Credibilitatea – ingredientul cheie al succesului pe Internet

in Comert

Sǎ ne imaginǎm un oarecare internaut care ajunge la un site comercial pe care îl vede pentru prima datǎ şi de care nu a mai auzit niciodatǎ pânǎ acum. Nu ştie absolut nimic despre compania proprietarǎ a site-ului, nici despre produsele sale. Singurul lucru care l-a adus la site este interesul pentru categoria de produse sau servicii pe care le promoveazǎ compania. Acest vizitator necunoscut trebuie cucerit şi transformat în client, convins sǎ facǎ o primǎ achiziţie, iar apoi, dacǎ este posibil, convertit într-un client fidel, într-un “fan” al companiei, care cumpǎrǎ în mod repetat şi recomandǎ şi altora produsele.

Prima etapǎ a acestui proces dificil este câştigarea încrederii potenţialului client. Vizitatorul ajuns prima datǎ la site are tendinţa (fireascǎ) de a pune sub semnul întrebǎrii calitatea produselor şi reputaţia firmei. Înlǎturarea acestui obstacol din calea vânzǎrii este sarcina principalǎ a responsabililor de marketing. Aceştia au la îndemânǎ un set de instrumente prin care pot conferi maxim de credibilitate site-ului şi companiei. Modalitǎţile corecte de utilizare a acestor instrumente fac obiectul capitolului de faţǎ.

Pentru o companie mare şi foarte cunoscutǎ, problema credibilitǎţii se pune mai puţin. Ea şi-a construit deja o imagine de marcǎ şi o reputaţie strǎlucitǎ de-a lungul anilor. Tot ce trebuie sa facǎ acum este sǎ nu compromitǎ aceastǎ reputaţie prin greşeli majore legate de designul şi utilizabilitatea site-ului, sau de relaţiile cu clienţii.

În schimb, pentru afacerile mici şi mijlocii, ca şi pentru întreprinzǎtorii individuali de pe Reţea, dobândirea unui renume care sǎ aducǎ dupǎ sine clienţi şi profituri este o chestiune vitalǎ. Simplul fapt de a avea produse şi servicii foarte bune nu este deloc suficient dacǎ vizitatorul nu are idee cine eşti şi dacǎ poate avea sau nu încredere în tine.

În primul rând, trebuie spus cǎ respectarea principiilor şi regulilor expuse în capitolele anterioare (mai ales 5, 6 şi 7) au darul de a spori credibilitatea, în timp ce încǎlcarea acestora va zdruncina foarte probabil încrederea vizitatorilor. Dacǎ site-ul are o structurǎ neclarǎ care face navigaţia greoaie, dacǎ paginile site-ului aratǎ neprofesionist, dacǎ textul este lipsit de impact sau plin de greşeli de gramaticǎ şi ortografie, şansele de a câştiga clientul scad vertiginos. Acelaşi lucru se întâmplǎ dacǎ firma nu are un nume de domeniu propriu şi foloseşte un server gratuit pentru a-şi gǎzdui site-ul.

Iatǎ acum câteva alte elemente specifice cu ajutorul cǎrora se poate insufla încredere navigatorului ajuns pentru prima oarǎ la site.

Gratuitǎţile

Pentru un site comercial, oferirea unui cadou gratuit vizitatorilor nu este un simplu act de generozitate. Prin intermediul acestui cadou, vizitatorul are ocazia de a-şi face o primǎ impresie, o idee asupra companiei şi asupra produselor sale. Dacǎ aceastǎ primǎ impresie este favorabilǎ, şansele de a obţine comanda se mǎresc. Aşadar, orice lucru oferit gratis ar trebui sǎ ajute în ultimǎ instanţǎ la obţinerea rǎspunsului principal din partea navigatorului.

Iatǎ de ce “gratuit” nu trebuie sǎ însemne în nici un caz “ieftin” sau “de proastǎ calitate”. Efectul unui asemenea “cadou” asupra vizitatorului ar fi dezastruos; imaginea şi credibilitatea firmei ar fi ruinate ireversibil.

Din fericire, Internetul este un mediu ideal pentru livrarea unor cadouri de valoare la costuri reduse. Companiile care vând produse digitale (software, cǎrţi electronice etc.) pot oferi variante “light” ale acestora, din care vizitatorul se poate convinge cu privire la calitatea produselor principale. (Pentru a putea fi considerate cadouri, versiunile “light” ar trebui sǎ aibǎ o duratǎ de utilizare nelimitatǎ – sau cât mai mare posibil – şi sǎ aibǎ utilitate în sine.)

Cadourile sunt foarte utile – şi adesea neapǎrat necesare – pentru firmele de servicii, mai ales pentru cele ce oferǎ servicii profesionale de înaltǎ specializare. O firmǎ de contabilitate poate oferi o serie de broşuri gratuite care-i informeazǎ pe potenţialii clienţi asupra noutǎţilor apǎrute în legislaţia financiar-contabilǎ. Un consultant în marketing îşi poate demonstra priceperea şi experienţa prin intemediu unui newsletter cu articole de specialitate. Pentru a evita costurile de realizare şi expediere, toate aceste materiale informative pot fi concepute în format electronic şi distribuite abonaţilor prin email, sau publicate pe site-ul firmei.

Evident, şi companiile care oferǎ produse fizice pot beneficia de avantajele cadourilor gratuite în format digital. Este vorba mai ales de acele produse în jurul cǎrora circulǎ o mare cantitate de informaţie valoaroasǎ pentru utilizatori. De exemplu, un producǎtor de aparate foto digitale poate publica un document electronic intitulat “Cum sǎ faci fotografii perfecte în toate ocaziile”.

Desigur, se pot oferi cadouri şi în format fizic, dar în acest caz costurile companiei vor creşte în mod corespunzǎtor.

Garanţiile

Garanţiile reprezintǎ un instrument esenţial pentru reducerea (pânǎ la zero, dacǎ se poate) a riscurilor percepute de potenţialul client în legǎturǎ cu achiziţiile de la firma noastrǎ.

Nici un client nu vrea sǎ facǎ o greşealǎ – cu atât mai puţin una costisitoare. Aşadar, cu cât produsul oferit este mai scump şi mai complex, cu atât mai importantǎ este garanţia.

În mod normal, nici o companie solidǎ nu ar trebui sǎ aibǎ probleme în a-şi garanta produsul în procent de 100%. Dacǎ acesta îndeplineşte toate standardele de calitate, atunci numǎrul de clienţi nemulţumiţi care vor cere sǎ li se ramburseze banii va fi foarte redus.

Iatǎ câteva condiţii care ar trebui îndeplinite de o garanţie solidǎ, care sǎ-l linişteascǎ pe potenţialul client şi sǎ-l ajute sǎ ia mai uşor decizia de cumpǎrare:

 • sǎ nu fie exprimatǎ în termeni negativi, de exemplu “vǎ dǎm banii înapoi dacǎ nu sunteţi mulţumit”. Este recomandabilǎ utilizarea preponderentǎ a unei exprimǎri pozitive, cum ar fi “încercaţi produsul fǎrǎ nici un risc timp de 60 de zile”.
 • sǎ fie clarǎ, specificǎ. De exemplu: “Încercaţi produsul timp de 30 de zile, fǎrǎ nici o obligaţie. Dacǎ nu corespunde cerinţelor dumneavoastrǎ, vǎ returnǎm banii fǎrǎ sǎ vǎ punem întrebǎri sau condiţii”.
 • durata garanţiei ar trebui sǎ fie cât mai extinsǎ posibil – desigur, în mǎsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere practic. De exemplu, le putem oferi cumpǎrǎtorilor unui software posibilitatea de a-l folosi timp de 12 luni, urmând ca în acest termen sǎ solicite restituirea banilor dacǎ nu sunt pe deplin mulţumiţi.
 • orice garanţie trebuie, evident, onoratǎ pe deplin. Dacǎ prin garanţie s-a promis restituirea banilor, promisiunea trebuie îndeplinitǎ. Refuzurile ar putea afecta negativ imaginea companiei. De regulǎ, în cazul unui produs bun, solicitǎrile de rambursare a banilor se situeazǎ sub 2% din totalul clienţilor. Acest procentaj poate fi redus şi mai mult dacǎ firma stabileşte un contact strâns cu clientul dupǎ realizarea vânzarii (prin intermediul scrisorilor persoanlizate, a suportului tehnic, a unui newsletter special pentru clienţi etc.).

Garanţiile cel mai uşor de oferit şi cele mai puţin costisitoare sunt, desigur cele pentru produsele digitale. În cazul produselor fizice este adesea nepractic sǎ se ofere o garanţie nelimitatǎ şi necondiţionatǎ. Cel mai adesea, pentru a obţine returnarea banilor, clienţii trebuie sǎ facǎ dovada cǎ au folosit produsul în condiţii corespunzǎtoare şi/sau sǎ returneze produsul în ambalajul original la firma producǎtoare. În plus, anumite categorii de cheltuieli (de exemplu, cele de expediţie) ar putea sǎ nu facǎ obiectul garanţiei.

Mǎrturiile clienţilor

Primul lucru pe care ar dori sǎ-l ştie potenţialul client înainte de a lua decizia de achiziţie este dacǎ produsul a mai fost cumpǎrat de alţii înaintea lui, şi care este opinia acestor clienţi. Iatǎ de ce prezenţa pe site a unor mǎrturii pozitive este un puternic factor de credibilitate.

Se pune însǎ o singurǎ condiţie: toate mǎrturiile trebuie sǎ fie verificabile. Ele ar trebui însoţite de numele complet al clientului, de adresa sa fizicǎ (eventual) şi de adresa de e-mail sau adresa Web (dacǎ este cazul). Trebuie eliminatǎ orice bǎnuialǎ al navigatorului în legǎturǎ cu posibilitatea ca mǎrturiile sǎ fie falsificate. În caz contrar, aceste marturii ar putea avea un efect invers celui scontat (acela de erodare a credibilitǎţii companiei).

Cele mai eficiente mǎrturii sunt cele specifice, care fac referire la un beneficiu concret pe care produsul îl aduce utilizatorului. O declaraţie generalǎ precum “este un produs grozav” nu are foarte mult impact. “M-a ajutat sa slǎbesc 14 kg în 22 de zile farǎ sǎ sufǎr de foame” este mult mai bine. Aşadar, dintre toate mǎrturiile primite de la cleinţi ar trebui selectate doar cele specifice.

Cea mai bunǎ modalitate de a obţine mǎrturii este acela de a le solicita pur şi simplu de la clientii satisfǎcuţi. Dacǎ firma este la începutul activitǎţii şi nu are clienţi încǎ, poate oferi produsul gratuit unui numǎr restrâns persoane, rugându-le apoi ca, dacǎ produsul le-a plǎcut, sǎ trimitǎ câteva cuvinte referitoare la acesta, prin email.

În afarǎ de marturiile clienţilor, pot fi incluse pe site şi extrase din articolele de presǎ privitoare la companie, sau declaratiile pozitive ale unor terţe pǎrţi, persoane publice care beneficiazǎ de multǎ credibilitate.

Pagina de întrebǎri frecvente (F.A.Q.)

Orice agent de vânzǎri ştie cǎ întrebǎrile sunt un indiciu al interesului potenţialului client. Pe Internet, vânzǎtorul nu se aflǎ faţǎ în faţǎ cu clientul; aşadar, pentru a rǎspunde la întrebǎrile sale este absolut necesarǎ pagina de întrebǎri frecvente.

Rǎspunsurile la aceste întrebǎri au darul de a reduce rezistenţa clientului, de a elimina posibilele sale obiecţii şi de a sublinia o serie de informaţii importante cu privire la produsele şi serviiile companiei. De asemenea, pagina de întrebǎri frecvente are şi rolul de a economisi timpul personalului de la departamentul de relaţii cu clienţii.

Un prim pas în construirea unei asemenea pagini îl reprezintǎ anticiparea diferitelor obiecţii şi neclaritǎţi ale clientului şi elaborarea unor rǎspunsuri potrivite. Dacǎ firma are deja activitate, un ajutor important îl pot da angajaţii care vin în contact direct cu clienţii; aceştia pot sǎ noteze întrebǎrile clienţilor şi sǎ le remarce pe cele care survin cel mai frecvent.

Structura paginii de întrebǎri frecvente poate fi una simplǎ la început, cu doar 10-15 întrebǎri. Pe masurǎ ce sunt identificate noi posibile întrebǎri şi obiecţii ale clientilor, lista poate creşte chiar pânǎ la 100-150 de întrebǎri (în acest caz, este recomandabil ca ea sǎ fie organizatǎ pe capitole, fiecǎrui capitol fiindu-i rezervatǎ o paginǎ separatǎ).

La alcǎtuirea listelor de întrebǎri ar trebui respectatǎ o anumitǎ prioritate. Întrebǎrile cele mai “arzǎtoare” pentru client, chestiunile care, odatǎ lǎmurite, l-ar ajuta în mod deosebit sa ia decizia finalǎ, ar trebui plasate la început (de exemplu: “cum poate acest software de planificare financiarǎ sǎ-mi diminueze cu 15% cheltuielile personale lunare?”).  La formularea întrebǎrilor (şi a rǎspunsurilor!) ar trebui respectate întrucâtva regulile de la capitolul anterior, privind crearea unui mesaj promoţional pe Web. Nu ar trebui folosit un ton excesiv de “tehnic” şi impersonal (chiar dacǎ este vorba de o mare companie). Pe cât posibil, raspunsurile ar trebui formulate într-o manierǎ conversaţionalǎ, atingând exact problemele şi preocupǎrile clientului.

Pagina de întrebǎri frecvente este un instrument de vânzare foarte puternic. Drept urmare, vizitatorii ar trebui îndrumaţi cǎtre ea ori de câte ori este cazul. Este absolut necesar sǎ existe link-uri cǎtre aceastǎ paginǎ în toate locurile importante din site.

Fotografiile

Foarte multe produse (este vorba, desigur de produsele fizice) ar putea beneficia de pe urma prezenţei unor fotografii pe site. Pentru unele din ele (mobilier, de exemplu), fotografiile sunt absolut necesare.

Cele mai eficiente fotografii sunt cele care reprezintǎ persoane care utilizeazǎ produsul şi se bucurǎ de beneficiile acestuia. O doamnǎ odihnindu-se într-un fotoliu, sau un adolescent conducând încântat un scuter au mai mult impact asupra potenţialului client decât o simplǎ imagine “staticǎ” a fotoliului sau a unui scuterului în cauzǎ.

Firmele de servicii pot prezenta de asemenea imagini ale angajaţilor în  procesul de servire a clienţilor, precum şi a echipamentelor performante pe care aceştia le folosesc. În acest fel, vizitatorul îşi va da seama cǎ a ajuns la site-ul unei companii serioase, “adevǎrate”, şi nu la cel al vreunei “firme fantomǎ”.

Dacǎ este vorba de o firmǎ micǎ sau de o afacere rulatǎ de un singur om, fotografia proprietarului(lor) afacerii ar putea fi necesarǎ pentru a-i conferi acesteia credibilitate în ochii potenţialilor clienţi.

Pagina cu informaţii despre companie

Statisticile aratǎ ca aceasta este una dintre paginile cel mai puţin vizitate de pe site-urile comerciale. Aceasta nu înseamnǎ totuşi cǎ este lipsitǎ de importanţǎ. Existǎ vizitatori care citesc cu atenţie aceastǎ paginǎ, pentru a afla amǎnunte despre firma care stǎ în spatele site-ului. Aceşti vizitatori sunt de fapt printre cei mai interesaţi de produsele companiei (în caz contrar, nu s-ar obosi sǎ citeascǎ pagina cu pricina). Ei ar putea fi transformaţi uşor în clienţi, dacǎ pagina “despre noi” este bine realizatǎ.

Pagina cu informaţii despre companie ar trebui sǎ conţinǎ:

 • un scurt istoric al firmei;
 • raţiunea pentru care firma se aflǎ în afaceri (misiunea sa);
 • o scurtǎ prezentare a personalului, dotǎrilor, a structurii organizatorice a companiei.

Pentru firmele mici şi întreprinzǎtorii individuali, aceastǎ paginǎ a site-ului este încǎ şi mai importantǎ. Ea ar trebui sǎ conţinǎ o serie de informatii relevante privitoare la biografia şi cariera anterioarǎ a întreprinzǎtorului, care demonstreazǎ ca acesta dispune de  toate abilitǎţile necesare pentru afacerea respectivǎ. De asemenea, este obligatoriu sǎ fie incluse datele de contact ale firmei: o adresǎ fizicǎ şi unul sau mai multe numere de telefon şi de fax.

Politica de confidenţialitate

Confidenţialitatea şi intimitatea reprezinta o preocupare majorǎ a navigatorilor pe Internet în anii 2000. Multe companii de pe Reţea nu sunt încǎ pe deplin conştiente de importanţa acestui aspect în ceea ce priveşte propriul lor profit. O cât de micǎ suspiciune legatǎ de posibilitatea ca firma sǎ utilizeze datele personale ale clienţilor într-un mod neetic poate pune serioase probleme întregii afaceri.

Adesea este recomandabil ca site-ul sǎ ofere douǎ versiuni ale politicii de confidenţialitate: una completǎ, redactatǎ în termeni juridici, de specialitate, şi una prescurtatǎ, pe înţelesul tuturor. Aceastǎ din urmǎ versiune ar trebui sǎ sublinieze foarte clar urmǎtoarele chestiuni:

 • adresele de email (sau alte date de contact) nu vor fi niciodatǎ vândute, închiriate sau cedate unor terţe pǎrţi;
 • compania nu va oferi nimǎnui informaţii despre nici unul din clienţii sau utilizatorii site-ului, decât în cazurile speciale prevǎzute de lege;
 • clientul poate primi periodic mesaje email referitoare la produsele şi serviciile firmei, dar poate cere oricând sǎ fie exclus de pe lista de abonaţi;
 • compania utilizeazǎ tehnologii de criptare a datelor (SSL) atunci când preia sau transmite informaţii confidenţiale referitare la clienţi sau utilizatori;
 • cookie-urile sunt utilizate într-o manierǎ eticǎ, respectând confidenţialitatea navigatorilor.

Desigur, versiunea prescurtatǎ a politicii de confidenţialitate va conţine şi un link catre versiunea completǎ, pentru eventualii clienţi interesaţi de toate amǎnuntele de ordin legal.

O singurǎ precizare în final, deloc lipsitǎ de importanţǎ: politica de confidenţialitate nu trebuie doar aşternutǎ pe hârtie (sau pe pagina Web), ea trebuie sǎ fie şi respectatǎ în totalitate.

Newsletterul

Newsletterul companiei este poate cel mai important factor de credibilitate dintre toate. Acesta este şi motivul pentru care a fost lǎsat la urmǎ, pentru a fi tratat în detaliu.

Orice firmǎ online care nu publicǎ un newletter pierde foarte multe vânzari potenţiale. Newsletterul reprezintǎ de fapt şansa de a converti vizitatorii care au cu adevarat nevoie de produsele şi serviciile companiei, dar nu s-au hotǎrât încǎ sǎ cumpere (sau de unde sǎ cumpere). În absenţa newsletterului, orice afacere pe Internet devine un joc de tipul “acum ori niciodatǎ”: vizitatorul ori comandǎ produsul, ori pleacǎ pentru totdeauna. Întrucât experienţa a arǎtat cǎ marea majoritate a vizitatorilor (peste 90%) nu sunt dispuşi sǎ cumpere la prima vizitǎ, un numǎr imens de cumpǎrǎtori potenţiali este pierdut pentru totdeauna.

Prin intermediul newsletterului compania va crea o relatie pe termen lung cu clienţii sǎi potenţiali şi actuali. Aceşti clienţi vor fi mult mai uşor de convins sǎ cumpere noile produse ale firmei şi vor pleca mai greu la concurenţǎ.

Nu mai este nevoie sa spunem cǎ este preferabil ca newsletterul sǎ fie publicat în format digital şi transmis cititorilor prin email, pentru reducerea la maxim a costurilor.

Planificarea unui newsletter presupune în esenţǎ rezolvarea urmǎtoarelor aspecte:

 1. Desemnarea audienţei ţintǎ. Cel mai probabil newsletterul va fi adresat clienţilor şi potenţialilor clienţi. Companiile mai mari ar putea însǎ publica si newslettere speciale destinate investitorilor, partenerilor de afaceri, distribuitorilor, afiliaţilor etc.

Odatǎ ce a fost clarificat publicul ţintǎ, urmeazǎ a fi stabilite liniile generale în ceea ce priveşte conţinutul editorial al revistei. Va conţine articole, ştiri, recenzii de produs, trucuri si sugestii pentru cititori, concursuri?… Va fi un newsletter scurt, de tip “pontul zilei”, sau va avea un conţinut echivalent cu 5-6 pagini Microsoft Word? Va conţine sau nu reclame? La toate aceste întrebǎri trebuie rǎspuns în aceastǎ primǎ etapǎ.

 1. Stabilirea formatului. Existǎ douǎ tipuri de format posibile: text şi HTML. Formatul text este cel mai simplu de gestionat şi este recomandabil sa fie folosit de firmele mici si de întreprinzatorii individuali. Cât priveşte companiile mari, care vor sǎ-şi creeze o imagine strǎlucitǎ cu ajutorul newsletterului, ele vor folosi de regulǎ formatul HTML. Un newsletter în format HTML nu este altceva decât o paginǎ Web trimisǎ cititorului prin email.

Dezavantajul în ceea ce priveşte acest format rezidǎ în faptul cǎ multe softuri de email nu citesc mesajele HTML, iar unele browsere nu le afişeazǎ corect.

 1. Stabilirea frecvenţei newsletterului. Pentru firmele mici, o frecvenţǎ sǎptǎmânalǎ ar putea fi prea mare. În acelaşi timp, o frecvenţǎ trimestrialǎ sau la douǎ luni este mult prea micǎ. Este recomandabil sǎ se înceapǎ cu o frecvenţǎ lunarǎ sau bilunarǎ, urmând ca aceasta sǎ creascǎ pe mǎsurǎ ce resursele companiei o vor permite.
 1. Alegerea soluţiei software pentru gestiunea newsletterului. Este recomandabil sa se foloseascǎ de la bun început o soluţie profesionistǎ, evitând diversele improvizaţii. Cele mai bune softuri pentru administrarea de newslettere par a fi în acest moment Aweber, GetResponse şi ConstantContact. Acestea automatizeazǎ procesul de administrare pânǎ în cele mai mici detalii, uşurând foarte mult munca editorilor.

Un alt avantaj al utilizǎrii unor soluţii de acest gen îl constituie şi faptul cǎ ele permit recrutarea abonaţilor prin procesul de dublǎ confirmare (double opt-in). Aceasta înseamnǎ cǎ fiecare navigator care se aboneazǎ primeşte mai întâi un email care i se cere sǎ reconfirme abonamentul. Numai dacǎ face acest lucru va fi considerat un abonat “valid” şi va putea primi newsletterul şi alte mesaje din partea firmei. Folosirea unui proces de acest fel (în doi paşi), reduce suspiciunile de spam şi probabilitatea de a primi acuzaţii nefondate în aceastǎ privinţǎ.

 1. Crearea unei pagini pentru abonare. La acest punct trebuie spus un lucru foarte important. Întrucât mai toate site-urile publicǎ un newsletter în vremurile de astǎzi, este din ce în ce mai greu sǎ-i convingi pe vizitatori sǎ se aboneze la newsletterul comapniei. Simplul fapt de a amplasa un formular de înscriere nu mai este suficient. Este necesar sǎ-i fie oferit navigatorului un beneficiu puternic pentru a-l determina sa-şi dezvǎluie numele şi adresa de email. Multe firme folosesc un cadou gratuit drept “cârlig” pentru a atrage abonaţi.

Pe fiecare paginǎ relevantǎ a site-ului ar trebui plasat un link cǎtre pagina de abonare (sau chiar un formular de abonament).

 1. Crearea conţinutului editorial. Aceasta este o sarcinǎ permanentǎ. Firma poate crea propriul sǎu conţinut sau poate achiziţiona acest conţinut din altǎ parte. Companiile mari pot avea un departament special care se ocupǎ numai cu editarea şi publicarea newsletterului. Pentru afacerile mici care nu au timpul şi competenţele necesare pentru crearea unui conţinut editorial de calitate, este destul de accesibilǎ angajarea unui “scriitor din umbrǎ” (ghostwriter) care poate scrie un articol pe o temǎ datǎ pentru un onorariu relativ modic (câteva zeci de dolari sau euro, uneori şi mai puţin). În mod tipic, un articol obişnuit dintr-un newsletter are 4-500 de cuvinte.

Chiar dacǎ se adoptǎ soluţia cumpǎrǎrii drepturilor de autor pentru unele articole, acestea ar trebui totuşi “îmbogǎţite” cu elemente de originalitate înainte de a fi publicate, pentru a fi asiguratǎ unicitatea newsletterului companiei.

Întrucât scopul principal al newsletterului este acela de a ajuta la vânzarea produselor firmei, este firesc (şi necesar) sǎ fie incluse menţiuni referitoare la acestea. De fapt, toate articolele din newsletter ar trebui sǎ fie strâns legate de domeniul de activitate al firmei, pentru ca pasajele legate de produsele sale sǎ fie integrate cât mai natural în context. De exemplu, o firmǎ care vinde software antivirus va publica articole pe tema “cum sǎ ţii viruşii la distanţǎ de computerul tǎu” şi va menţiona din loc în loc beneficiile aduse de programele pe care le vinde.

Un singur lucru trebuie evitat cu orice preţ: transformarea newsletterului în purǎ reclamǎ pentru produsele şi serviciile firmei. Un asemenea newsletter va fi repede trimis la “coşul de gunoi” de cǎtre abonaţi (nu înainte de a anula abonamentul).

 1. Promovarea newsletterului. În afarǎ de link-urile de pe propriul site, firma poate promova newsletterul prin diverse alte mijloace, inclusiv cele folosite pentru promovarea produselor plǎtite (bannere, reclame text, marketing viral etc.). Dacǎ newsletterul este un vehicol foarte important pentru atragerea de noi clienţi, se poate aloca în fiecare lunǎ un buget special destinat promovǎrii acestuia.
 1. Expedierea newsletterului. Pentru credibilitatea firmei, este foarte important ca newsletterul sǎ fie trimis abonaţilor în mod regulat, potrivit programului stabilit.

Ar mai putea fi spuse foarte multe lucruri cu privire la acest element vital al marketingului pe Internet care este newsletterul. În finalul acestui capitol am dori sǎ amintim doar patru aspecte legate de obligaţia companiei de a fi în conformitate cu politicile anti-spam (şi de necesitatea de a se proteja de eventualele acuzaţii de spamming):

 • newsletterul nu trebuie trimis niciodatǎ cuiva care nu l-a solicitat!
 • la începutul fiecǎrui numǎr, este bine sǎ i se reaminteascǎ abonatului cǎ primeşte newsletterul în cauzǎ deoarece s-a abonat la el (oamenii mai uitǎ);
 • informaţiile privind modalitatea de dezabonare trebuie sǎ fie înscrise foarte clar la finalul fiecǎrui numǎr;
 • la sfârşitul fiecǎrui numǎr trebuie trecutǎ, de asemenea, o adresǎ fizicǎ realǎ a companiei editoare (nu doar o adresǎ de Web sau o cǎsuţǎ poştalǎ).

Este important de remarcat şi faptul cǎ newsletterul poate fi şi o sursǎ de venit direct pentru firmǎ, în mǎsura în care aceasta doreşte (şi reuşeşte) sǎ atragǎ sponsori şi advertiseri. Acest lucru este valabil în special pentru newsletterele cu circulaţie largǎ (minim 5000 de abonaţi).

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*