Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Romania a doua Palestina?

in Religie

Aparent bizară, întrebarea ce dă titlul articolului are, aşa cum voi demonstra în cele ce urmează, o bază cât se poate de reală. Ştiu că majoritatea celor care sunt la curent cu evenimentele politice actuale privesc Israelul drept cel mai puternic stat din lume care, prin colosala sa putere financiară şi prin cahalurile sale (Guverne oculte evreieşti care există în orice Ţară), dictează politica statului respectiv conform propriilor sale interese.

Cel mai grăitor exemplu în acest sens este recentul complot sionist – Sexgate – din S.U.A. unde preşedintele Clinton, amestecându-se în treburile interne ale Israelului, a simţit din plin forţa Cahalului din Ţara sa, fiind acum adus în situaţia umilitoare de a fi o simplă marionetă în slujba stăpânilor săi. Pentru majoritatea oamenilor politici, chiar dacă recunosc sau nu, scandalurile sexuale în care a fost implicat Bill Clinton au avut un singur scop – realizarea intereselor israeliene care urmăresc crearea unui Israel Mare, care să se întindă de la Eufrat la Nil.

Un astfel de stat, deşi a fost promis de Dumnezeu lui Avraam, nu va putea fi creat, conform afirmaţiilor profeţilor evrei, decât după venirea pe pământ a lui Mesia, care va pune capăt celui de-al treilea război mondial pe care, conştient sau nu, prin umilirea lumii arabe, evreii sunt la un pas de a-l declanşa. Dacă avem în vedere şi instabilitatea politico-financiară, în special din Rusia şi Asia (realizată prin F.M.I. şi Banca Mondială), putem spune că scenariul acestui război, transmis de Dumnezeu profetului Ezechiel, a început să se desfăşoare (Ezechiel- cap. 38,39). Este vorba de o alianţă formată de Rusia, Ţările arabe şi Ţările asiatice care vor ataca Israelul şi America. Pentru a demonstra că Israelul Mare va fi creat după venirea lui Mesia, voi prezenta un mic fragment din lucrarea „Ierusalim!” de Larry Collins şi Dominique Lapierre: „Şi totuşi, în acest carusel al fericirii (fericire generată de decizia Adunării Generale a Naţiunilor Unite, din 29 noiembrie 1947, care a împărţit Palestina între evrei şi arabi – n.a.) se auzeau şi voci nemulţumite. Cu capetele plecate, în sanctuarul întunecos al sinagogii lor, conducătorii sectei evreieşti ortodoxe, de un fanatism turbat, Neturei Karta, ţineau, de-a dreptul doliu. Pentru aceşti oameni profund religioşi (în prezent ei spijină guvernul condus de Netanyahu – n.a.) care credeau că numai şi numai Divinitatea putea porunci întoarcerea evreilor acasă, statul pe care-l sărbătoreau conaţionalii lor era o blasfemie: un miracol făurit de mâini omeneşti, când nu puteau fi permise decât cele dumnezeieşti!”. Prin venirea lui Mesia, pe lângă crearea Israelului Mare, vor fi soluţionate şi diferendele dintre evrei, creştini şi musulmani, îndeplinindu-se astfel profeţiile biblice. Voi da numai două exemple: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta (promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avraam, n.a.) pentru că ai ascultat de porunca Mea!” (Geneza 22:18). „Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul Pământului. Domnul oştirilor îi va binecuvânta şi va zice: „Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu şi Asiria, lucrarea mâinilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!” (Isaia 19:24-25). Formarea Statului Israel, ca şi Biblia pe care evreii au dat-o omenirii sunt, la o primă analiză, foarte greu de înţeles. De aceea, foarte mulţi oameni ignoră aceste aspecte. Voi da un exemplu: sunt puţini cei care ştiu că, pentru împlinirea profeţiei biblice privind prima strângere a evreilor din toată lumea, profeţie ce viza crearea statului evreu, fostul prim-ministru al Israelului, Itzac Shamir, „a susţinut o alianţă cu Hitler, cu Germania Nazistă, contra Marii Britanii” (Bar Zohar, Ben Gourion, Le Prophete armé, Paris, 1966, p.99). Profeţii evrei vorbesc de două strângeri laolaltă ale evreilor din toată lumea.

Mulţi rabini greşesc crezând că prima stângere a avut loc după ce s-au întors din robia babiloniană unde au fost duşi în anul 586 î.Chr. Atunci au fost cei din Babilon, nu din toată lumea. Prima stângere a evreilor din toată lumea avut loc, deci, când s-a creat statul evreu, în perioada 1947-1948, continuând şi ulterior. În prezent, ştiind ce se va întâmpla în Israel, evreii încep să fugă, pregătindu-se pentru a doua strângere din toată lumea. Despre acest eveniment profeţii evreilor vorbesc pe larg (ei nu îi prea citesc; preferă Talmudul). Am ales două exemple din Vechiul Testament: „În ziua aceea, vlăstarul lui Isaia (Mesia – n.a.) va fi ca un steag  pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui. În acelaşi timp, Domnul îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit în Asiria, în Egipt, în Patros şi în Etiopia., la Elam, la Şincar şi la Hamat şi în ostroavele mării. El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale Pământului”. (Isaia 10:10-12). În versetul de mai sus se vorbeşte despre o „rămăşiţă” a poporului evreu.

Din cele care urmează putem deduce unde se va duce majoritatea acestui popor: „Le-am fost un TEMPLU pentru câtăva vreme, în ŢARA în care au venit” (Ezechiel 1:16). Singura Ţară din lume în care există un templu identic cu cel descris de profetul Ezechiel este România, templul fiind Casa Poporului. Aspectul delicat al acestei probleme acum începe. Evreii, după cum vom demonstra în continuare, au luat de mult în calcul România ca loc unde să creeze statul evreu, iar mai nou, ca loc de refugiu în caz de război. Cel de-al II-lea război mondial i-a determinat să plece din Ţara noastră. În prezent, după ce ne-au acuzat că i-am omorât cu sutele de mii (istoricii şi rabinii evrei neagă acest lucru) vor să se reîntoarcă. „Doar” 700.000 de familii. Dacă înainte de război erau 700.000-800.000 şi au fost omorâţi, cine revendică proprietăţile? Morţii? Au înviat? Dacă românii i-au omorât, de ce nu se duc în Ungaria, cu George Soros în frunte? De frica anti-semitismului feroce al ungurilor vor să dea Transilvania acestora, doar ca lor să le fie bine. Planul prin care evreii doresc ocuparea României există în arhivele israeliene, XVI, p. 719, 1866. „Dacă voiesc să ne cucerească, n-au decât s-o facă  … făţis, ca toate naţiile, cu arma în mână”- afirma, referindu-se la evrei, marele poet Mihai Eminescu (Scrieri Politice Literare, Ed. Minerva 1905, p. 111). În cazul în care profeţiile biblice se vor împlini şi, împinşi de războiul din Orientul Mijlociu, evreii vor veni în România, ei trebuie să uite Talmudul şi să-şi citească profeţii. Dumnezeul lor este şi al nostru. Evreii ne vor fi stăpâni, iar noi, românii, slugile lor. În lucrarea sa „Pericolul ovreesc”, J.D. Protopopescu, în 1922, afirma următoarele: „Când venim în lume, moştenim, o dată cu Ţara şi limba strămoşească, şi obligaţiunea de a ne apăra naţionalitatea.

Nu putem da cu piciorul tuturor sacrificiilor făcute de strămoşii noştri pentru a construi această Ţară, oricât de scump ni s-ar plăti acest gest, ci avem datoria de a ne apăra Ţara.şi naţionalitatea cu toată energia de care suntem capabili. Avem, aşadar, datoria de a lupta în contra ovreilor, ruşilor sau oricărui alt popor care vrea să ne răpească libertatea, fie politică, fie economică. Să ne încordăm forţele fizice şi intelectuale şi să luptăm fără preget, pentru ca Neamul lui Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare să nu devină o turmă de iloţi într-o Nouă Plestină”. În 1868, treizeci de deputaţi români, având în fruntea lor pe preşedintele Camerei, au denunţat Guvernului (expunerea de motive a proiectului de lege contra emancipării evreilor din România a fost publicată în Monitorul Oficial din 1868) şi, în acelaşi timp, lumii întregi că evreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat evreiesc care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine”:

Presa vremii din întrega Europă a redat strigătul de disperarea al Poporului Român: „Evreii vor să facă din România, Palestina şi din Bucureşti, noul Ierusalim”. În 1913, savantul român dr. N.C. Paulescu, cel care a fost privat de primirea premiului Nobel pentru medicină în urma descoperirii insulinei, afirma în lucrarea „Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria” următoarele: „România, cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni, blânzi ca nişte miei şi, mai ales, naivi ca nişte copii, este un fel de El Dorado (Ţară de aur) care ar constitui o pradă bogată, un adevărat Rai pământesc pentru poporul lui Israel”. Dezvăluirea planurilor de ocupare a României i-a atras furia evreimii, fiind, prin toate mijloacele, împiedicat să primească Premiul Nobel. Tot doctorul N. Paulescu afirma că, în lucrarea lui L. Chabauty, „Les juifs, nos maîtres” sunt scrise următoarele: „De vreo 30 de ani, adică de pe la 1850, evreii caută să-şi creeze acest centru naţional, această Ţară israelită, în provinciile danubiene, astăzi regatul României”.

Deşi pare depăşită de realitatea istorică, problema înfiinţării unui stat evreu în România este mai aproape de împlinire ca niciodată. În cele 9 lucrări pe care le-am scris, în ciclul „Lumi paralele”, am expus, pe larg, confruntarea dură care a existat de mii de ani între evreii mondialişti şi cei naţionalişti. Aceştia din urmă, care au dorit şi au reuşit să înfiinţeze Statul Israel în teritoriul promis de Dumnezeu lui Avraam, merită toată stima celor care au citit şi au înţeles profeţiile Vechiului şi Noului Testament. Celorlalţi, „mondialiştilor”, le amintesc cuvintele profeţilor: „De te voi uita, Ierusalime, usucă-mi-se dreapta şi lipească-mi-se limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aminti de tine, Sion”.”Mondialiştii” sunt acei evrei care consideră că Ţara lor e aceea în care se simt bine. Sunt „lipitorile” care o sug, până nu mai rămâne nimic din ea.

Încercând să fac o sinteză a acestor aspecte, lucru destul de greu, dar absolut necesar pentru o analiză obiectivă şi lucidă a intenţiilor unor evrei faţă de Poporul Român, am avut norocul să o găsesc excelent realizată în revista „Atac la persoană”, de către redactorul-şef al acesteia, domnul Dragoş Dumitriu, sub titlul „O acţiune mondială concertată – Lichidarea lui Netanyahu şi a Israelului” (9 februarie 1998). Înainte de a prezenta câteva fragmente din acest articol, ţin să menţionez faptul că am fost profund indignat citind pe prima pagină a revistei „Atac la persoană” (din 14 septembrie 1998) următoarele: „Sfidând Constituţia Ţării noastre şi drepturile omului, Comunitatea Evreiască din România cere ca revista noastră să fie interzisă. În acest timp, imaginea ne este compromisă, în toată lumea, prin agenţii internaţionale de presă şi canale de Televiziune care transmit date mincinoase despre „Atac la persoană”.

În continuare, voi prezenta fragmentele menţionate din articolul redactorului-şef Dragoş Dumitriu: „Criza politică din Orientul Mijlociu este cea mai periculoasă etapă a sfârşitului de mileniu. Practic, s-a ajuns la confruntarea ideilor şi conceptelor materializate, de trei milenii, prin societăţi progresiste, ierarhice şi discrete. Încă de la formarea acestor societăţi, poporul israelit s-a împărţit în două curente ultraantagonice, ce îşi continuă, şi astăzi, atât existenţa cât şi nemiloasa confruntare. Unul din curente susţine supremaţia evreiască mondială, cu sprijinirea elementelor evreieşti din fiecare Ţară, conform principiului „Ubi bene, ibi patria”, negând, practic, dependenţa evreilor de pământul lui Iacov-Israel. (Aceştia vor desfiinţarea revistei „Atac la persoană” şi consideră România pământul pe care trebuie să-l cucerească – n.a.).

Celălalt curent, deosebit de vitregit de-a lungul istoriei, are ca doctrină „Eretz Israel”- Pământul lui Israel. Anume, crearea statului israelit pe vechile teritorii biblice, ca stat independent. Puternic susţinut financiar şi politic, primul curent, mondialist, a dorit crearea puterii evreieşti oriunde în afara Israelului. Astfel, evreii mondialişti domină America, Franţa, Africa de Sud ş.a. Crearea statului evreu s-a format sub imperiul unei strategii diabolice, anume din dorinţa de a crea statul care, în scurt timp, să fie distrus de vecini – arabii. Se împuşcau doi iepuri, se dădea o lovitură cumplită curentului pro-statal, naţionalist, şi se crea o aură de victimă tuturor evreilor, aură de care aveau să profite, ca şi după războiul mondial, „mondialiştii” din America şi Franţa.

Nimeni nu şi-a închipuit, însă, puterea de rezistenţă şi credinţă în destin a evreilor. Nici puterea anteică a pământului lui Israel. În fond, n-au crezut nici în destin, nici în scrierile sfinte … Ultimele incidente, al căror subiect este Benjamin Netanyahu, dovedesc clar că S.U.A. şi Occidentul îi vor sfârşitul, cât mai rapid, vajnicului om de stat israelit … marile puteri influenţate de „mondialişti” sunt hotărâte să îl lichideze pe Netanyahu şi, cu aceasta, chiar spiritul naţionalist israelian. Ţinta ulterioară: statul Israel! O jertfă de sânge închinată aurului.”

Articolul „Antisemitismul la el acasă …” publicat în revista „România Mare” din 25 septembrie 1998, de către domnul Paul Suditu (sugerez celor care nu l-au citit să facă acest lucru), mă determină să fac unele comentarii.

Deşi pare mai aproape decât oricând, crearea statului evreu în România nu se va produce, deoarece evreii au acum Ţara lor. Contestat de mulţi rabini, evenimentul formării statului Israel a fost prezis de profeţi: „În vremea de apoi, vei merge (coaliţia ruso-arabă, căreia i se vor alătura şi Ţările din Orientul Îndepărtat – n.a.) împotriva Ţării ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie (suferinţele îndurate de evrei din anul 70 d. Chr. până la crearea statului Israel – n.a.), vor fi strânşi dintre mai multe popoare pe munţii lui Israel care multă vreme fuseseră pustii” (Ezechiel 38:8). Unirea forţelor naţionaliste din România şi viitorul război mondial vor împiedica destrămarea Ţării noastre, deşi contextul politic actual este aproape identic cu cel din 1940, când mai multe partide politice „sinucigaşe”, în primul rând P.N.Ţ., grupate în jurul regelui nebun Carol al II-lea, cum l-a denumit filosoful Nae Ionescu, au acceptat sfârtecarea graniţelor României Mari, fără ca Poporul Român să fie consultat şi fără să se tragă un singur glonte. Şi atunci evreii urmăreau crearea statului lor în România. Acum au un stat pe care, cât de curând, vor trebui să-l apere. C. Lazarovici, din Tel-Aviv, care a insultat grav Poporul Român, afirmă că N. Ceauşescu a trebuit să moară  fiindcă n-a respectat angajamentul faţă de evrei, refuzând să se mai împrumute de la F.M.I., Banca Mondială etc. Lipsa de judecată şi vederea îngustă a acestui evreu mondialist nu pot concepe consecinţele dezastruoase ce se vor abate asupra statului Israel din cauza acestor organisme financiare. Recent (21 septembrie 1998), academicianul Leonid Abalkin, consilier principal al noului prim-ministru al Rusiei, Evgheni Primakov, declara următoarele: „Dacă în Rusia va veni la Putere o dictatură, atunci vinovat va fi numai directorul F.M.I.. Michel Camdessus”. Aşa se va face coaliţia ruso-arabă. Probabil, C.L. va părăsi oraşul Tel-Aviv când va începe conflictul şi va veni în România să-şi scape pielea, la fel ca mulţi alţi evrei care, doar în sectorul 4 din Bucureşti, au umplut cutiile poştale ale blocurilor cu oferte, de genul: „Cumpărăm imobile pentru cetăţenii români stabiliţi în străinătate”. Pentru cei interesaţi, firma se numeşte Ruset & Avram International Trad. Inc. S.R.L. C.L. greşeşte grav susţinând că evreii (de teapa lui) „vor injecta populaţia cu SIDA”. Au şi făcut-o. Informaţii la: ziaristul italian Mino Damato, care conduce Fundaţia „Bambini in emergenza”, dr. Cristian Apetrei – Laboratorul de Virusologie din Iaşi şi prof. dr. Ioan Tănşanu de la spitalul Sf. Spiridon din Iaşi. Aceştia au dovezi clare şi au atras atenţia opiniei publice, dar degeaba. Reamintesc că prin Ordinul M.S. 1349/13.07.1995, fundaţia masonică Rotary s-a ocupat de vaccinarea copiilor. Nu o incriminez. Ar trebui să se facă cercetări. Spre satisfacţia lui C.L.. nu le face nimeni. C.L. susţine că „România este grădina evreilor şi acolo vom făuri noul stat Israel”. România nu va fi niciodată grădina evreilor, dar Israelul, din cauza mondialiştilor, va fi sigur mormântul evreilor. Din nefericire pentru ei, majoritatea nevinovaţi, evrei naţionalişti, nu trădători ai religiei iudaice precum C. Lazarovici, vor plăti cu viaţa greşelile „semenilor” lor. Vor muri cu gândul la Israelul Mare pe care, conform profeţilor Vechiului şi Noului Testament, la sfârşitul Armaghedonului, îl vor dobândi: „Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite şi femeile batjocorite … În toată Ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, iar cealaltă treime va rămânea. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi lămuri (scoaterea din cap a ideilor mondialiste – n.a.) cum se lămureşte aurul” (Zaharia 14:2 şi 13:8-9). Până la „lămurirea” evreilor, românii ar trebui să ţină cont de cuvintele lui Simion Mehedinţi: „Ori ne ridicăm pe planul Istoriei, alături de naţiile care au ajuns pe treapta cea mai înaltă, lipindu-ne de pământul nostru prin folosirea intensă, dar prevăzătoare a tuturor izvoarelor de energie naţională, ori vom fi fără doar şi poate întrecuţi de alţii şi eliminaţi dintre propriile noastre hotare.”

„Numai noi, evreii, suntem în măsură să decidem cine să conducă România, pentru că numai nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă”. Astfel delirează prin Tel-Aviv Cezar Lazarovici. Alţi mondialişti (nu merită să-i denumensc evrei deoarece aş insulta statul Israel) etalează aceeaşi patologie în România, sau chiar prin înalte foruri mondiale, unde se pune la cale federalizarea  României, în timp ce, culmea sfidării, tot românii sunt acuzaţi de antisemitism. Cel mai recent exmplu este al ziaristului Mihai Antonescu, de la săptămânalul „Atac la persoană” care, pentru un pamflet de 5 rânduri, riscă o pedeapsă maximă de 5 ani închisoare. Perspectiva exodului masiv din Israel în România, în cazul izbucnirii unui conflict armat, îi determină pe mondialişti să ia, preventiv, măsuri dure împotriva presei din România. Să nu creadă C. L. şi Brucan (citat de C. L.) că din 20 de milioane de „români proşti” nu se va găsi o mână de români adevăraţi care să-i trezească pe mondialişti la realitate – realitatea statelor naţionale şi unitare, de exemplu Israelul Mare şi România Mare. Acestor evrei internaţionalişti, mai corect spus TRĂDĂTORI AI STATULUI ISRAEL, le voi transmite câteva puncte de vedere ale domnului Michael Shapiro, membru activ al comunităţii evreieşti din New York, avocat, compozitor şi scriiitor care, în excelenta lucrare „Mândria evreiască”, afirmă următoarele: „Evreii ar trebi să fie mândri de moştenirea lor. Cel mai adesea nu sunt. Mulţi evrei, mai ales în America, vor să fie precum ceilalţi. Mai bine să fie simpli cetăţeni ai Ţării lor, participanţi la marele experiment social al naţiunii şi invizibili pentru curioşi, decât să fie pur şi simplu evrei … LAUDA DE SINE nu este un substitut pentru înţelegerea minunatelor dogme ale gândirii iudaice … Ierusalimul a fost întotdeauna un LOC DE ÎNTOARCERE, nu de părăsire … Pacea din Orientul Mijlociu n-ar trebui să fie atât de iluzorie pentru popoare cu origini comune … Dacă trebuie să existe un sfârşit al antisemitismului şi al prejudecăţii evreilor contra creştinilor, aceasta se va întâmpla când evreii şi creştinii vor recunoaşte că religiile lor se trag din aceleaşi rădăcini… Să fii evreu nu înseamnă să ai doar o relaţie de supunere cu Dumnezeu. Mândria evreiască, în cel mai bun sens, presupune CUNOAŞTEREA PORUNCII DATE POPORULUI IUDAIC DE  ALEGE CU ÎNŢELEPCIUNE CEEA CE ESTE BUN, NU DOAR ÎN FAVOAREA LOR ÎNŞIŞI, CI PENTRU ÎNTREAGA UMANITATE”.

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Religie

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate