilul dezvoltarii anteprescolarilor

in Pedagogie/Psihologie

Dominantele in profilul dezvoltarii anteprescolarilor cucerirea autonomiei de deplasare si placerea deplasarii care i-a facut pe cercetatori sa numeasca anteprescolarul – „fiinta tropaitoare”. dezvoltarea vorbirii, pe care Gessell a numit-o „inmugurire verbala”, adica in fapt comunicara verbala se largeste din ce in ce mai mult si anteprescolarul devine „fiinta trancanitoare”. aparitia reprezentarilor si trecerea de…

Citeste mai mult

Integrarea in functie de trasaturi de personalitate

in Pedagogie/Psihologie

Personalitatea reprezintă o sinteză calitativă de procese şi însuşiri bio-­psiho-socio-culturale necesare efectuării diferitelor activităţi care-l solicită pe om în cadrul raporturilor sale cu societatea în care trăieşte. Personalitatea este un sistem dinamic care se înţelege şi se cunoaşte mai bine, raportat la o “realitate socială distinctă”. În procesul devenirii personalităţii, există câteva perioade sau momente…

Citeste mai mult

Sistemul de invatamant ca organizatie

in Pedagogie

Sistemul de învăţământ (şcoala de toate gradele) reprezintă factorul esenţial al educaţiei. In educaţia tinerelor generaţii şi a adulţilor participă însă şi alţi factori, cum sunt: profesorul, familia, întreprinderile (societăţile comerciale), mass media şi grupul şcolar, care, împreună cu şcoala, alcătuiesc sistemul instituţional de educaţie. 5. 2. SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ROMÂNIA 5.2.1. Conceptul de…

Citeste mai mult

Metodologia educaţiei interculturale

in Pedagogie

Într-o epocă în care unul dintre cuvintele foarte des vehiculate este schimbarea, valorile pe care vechii greci îşi întemeiau existenţa – Adevăr, Bine, Frumos – rămân totuşi de o inalterabilă actualitate. Evoluţiile istorice jalonate de cele trei mari revoluţii politice moderne (engleză, americană şi franceză) le-au adăugat însă şi altele menite să consolideze nucleul tare1…

Citeste mai mult

Obiectul sociologiei educatiei

in Pedagogie

Definirea obiectului sociologiei este strâns corelată cu definirea sociologiei ca ştiinţă. Preocuparea pentru această problemă este prezentă pe tot parcursul istoriei sociologiei, reflectând concomitent: 1). dificultăţile reale legate de definirea obiectului sociologiei; 2). diversitatea concepţiilor despre societate, fenomenele sociale şi, în funcţie de aceste concepţii, diversitatea poziţiilor privind definirea obiectului sociologiei şi a sociologiei ca…

Citeste mai mult

Procesul de invatamant in detaliu

in Pedagogie

În ansamblul componentelor procesului de învăţământ conţinutul învăţământului ocupă o poziţie centrală, obiectivele pedagogice nu se pot determina în mod abstract ci numai în raport cu conţinuturile informaţionale. Toate celelalte componente ale procesului de învăţământ se stabilesc în funcţie de particularităţile conţinutului lor. Def:-conţinutul procesului de învăţământ desemnează ansamblul valorilor specifice şi dominante într-o societate…

Citeste mai mult

Principiile procesului de invatamant

in Stiri online

Principiile didactice sunt norme sau teze generale care imprimă un sens funcţional procesului de învăţământ asigurându-i astfel premisele necesare îndeplinirii în condiţii de eficienţă a obiectivelor şi sarcinilor pe care le urmăreşte în desfăşurarea sa. Principiile didactice sunt: – principiul participării active şi conştiente a elevilor în activitatea de învăţare – principiul unităţii dintre senzorial…

Citeste mai mult

Comunicarea didactica

in Pedagogie

Poate fi definită ca un schimb de mesaje cu conţinut specific ître profesor şi elevi. Ea se realizează oral-70% din timpul instruirii, scris, pe cale vizuală şi chiar prin gesturi. Scopul comunicării didactice: transmiterea şi asimilarea informaţiei rezolvarea de probleme formarea unor capacităţi, convingeri, sentimente şi atitudini adoptarea unor decizii referitoare la strategiile didactice. tehnici…

Citeste mai mult

Procesul de invatare ca proces de predare

in Pedagogie

Activitatea de predare, învăţare şi evaluare deşi este formată din trei elemente ea este privită în unitatea ei didactică deoarece ele se întrepătrund în cadrul activităţiicomune a profesorilor şi a elevilor iar rezultatela finale sunt o rezultantă a celor trei factori. PREDAREA În sens tradiţional este o activitate a profesorului prin care acesta le transmite…

Citeste mai mult

Conţinuturile învăţării curriculum

in Pedagogie

Elemente ale mediului social şi cultural: Obiective sociale din cartier, localitate; Obiective culturale din cartier, localitate. Plante şi animale: Observarea unor plante/ unor animale din mediul apropiat al copilului şi/sau de la colţul viu al case; Recunoaşterea părţilor componente ale unei plante (ale corpului unui animal); Fenomene al naturii: Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt,…

Citeste mai mult

Mergi la Sus

Politica cookies Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate