SALARIILE au fost ÎNGHEŢATE! Nu se mai dau TICHETELE DE MASĂ în 2017 si cei 500 de euro pentru nou-născuţi

in Politic

Guvernul a adoptat miercuri ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal) bugetare, au fost aprobate unele măsuri cu privire la drepturile salariale și de altă natură de care beneficiază personalul din sectorul bugetar, precum și alte măsuri bugetare, pentru perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017, respectiv:

  • drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar au fost menținute la nivelul în plată la nivelul lunii decembrie 2016;
  • a fost continuată aplicarea măsurilor aprobate în perioadele anterioare referitoare la suspendarea acordării personalului din sectorul bugetar de tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, premii, ajutoare/indemnizații la ieșirea la pensie/trecerea în rezervă;
  • prorogarea termenelor de aplicare a prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, potrivit cărora se alocă 6 % din PIB pentru învățămțânt și 1% din PIB pentru cercetare;
  • neacordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro art. 356 din Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • anumite drepturi stabilite prin acte normative pentru unele categorii de personal au fost menținute la nivelul în plată în luna decembrie 2016 (indemnizaţiile prevăzute de Decretul) Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările 2i completările ulterioare, indemnizații academicieni și urmașii acestora, etc.).

Totodată, în luna ianuarie 2017, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, au fost aprobate unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, care vizează:

  • acordarea, începând cu 1 februarie 2017, a unei majorări salariale de 20% pentru personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale;
  • acordarea, începând cu 1 februarie 2017, pentru personalul de specialitate artistică din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte, a unei majorări salariale de 50%.

Potrivit art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum şi modificare şi completarea unor acte normative, începând cu data de 1 februarie 2017, unele categorii de personal din instituţiile şi autorităţiile publice ale administraţiei publice locale şi din instituţiile de spectacole şi concerte, beneficiază de majorări salariale. Tot cu aceeaşi data se majorează şi salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată conform Hotărârii Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Nu este clar care este succesiunea de aplicare a actelor normative menţionate. Sistemul pensiilor administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilind ca obligaţie în sarcina angajaţilor care contribuie la sistemul public de pensii şi care au vârsta până în 35 de ani să adere la un fond de pensii administrat privat, în timp ce angajaţii cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani pot opta să adere la un astfel de fond. În cazul persoanelor până în 35 de ani care nu au făcut această opțiune, acestea vor fi distribuite aleatoriu de către Casa Naţională de Pensii Publice către unul dintre fondurile de pensii priva te existente. În momentul actual angajații contribuie automat la sistemul de pensii administrat privat, cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat fiind inclusă în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale.

Legea nr. 411/2004, cu modificările și completările ulterioare, stabilește, o cotă transferată de 2%, în anul 2008, urmând ca în termen de 9 ani de la începerea activităţii de colectare, cota de contribuţie la fondul de pensii să se majoreze la o cotă maximă de 6%, cu o creştere de 0 ,5 puncte procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creştere de 0,1 puncte procentuale în anul 2016 şi cu o creştere de 0,9 puncte procentuale în anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, iar prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, s-a prevăzut menținerea cotei stabilite pentru anul 2016 și pentru perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017.

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice reglementează elaborarea bugetului la partea de cheltuieli pe două niveluri, respectiv credite de a ngajament și credite bugetare și prevedea faptul că programele bugetare aprobate ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite vor fi elaborat e pe baza unei noi metodologii în scopul întăririi calității politicilor publice.

Articolul V al acestei legi prevede ca elaborarea bugetului pe credite de angajament și bugetare și elaborarea noii metodologii a programelor bugetare se vor realiza începând cu data de 1 ianuarie 2015, însă aplicarea acestui articol a fost prorogată succesiv prin Ordonanța de urgență nr. 83/2014, Ordonan1a de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 și Ordonanța de urgență nr. 99/2016 până la data de 1 martie 2017.

Abordarea bugetară pe bază de credite de angajament și bugetare și pe baza unei noi metodologii a bugetului pe programe p resupune formularea, execuţia şi monitorizarea bugetului pe credite de angajament și a programelor bugetare, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, ceea ce reprezintă un proces extrem de complex și laborios care necesită analiză și timp având în vedere multiplele implicații determinate de aceste procese atât sub aspect normativ, organizatoric și informatic, cât şi de capacitate administrativă.

În perioada 1 martie – 31 decembrie 20 17, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară precum și cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de în cadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice. Citeste mai mult pe RomaniaTV.net

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.