Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Conţinuturile învăţării curriculum

in Pedagogie

vezi-cate-unitati-de-invatamant-din-mures-nu-detin-autorizatie-sanitara1377598770

 • Elemente ale mediului social şi cultural:

  • Obiective sociale din cartier, localitate;

  • Obiective culturale din cartier, localitate.

 • Plante şi animale:
  • Observarea unor plante/ unor animale din mediul apropiat al copilului şi/sau de la colţul viu al case;
  • Recunoaşterea părţilor componente ale unei plante (ale corpului unui animal);

 • Fenomene al naturii:
  • Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet- recunoaşterea în natură sau cu ajutorul unor materiale didactice;
  • Anotimpurile: denumire, caracteristici, lunile anotimp
 • Educaţie pentru sănătate:
  • Igiena corpului;
  • Igiena alimentaţiei;
  • Programul zilnic al şcolarului.
 • Mediul înconjurător şi protejarea lui:
  • Acţiuni ale copiilor care dăunează plantelor şi animalelor;
  • Contribuţia copiilor la protejarea mediului.

Clasa a II-a – Cunoaşterea mediului

Obiectivele cadru ale disciplinei Cunoaşterea mediului:

 1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător;
 2. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător;
 3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia;

Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru:

 1. să descrie caracteristici ale mediului natural;

 2. să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din mediul apropiat;

* să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoarele din diferite zone geografice;

1.3 să observe şi să denumească efectele unor fenomene din natură asupra vieţuitoarelor

2.1. să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din mediul înconjurător;

2.2. să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător;

3.1. să manifeste interes pentru cunoaşterea mediului înconjurător;

3.2. să conştientizeze influenţa activităţii copilului asupra mediului înconjurător;

3.3. să motiveze protecţia mediului înconjurător pe baza informaţiilor primite;

3.4. să participe la acţiuni de îngrijire şi de protejare a mediului;

3.5. să enumere şi să descrie câteva acţiuni proprii pentru păstrarea igienei locuinţei şi a clasei.

Pentru fiecare obiectiv de referinţă, programa prezintă mai multe sugestii de activităţi de învăţare.

Conţinuturile învăţării- clasa a II-a

 • Elemente ale mediului natural:
  • Forme de relief: munţi, câmpii
 • Plante şi animale:
  • Asemănări şi deosebiri între plante şi animale;

  • *Asemănări şi deosebiri între unele plante şi animale din alte zone geografice;
  • Influenţa factorilor de mediu asupra plantelor şi a animalelor.
 • Efectele unor fenomene ale naturii asupra vieţuitoarelor:
  • Modificări în viaţa plantelor şi a animalelor determinate de succesiunea anotimpurilor;
  • Activităţi ale omului specifice fiecărui anotimp, în mediul rural sau urban.
 • Educaţie pentru sănătate:
  • Igiena locuinţei;
  • Igiena clasei;
 • Mediul înconjurător şi protejarea lui:
  • Acţiuni ale copiilor care dăunează mediului natural;
  • Protejarea mediului de către copii.

Clasa a III-a – Ştiinţe ale naturii

Obiectivele cadru ale disciplinei Ştiinţe ale naturii:

 1. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii.
 2. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specifice.
 3. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii.

Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru:

 1. să indice asemănări şi deosebiri dintre corpuri pe baza unor observaţii proprii;

 2. să ordoneze obiecte, organisme, fenomene şi evenimente pe baza unor criterii date;
 3. să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi asupra experimentelor realizate;
 4. * să descrie proceduri simple, de natură ştiinţifică, utilizate în experimente.
 1. să înregistreze în formă grafică observaţii ale unor fenomene şi procese din mediul înconjurător;
 2. să măsoare cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale, comparând rezultatele cu propriile estimări;

 3. să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru;

 4. să aplice observaţia ca demers al cunoaşterr de tip ştiinţific;

 5. * să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate, în desfăşurarea activităţilor de grup;

 6. * să confecţioneze jucării/ produse, imitând obiecte din mediul înconjurător;

 1. să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător;

Pentru fiecare obiectiv de referinţă, programa prezintă sugestii de activităţi de învăţare.

Conţinuturile învăţării- clasa a III-a

Caracteristici şi proprietăţi ale corpului

 1. Formă, culoare, dimensiune (lungimea ca rezultat al măsurii în unităţi standard; volumul (capacitatea) ca rezultat al măsurii/ comparării în unităţi nestandard);

 2. Stări de agregare (solid/ lichid/ gaz)- identificare în funcţie de formă, volum;

 3. *Dizolvarea şi condiţii de creştere a vitezei de dizolvare;

 4. *Amestecuri şi separarea amestecurilor prin filtrare, decantare;
 5. Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi animale, materiale naturale şi prelucrate.Utilizări.
 6. Rolul structurilor de bază ale organismelor vii
  • rolul componentelor observabile la plante: rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, sămânţă.;
  • rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap, trunchi, membre, organe de simţ, stomac, plămâni, rinichi, schelet;

 7. Principalele grupe de animale (mamifere, păsări, peşti, reptile, insecte)- caracteristici generale;

 8. Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă, igienă personală, exerciţiul fizic, etec.

 9. *Reacţia la stimuli şi organele de simţ.

Transformări ale corpurilor şi materialelor

 1. Soarele- sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător (lumină- întuneric, zi- noapte, anotimpurile).
 2. Transformări de stări de agregare (topire, solidificare, vaporizare, condensare). Circuitul apei în natură.
 3. Surse de energie (vântul,soarele,căderile de apă, arderea combustibililor, hrana). Utilizări.

Omul şi mediul

 1. Apa, aerul, solul. Surse de apă- tipuri, localizare,utilizări.

 2. Consecinţe ale variaţiei factorilor de mediu (lumină, apă, aer, sol, surse de căldură) asupra organismelor vii; vieţuitoare dispărute şi pe cale de dispariţie.

 3. Protejarea mediului. Deşeurile şi reciclarea lor.

Clasa a IV-a- Ştiinţe ale naturii

Obiective cadru ale disciplinei Ştiinţe ale naturii:

 1. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii;
 2. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specifice;
 3. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unei mediu natural echilibrat, propice vieţii.

Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru:

 1. să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat;

 2. să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător;

 3. să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/ sau dintre sistemele studiate;
 4. să formuleze ipoteze pe baza utilizării unor procedee de natură ştiinţifică.

2.1. să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură;

2.2. să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate, prezentând adecvat rezultatele;

2.3. să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date;

2.4. să aplice procedee de natură ştiinţifică în activitatea proprie;

2.5. *să reprezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător;

3.1. să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism;

3.2. *să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factorii dăunători de mediu.

Conţinuturile învăţării- clasa a IV-a

 • Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor
  • Echilibru şi cântărire (masa ca rezultat al cântăririi în unităţi standard): cântarul cu arc, balanţa;
  • Volumul (capacitatea ca rezultat al măsurii în unităţi standard: litru, multipli şi submultipli);

*Densitatea ca rezultat al comparării maselor unor corpuri confecţionate din materiale diferite, dar de volume identice.

*Plutirea corpurilor.

– Comportamente de adaptare la plante şi animale:

– Reacţii de apărare şi adaptare la lumină; *umiditate, *vânt, *frig;

– Proprietăţi ale metalelor şi utilizări ale acestora. Magneţi. Circuite electrice simple.

– Surse de lumină. Comportamentul luminii- producerea curcubeului, culorile, umbra, vizibilitatea corpurilor.

– Planetele sistemului solar.

 • Transformări ale corpurilor şi materialelor
  • *Încălzire şi răcire; căldura absorbită şi căldura cedată
  • Forţe care determină mişcarea corpului (gravitaţia, forţe de împingere şi tragere). Mişcare şi repaus.
  • Ciclul vieţii: naştere, creştere şi dezvoltare, înmulţire, moarte. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante, fluturi, broaşte, oameni).
  • Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea, putrezirea, alterarea, arderea, coacerea.
 • Omul şi mediul
  • Medii de viaţă: grădina, pădurea, balta, *delte, *peştera, *mările calde, *oceanul. Relaţii de hrănire.
  • Resurse naturale: apă, soluri, roci, minerale, lemn, combustibili, hrană. Protejarea lor.
Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Pedagogie

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate