Metode crestere matci

in Agronomie

Cresterea mãtcilor

A patra interventie strict necesarã o reprezintã asigurarea familiilor cu mãtci de calitate . Numãrul mãtcilor necesare ,utilizate pentru înlocuirea mãtcilor mai vârstnice de 2 ani ori a celor neproductive , pentru formarea roiurilor artificiale – adãugând pierderile din timpul zborului de împerechere si cazurile de neacceptare a mãtcilor introduse , este direct proportional cu 80 % din efectivul familiilor de albine .

Cresterea primei serii de mãtci se face la începutul lunii mai , cu 15 zile mai târziu decât cresterea trântorilor . Cea de-a doua serie poate fi crescutã la începutul lunii iunie , dupã culesul de la salcâm . Conditiile esentiale pentru obtinerea mãtcilor de calitate superioarã : familie crescãtoare puternicã si productivã – numãr mare de doici si 6 – 8 rame cu puiet , cu mai mult de 7 -9 kg ( 40 – 50 dm˛ ) miere si 2 kg ( 35 dm˛ ) pãsturã , existenta unui cules ( sau hrãniri stimulente ) , tratamente antivarroa si folosirea larvelor în vârstã de 1 zi .

1) Folosirea botcilor de schimbare linistitã : 2 – 3 rame cu puiet cãpãcit la eclozionare , 1 ramã cu 2 – 3 botci de înlocuire si 2 rame acoperitoare cu rezerve de hranã . Se pot lua botci de schimbare linistitã chiar de douã ori de la aceeasi familie .

2) Folosirea botcilor crescute într-o familie fortatã sã intreîn frigurile roitului . Pentru aceasta dupã înflorirea pomilor fructiferi în cuibul familiei de prãsilã se introduc 2 rame cu cãpãcit si albina acoperitoare iar apoi la fiecare 7 zile pânã la aparitia botcilor de roire se introduc 1 – 2 rame cu puiet cãpãcit fãrã albina acoperitoare . Se utilizeazã în acelasi mod ca botcile de schimbare linistitã .

3) ” Metoda Miller „

Din familia de prãsilã se ridicã ramele cu puiet lãsând albina acoperitoare , matca , 2 rame cu puiet cãpãcit la eclozionare si 2 rame acoperitoare cu hranã . Se strâmtoreazã cuibul cu diafragma si se fac hrãniri stimulente . Între ramele cu puiet introducem o ramã pe care s-au lipit 3 bucãti de fagure artificial ( cu formã „pentagonalã” cu înãltimea de 120 mm si lãtimea de 60 mm ) . Când aceste fasii de fagure sunt clãdite si ouate se ridicã si se introduc în mijlocul unei familii din care cu 3 – 6 ore înainte s-a îndepãrtat matca si fagurii cu puiet si în care au fost adãugate 4 rame cu hranã . Dupã 48 de ore se distrug botcile de pe suprafata „fagurelui” lãsând câte 1 din 3 dintre cele de pe margini . Dupã 9 – 10 zile botcile se recolteazã sau se izoleazã .

4) ” Tãietura în arc „

O familie se orfanizeazã si i se lasã doar albina acoperitoare de pe 4 rame , 2 rame cu puiet cãpãcit la eclozionare si 2 rame cu hranã . Dupã 6 ore în mijlocul cuibului se introduce un fagure deschis la culoare dintr-o familie bunã ( prima generatie de puiet ) tãiat în arc ( de cerc ) de-a lungul zonei cu larve foarte tinere . Dupã 2 zile se rãresc botcile lãsând numai 1 din 3 dintre cele de pe marginea fagurelui .

5) Pregãtirea larvelor

Introducem în mijlocul cuibului familiei de prãsilã un fagure bine clãdit în care au crescut 1 – 2 generatii de albine pulverizându-l cu sirop de zahãr sau de miere , Pentru a mãri eficienta izolãm matca cu gratie Hanemann pe aceastã ramã . Într-a 4-a zi de la începutul ouatului ( când cele mai vârstnice larve nu au mai mult de o zi ) rama se poate folosi pentru formarea botcilor sau pentru transvazarea larvelor (transferul lor în botci artificiale ) . Cel mai simplu procedeu constã în introducerea acestei rame direct în mijlocul unei famili orfanizate sau în folosirea ” tãieturii în arc ” . Pentru celãlalte procedee rama , acoperitã cu o pânza umedã , se duce într-o încãpere unde se executã restul operatiunilor la temperatura de 20 – 25°C si lumina nu foarte puternicã .

a) Cu un cutit încãlzit se taie o fâsie de fagure cu larve foarte tinere , se îndepãrteazã celulele de pe o fatã a fâsiei de fagure , celulele rãmase se scurteazã la o treime si se înlãturã 2 larve din 3 rãmânând maxim 14 . Aceastã fâsie cu celule se lipeste cu cearã pe unul din cele douã leaturi ale ramei port-botci . Fiecare celulã poate fi lãrgitã , fãrã a atinge larva , la Ø 6 mm cu ajutorul creionului apicol .

b) Transvazarea larvelor în botci artificiale

Ustensile :

Rama port-botci cuprinde 2 sipci paralele cu leatul superior late de 25 mm , groase de 5 – 10 mm , cu 13 – 15 orificii Ø 15 mm în care se introduc dopuri Ø 14 mm care au o micã cavitate pentru cearã pe care se prinde botca artificialã si un guler Ø 18 mm si înãltime 2 mm .

Sablonul pentru botci artificiale este confectionat dintr-o bucatã de lemn de tei lungã de 10 cm care are un capãt Ø 8 – 8.8 mm cu vârful rotunjit si putin conic . Sablonul tinut în prealabil în apã se sterge si se introduce 8 – 10 mm în cearã încãlzitã într-un vas emailat în baie de apã ; se scoate si dupã solidificarea cerii pe sablon se reintroduce de 3 – 4 ori în cearã micsorând de fiecare datã înãltimea cu 1 mm . Dupã ce se tine în apã rece botca artificialã se scoate printr-o usoarã rãsucire de pe sablon .

Lanteta pentru transvazare este realizatã din sârmã de inox Ø 2 mm , lungimea 150 – 200 mm , un capãt cu formã de cãrlig folosit la înlãturarea larvelor iar celãlalt capãt este aplatizat si subtiat , îngustat pânã la lãtimea de 1 mm usor rotunjitã si curbat cu ~ 75° la 2 – 2,5 mm de vârf . Se coboarã spatula sprijinind-o pe unul din peretii celulei si se plaseazã vârful acesteia urmãrind fundul celulei pânã sub larva …

6) Familia crescãtoare poate fi creatã izolând o parte a doicilor de matcã – simularea orfanizãrii – cu ajutorul diafragmei separatoare ( sau podisorului ) cu fereastrã 50 x 300 mm acoperitã cu gratie Hanemann , în ” buzunarul stupului orizontal ( sau într-un corp deasupra corpului de bazã al stupului vertical ) . În acest compartiment ( corp ) se pun 2 rame acoperitoare cu miere si pãsturã , 1 fagure cu puiet cãpãcit , 1 ramã port-botci si 1 fagure cu puiet tânãr – care va atrage albinele-doici . În stupul orizontal separarea se poate face prin interpunerea a 3 – 5 faguri plini cu miere .

Familia starter ( pornitoare ) se formeazã din 1,2 – 1,5 kg albine tinere luate de pe faguri cu puiet necãpãcit si 2 rame cu miere si pãsturã . Li se dã un hrãnitor cu apã si se tin într-o încãpere rãcoroasã . Dupã 12 ore se introduce rama cu botci artificiale cu larve iar dupã 24 ore aceste larve se înlocuiesc cu larve de 12 ore si albinele se retrocedeazã familiei . A doua transvazare a larvelor – pe lãptisorul acumulat – asigurã ca ele sã nu sufere datoritã întreruperii hrãnirii ca primele larve .

Deoarece larvele au fost ” luate în crestere ” se introduc într-o familie cu matcã unde , fãrã dificultãti , vor fi îngrijite în continuare . Pânã la cãpãcire aceste botci sunt ignorate de matca familiei crescãtoare . Rama port-botci va fi distantatã de cele vecine , spatiul astfel creat va fi aglomerat de albine care vor acoperi botcile si le vor lua în crestere mai repede . Familiile de albine nu acceptã ouã strãine , acestea sunt înlãturate de albine . Se pot utiliza doar ouã din care vor ecloziona larve pânã la 1 – 2 ore dupã introducere . În primele 5 zile se fac hrãniri suplimentare .

Dupã 1 zi se verifica acceptarea botcilor ( luarea în crestere = 80% ) ; dupã 2 zile de la introducere se mentin în crestere numai botcile corespunzãtoare ca mãrime , formã , dezvoltare si hranã a larvelor iar dupã 4 zile de la introducere se izoleazã botcile de matca familiei si între ele cu gratie Hanemann sau în colivii de eclozionare . La 9 – 10 zile de la introducerea botcilor acestea se recolteazã si se introduc în nuclee de împerechere , în roiuri artificiale , în familii orfane sau se folosesc pentru înlocuirea mãtcilor necorespunzãtoare .

Matca = Ou : 1 … a 3-a zi

Larvã : a 4-a … a 10-a zi

Cãpãcirea botcii : a 8,5-a zi

Nimfã : a 11-a … a 16-a zi

Eclozionare : a 16-a zi ( dacã larva a avut vârsta de 1 zi – matca eclozioneazã peste 13 zile ; dacã larva a fost mai vârstnicã de 2-ã zile – matca eclozioneazã peste 11 zile , cu 2-ã zile mai devreme , lichidând mãtci neeclozionate de calitate bunã )

Maturare sexualã : a 17-a … a 20-a zi

Zboruri de orientare : a 20-a … a 22-a zi

Zboruri de împerechere : a 22-a … a 25-a zi

Pregãtire pentru ouat : a 25-a … a 28-a zi

Ponta : a 28-a … a 30-a zi

loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play