Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Adevaratele cauze ale bolilor. Orice boala aparuta este provocata de noi.

in Sanatate

Majoritatea oamenilor privesc boala ca pe un ghinion în viaţa lor, o nedreptate, mai ales dacă este vorba de o maladie ereditară sau e luată de la cineva. Orice boală sau accident apărut în viaţa ta a fost provocat de tine. Boala este pur şi simplu un semnal al corpului tău.

Supraconştiinţa ta, latura ta divină, Dumezeul tău interior îţi trimite un mesaj ca să-ţi atragă atenţia asupra faptului că în acţiunile, vorbele şi gândurile tale este ceva care se opune legii iubirii. De aceea este necesar să captezi mesajul şi să mulţumeşti supraconştiinţei tale că ţi l-a transmis. Dacă nu reuşeşti să descifrezi mesajul, bolile şi accidentele tale nu vor face decât să se intensifice.

Cănd starea de rău persistă, e timpul să vezi neapărat despre ce e vorba. Dacă boala e puternică înseamnă că ea s-a instalat în tine de multă vreme. Este sufletul tău care strigă ajutor. Trebuie să revii pe drumul cel bun, pe drumul dragostei.

Fiecare boală, indispoziţie sau accident nu este decât un semnal. Boala încetează de îndată ce ai înţeles mesajul. Cu cât doreşte omul mai mult să se schimbe cu atât mai repede şi mai uşor se desfăşoară însănătoşirea lui.

Bolile sunt cu miile, iar cauza este una singură: insuficienta iubire de Dumnezeu. De îndată ce încetăm să năzuim către Divin noi ne cufundăm în uman şi începem să depindem de acesta, adică de viaţă, desfătare sexuală, mâncare, dorinţe şi conştiinţă. Cu cât depindem mai mult de acestea cu atât mai mare va fi îmbolnăvirea.

Toate aceste boli se lecuiesc într-un singur mod: să accepţi pierderea umanului, să vezi în aceasta voinţa divină şi să înţelegi că fără boală nu există dezvoltare spirituală. Boala este un bec roşu care ne avertizează asupra faptului că noi ne aflăm pe un drum greşit.

Dacă ani în şir faci prostii, repetând greşelile, vine o vreme a plăţii prin boala pe care singur ţi-ai creat-o. De fapt boala se datoreşte pierderii divinului din noi, iar însănătoşirea este rezultatul restabilirii acestei legături. Practic te vindeci trupeşte dacă te-ai vindecat sufleteşte.

Noi oamenii suntem alcătuiţi din trei componente: trup, suflet şi spirit, asemeni Sfinei Treimi: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh şi orice dezechilibru al uneia din cele trei structuri ne aduce suferinţă.

Boala şi starea de rău sunt opuse sănătăţii şi stării de bine şi se manifestă în realitatea ta, din vina ta. Tu nu poţi să fii bolnav fără ca la un anumit nivel să-ţi cauzezi boala şi poţi să te faci iarăşi bine într-o clipă, pur şi simplu decizând aceasta.

Oamenii care nu cred în Dumnezeu sunt mai expuşi bolilor datorită coeficientului de imunitate care este foarte scăzut. De acea, oamenii credincioşi sunt mai sănătoşi psihic şi fizic decât cei care nu au credinţă. Drumul însănătoşirii este drumul câtre Dumnezeu.

Toate bolile sunt autocreate. Până şi doctorii îşi dau seama acum de modul în care oamenii se autoîmbolnăvesc. Oamenii cu un orgoliu interior crescut atrag boala şi nenorocirea.

Boala ne obligă să ne schimbăm lăuntric, să ne transformăm, să acumulăm iubire pentru Dumnezeu. Cu cât mai puternic se schimbă omul lăuntric în direcţia bună cu atât mai puţine medicamente îi sunt necesare şi mai repede poate învinge boala.

Întotdeauna bolile apar în câmpul energetic al omului cu mulţi ani înainte ca ele să se manifeste în planul fizic. Câmpul energetic este primordial în raport cu corpul şi îi determină acestuia soarta, caracterul şi starea fizcă. Organismul trebuie să blocheze programele distructive ce au pătruns în câmpul omului. Cu cât este mai puternic şi mai periculos programul distructiv, cu atât mai eficientă şi mai sigură poate să fie blocarea acestuia, adică boala.

Când omul încalcă Legile Supreme se abate de la calea sa de evoluţie, i se deformează structura energetică, apar breşe în sistemul său defensiv şi el devine o pradă uşoară pentru virus, care îndeplineşte funcţiile unui program punitiv. Omul începe să fie bolnav. Bolile grave contribuie la protejarea structurii spirituale.

Dacă distrugem armonia dintre noi şi univers vom avea parte de boli, nefericire, necazuri şi suferinţe.

Gândurile sumbre, pline de neîncredre, grijile, ura şi frica, împreună cu rudele lor: anxietatea, amărăciunea, nerăbdarea, avariţia, lipsa de amabilitate, obiceiul de a judeca pe alţii şi de a-i condamna, toate acestea atacă trupul la nivelul celulei, ceea ce va conduce la suferinţă, nefericire şi deprimare. În aceste condiţii este imposibil să ai un corp sănătos.

Prin gândurile, dorinţele şi obiceiurile noastre inducem sănătate sau boală în corpul fizic. Noi suntem singurii răspunzători pentru starea noastră de sănătate, pentru fericirea şi nereuşitele noastre. Nu Dumnezeu ne trimite boli, accidente sau suferinţe, ci noi ni le creem singuri prin gândurile noastre distructive. Cu alte cuvinte, culegem ce am semănat în trecut. Sentimentul de prosperitate prin rezonanţă atrage prosperitatea.

A-ţi fi teamă de o boală înseamnă a-i înlesni evoluţia, a o provoca. Dacă aveţi gânduri despre boală şi suferinţă trupul va atrage aceste gânduri în corpul fizic.

Gândiţi-vă că întâmplările nu sunt cauze ci efecte ale stării mentale în care vă complaceţi.

Boala nu trebuie considerată ca o pedeapsă sau ca o nedreptate. Ea este cel mai drept act din existenţa noastră, pentru că a fost generată de comportamentul nostru mental şi afectiv. Prin gând omul se îmbolnăveşte şi tot prin gând el se vindecă.

Orice boală porneşte din minte. Mulţi bolnavi îşi pregătesc în mental, cu străduinţă, anii de-a rândul, o înbolnăvire definitivă. Nimic nu se manifestă în corp fără să aibă un prototip mental corespunzător.

Adevărata vindecare începe în momentul în care ne gândim ce am vrea să facem atunci când ne vom recâştiga sănătatea. Nu tratamentul medical este cauza vindecării, ci credinţa fermă. ”De veţi crede, toate sunt cu putinţă celui care crede”. (Marcu 9, 23)

Când suntem bolnavi să cerem să ni se dea sănătate şi nu să fim vindecaţi de boală.

În cazul unui om bolnav, cu cât vă temeţi mai mult pentru el cu atât produceţi un rău mai mare şi-l împiedicaţi să supravieţuiască.

Când se îmbolnăveşte cineva să-i acordăm un ajutor minim şi foarte detaşat, nu unul sufocant. Atenţia exagerată în timpul bolii întreţine boala şi dependenţa.

Dacă compătimeşti un om, te poţi îmbolnăvi. Pe om poţi să-l ajuţi, dar nu să-l compătimeşti. Compătimirea se adresează corpului şi poate prejudicia spiritul omului. Când compătimeşti un om bolnav înseamnă să nu fii de acord cu boala lui, dar nu iei în considerare cauzele spirituale ale bolii respective, care favorizează destrămarea spiritului. De aceea, boala trebuie acceptată cu smerenie. Singura soluţie a celorlalţi este să se roage pentru sănătatea lui, dar nu să-l compătimească.

Medicul pansează rana şi Dumnezeu o vindecă. Când rana este tratată cu iubire ea se vindecă repede. Vindecarea poate fi instantanee sau poate dura o viaţă, în funcţie de cât de mult a-ţi capitulat în faţa iubirii. În măsura în care putem păstra în suflet starea de bucurie şi iubire vom putea să învingem treptat orice boală. Vindecările au loc doar atunci când greşelile sunt plătite, lecţiile învăţate, atenţionarea luată în seamă.

Nu este suficient să acceptăm boala, trebuie să ne bucurăm că ea ne salvează sufletul şi trupul. Noi trebuie să acceptăm toate umilinţele, neplăcerile pricinuite trupului nostru prin intermediul cărora ni se purifică sufletul.

Obiceiul oamenilor de a discuta în societate despre simtomele diverselor boli, cauzele lor, morţi, agonii şi scene de coşmar atrag asupra lor un torent de impresii dăunătoare, care le vor pricinui boli şi suferinţe.

Să nu uitaţi locul în care v-aţi născut. De locul în care aţi văzut lumina zilei şi de poporul din care vă trageţi v-a leagat şi vă leagă întotdeauna energii uriaşe, cu influenţe nebănuite. Să nu uitaţi că un om bolnav va fi ajutat cel mai bine să se vindece în locul în care s-a născuţ pentru că numai acolo paternul (modelul) lui bioenergetic funcţionează cel mai bine.

Dacă avem curajul să fim cinstiţi cu noi, putem uşor să observăm că: jumătate din viaţă ne străduim să ne distrugem sănătatea pentru avere, pentru ca apoi în cealaltă jumătate să cheltuim averea pentru a ne recâştiga sănătatea, cât se mai poate din ea.

Teoria bolilor în citate

„Până nu de mult, am crezut cu toţii că microbii cauzează boli infecţioase. Această concepţie părea corectă având în vedere faptul că microbii sunt prezenţi în toate infecţiile. În realitate, nu este adevărat. Întregul sistem imun este o „fata morgana” construit pe ipoteze! În cazul bolilor preventibile uităm sau trecem cu vederea prima fază as bolii, faza de conflict activ. Surprinzător este ca abia după această primă fază de conflict activ microbii devin activi! În realitate ei sunt activaţi şi directionaţi de creier. (vezi A.Bechamp – microzimele). Microbii nu sunt inamicii noştrii; ei ne ajută şi acţionează la comanda organismului nostru. Fiind „comandaţi” de către creier, ei ajută la eliminarea tumorilor, la eliminarea ţesuturilor bolnave sau necrozate. Ei sunt slujitorii noştri credincioşi, muncitorii oaspeţi ai noştri. Conceptul sistemului imun, al acelei armate care luptă împotriva microbilor, este pur şi simplu greşit!!”—Extras dintr-un interviu cu Dr. Ryke Geerd Hamer, creatorul „Noii medicini germanice”

„A sosit vremea să dăm uitării ideea că germenii „sar” asupra oamenilor şi le cauzează boli!”—Emanuel Cheraskin M.D.

„Microbii, cum ar fi fungii, bacteriile şi virusurile, sunt activi numai în faza de vindecare a bolii, iar maniera în care aceştia acţionează este în deplină concordanţă cu logica evoluţiei. Bacteria tuberculară, de exemplu, populează numai ţesuturile controlate „old-brain”. Funcţia lor în faza reparatorie este să decompenseze tumorile care au devenit inutile cum ar fi cele de plămâni, colon, rinichi, prostată, uter, cele de glandă mamară, melanom şi mezothelioma. Bacteria tuberculară este esenţiala în procesul de „stopare” a proliferării celulelor „inutile”, care proliferează, dintr-un motiv biologic oarecare, în timpul fazei de conflict activ al bolii. Dacă aceste bacterii nu sunt prezente, ca urmare a vaccinărilor, abuzului de antibiotice sau chimioterapiei, tumorile nu pot fi dezintegrate! În timp ce bacteriile stopează şi distrug tumorile celulare care nu mai sunt necesare, virusurile par a fi implicate în procesul de vindecare al ţesuturilor controlate de cortexul cerebral (de ex. bronhiile, membrana nazală, stomacul, bila şi epiderma). Hepatita, pneumonia, herpesul, gripa şi infecţia stomacală indică faptul că un proces „virulent” de vindecare se afla în plină desfăşurare. În ceea ce priveşte virusurile, Dr. Hamer preferă să vorbească despre „virusuri ipotetici”, deoarece însăşi existenţa virusurilor este pusă sub semnul întrebării. Dilema în care se afla medicina alopată este aceea că nu recunoaşte tiparul „în două etape” al oricărei boli, şi mai exact faptul că prima fază, cea de conflict activ este complet trecută cu vederea. Medicina alopata este atât de obsedant fixată asupra simptomelor (care apar de-abea în etapa a doua a bolii) încât nu dă nici o atenţie primei etape, ba chiar o ignoră total. Având în vedere că microbii sunt activi numai în a doua etapă, cea de vindecare (în care apar simptomele deranjante, care sunt de fapt reacţia firească a corpului la boală) şi mai ales având în vedere faptul că activitatea acestora este îndeobşte legată de reacţii precum febră, transpiraţie abundenta, dureri, frisoane, etc., microbii sunt consideraţi a fi dăunători şi provocatori de boală. Adevărul este însă tocmai invers, şi anume că nu ei crează boala. Pur şi simplu este organismul nostru cel care dă ordin microbilor să intervină în soluţionarea problemei. Microbii desigur că pot fi transmişi de la o persoană la alta, dar ei rămân în „adormire” până când persoana respectivă este ea însăşi în faza de vindecare a unei boli de acelasi tip.”—Din „Dr. Hamer’s Medical Paradigm” by Caroline Markolin, Ph.D.

„La fel ca şi Bechamp şi Rife înaintea lui, Gaston Maessens a stabilit fără urmă de îndoială că germenii nu sunt cauzatorii bolii, ci dimpotrivă, sunt provocaţi de către aceasta”.—Citat din „The Amaizing Wonders of Gaston Naessens” de Steven R. Elswick.

„Rife a demonstrat că în cazul în care intervin modificări de mediu sau nutriţie, bacterii benigne cum ar fi bacilus colon se pot transforma în bacterii „patogene”. Rife a observat de asemenea ca bacilus coli se poate modifica în timp în agenţi bacterieni asociati cu tifosul, proces care poate fi şi reversibil. Rife sustinea că …”în realitate, nu bacteria este cea care produce boala, ci dezechilibrul la nivelul metabolismului celular. Dacă metabolismul corpului uman este într-un echilibru perfect, bolile nu apar.” Aceste afirmaţii sunt confirmate şi de cercetările mai vechi ale lui Alexis Carrel, efectuate la Institutul Rockefeller, prin care a fost posibilă controlarea ratei de îmbolnăvire şi mortalităţii provocate infecţios în cadrul experimentelor efectuate pe şoareci. Într-o dietă alimentară standard, rata de mortalitate era de 52%. Prin efectuarea anumitor îmbunătăţiri ale dietei, s-a obţinut o scădere a mortalitatii de până la 32&, apoi 14% şi în final de până la 0.45%!”—Dr. Raymond Obomsawin

„Protagoniştii şi practicienii medicinei scolastice au nevoie de paralizarea, prostirea şi teama destructivă indusă de fantoma virusurilor ca bază centrală pentru desfăşurarea activităţii lor profesionale:

– în primul rând pentru a aduce prejudicii cât mai multor oameni prin vaccinări, cu scopul de a-şi crea o clientelă cu afecţiuni cronice (deci permanent rentabile);

– în al doilea rând pentru a nu fi nevoiţi să admită adevărul că medicina alopata a eşuat total în încercarea de a terapia afecţiunile cronice şi, în acelaşi timp, a făcut mai multe victime decât toate războaiele luate la un loc. Fiecare practician al medicinei alopate este conştient de aceste fapte, dar din păcate doar foarte puţini îndrăznesc să discute această temă. De altminteri nici nu este de mirare că dintre toate categoriile profesionale, cea a medicilor se află pe primul loc în topul sinuciderilor. Medicina scolastică este cel mai important stâlp de sprijin al formelor dicatoriale de guvernare (dacă ar fi aici să amintim doar de experimentele naziste din lagărele de concentrare sau profitabilele afaceri făcute de Rockefeller şi Carnagie cu concernul german Faber înainte, în timpul, dar şi după cel de-al doilea război monial). Astfel poate se şi explică cum de medicinei scolastice îi este permis aproape orice şi nu este practic niciodată supusa unui control. Dacă nu vom reuşi să scăpăm de această medicină alopată, va reuşi ea să ne extermine pe toţi.”—Dintr-un interviu cu Stefan Lanka asupra gripei aviare – 27.10.2005

„În condiţii favorabile, bacteriile îsi pot dizolva membrana şi se pot transforma în „forme celulare membrano-deficitare” amorfe, mici, puternic pleomorfice. Şi tot în condiţii favorabile microplasma poate căpăta proporţii gigantice („large bodies”) asemănătoare ca formă fungilor sau sporilor. Este esenţial să cunoşti aceste lucruri şi să recunoşti astfel de forme neobişnuite şi greu de detectat în ţesuturile microscopice deoarece, după experienţa mea, această formă microplasmală este forma pe care o iau microbii de cancer în interiorul corpului în cazul afecţiunilor umane. Datorită formei sale mici, microbacteria constituie o punte între bacterie (mare) şi virus (mic). Microbiologii îndrăgesc separarea acestora în virusuri, bacterii, microplasmă şi fungi, ca unităţi distincte. În fapt, este vorba de o interacţiune între aceste forme. Este binecunoscut faptul că bacteriile pot fi infectate de virusuri. Oricum, oamenii de ştiinţă se pare că nu pot înţelege cum un microb se poate metamorfoza în ceva asemănător unui virus, unei microplasme sau unei fungi.”—Citat din „Bacteria: The Ultimate Cause of Cancer?” de Alan Cantwell 2003

„Bacteriile nu atacă organismele sănătoase, dar marea majoritate a medicilor îşi fac probleme din cauza bacteriilor. Eu nu tratez bacterii, eu tratez organisme.”—H. H. Robertson, D.V.M.

„Teoria microbiană a bolii este o noţiune incredibil de stupidă! E ca şi cum ai spune că pompierii crează incendiul! Nu se miră nimeni de ce oare medicii nu sunt în stare să „captureze” chestiile astea? În peste 30 de ani de practică clinică nu am întâlnit încă nici un caz de hepatită infecţioasă care să se fi transmis la un alt membru al familiei din care face parte bolnavul şi credeţi-mă că într-adevăr am căutat peste tot un astfel de caz. Iar dacă cumva am să descopar un astfel de caz, voi căuta imediat sursa otrăvii sau toxinei, şi nicidecum un germen sau un virus. Propaganda bolilor infecţioase provocate de germeni este foarte eficace, căci astfel se ţine sub control peste 85% din populaţia educată.”—Dr. Daniel H. Duffy Sr DC Geneva, Ohio.

Singura terapie a bolilor degenerative care a confirmat este cea cu vitamine, minerale sau alimente esenţiale. Nici o medicaţie NU a vindecat nici măcar o singură boală degenerativă. Faptul că antibioticele distrug bacteriile din organism nu înseamnă că bacteriile sunt CAUZA bolii şi nici că antibioticele sunt cel mai bun mod de a trata o afecţiune. Klenner (MD) a demonstrat prin anii cinzeci prin studii efectuate în spitale (Southern Medical Journal) că vitamina C administrată intravenos în supradoze distruge absolut orice focar de infecţie (inclusiv tetanusul trismus) fără a provoca nici un fel de efecte secundare. Ceea ce a fost tratat prin administrarea de antibiotice este… SIMPTOMUL şi nicidecum boala însăsi. A spune că bacteriile cauzeaza boala este ca şi cum ai spune că pompierii cauzează incendiul numai în baza faptului că la locul incendiului se află….. pompierii. Bacteriile sunt EFECTUL, şi nicidecum CAUZA unei boli!!—Dr. Daniel H. Duffy Sr DC Geneva, Ohio.

„Medicamentele moderne şi vaccinurile s-au dovedit a fi o glumă proastă în menţinerea sau recuperarea sănătăţii. Medicamentele au produs numai speranţe deşarte. Săpunul şi apa, Slavă Domnului, sunt, oricum, mult mai adecvate pentru menţinerea sănătăţii. Suntem deja în stare să înţelegem destul de bine cum funcţionează sistemul imun şi cum, cu ajutorul unei nutriţii adecvate, putem obţine un nivel de sănătate optimal, atât ca adulţi cît şi pentru copii, doar cu ajutorul celulelor noastre albe şi al imunoglobulinei.” —Dr. Lendon Smith, M.D.

„Virusurile şi bacteriile nu sunt singura cauză a unei boli infecţioase, ci sunt cu totul altceva.”—- Rene Dubois, Professor of Microbiology.

„Dacă aş putea să-mi mai trăiesc încă o dată viaţa, mi-aş dărui-o demonstrării faptului că germenii caută doar habitatul lor normal, ţesuturile bolnave, şi nicidecum nu provoacă o boală. Ei se străduie şi apar acolo unde este deja un ţesut bolnav, doar pentru că acesta le ofera un „mediu” prielnic lor.”—R. Virchown (reputat reprezentant al teoriei germenilor, fiind chiar considerat părintele acesteia).Şi aici v-aş ruga să menţionaţi pe lângă curajul unei astfel de afirmaţii, şi regretul şi adânca tristeţe a unui om care şi-a irosit viaţa, şi de acest lucru este conştient, căutând ceva ce nu există.

„Ideea bolilor contagioase are la bază teoria germenilor ca şi cauză a bolilor, şi anume că bacterii şi virusuri specifice provoacă boli specifice. Această teorie a fost în mod repetat demonstrată ca fiind ştiinţific incorectă, lucru care a fost admis în final de către însuşi Pasteur. Oricum însă, este dificil astăzi să anulezi această concepţie deoarece, pe de o parte aproape toate minţile au fost „infectate” de această teorie, iar pe de altă parte există o uriaşă opoziţie din partea industriei de „menţinere a sănătăţii” (adică concernele farmaceutice) care au un interes fundamental (adică finaciar) în existenţa bolilor, suferinţelor şi concepţiilor eronate despre boală. În esenţă, populaţia crede ceea ce doreşte corpul medical. Aceste teorii false menţin dependenţa de medicamente, de spitale, şi de medicii practicieni, şi nu este de mirare că tocmai ei sunt singurii care susţin şi ne învaţă că starea de sănătate poate fi recuperată prin administrarea de medicamente „otrăvitoare” . Dacă germenii joaca vreun rol în boli, acesta nu este în nici un caz un rol principal, ci doar unul secundar în comparaţie cu adevăratele cauze ale unei boli.”—A. Baker M.A.

„Îi acuz pe medici că au încurajat cu bună ştiinţă superstiţiile şi excrocheriile din teoria bolilor provocate de germeni. Nu contest existenţa unei cantităţi infime de microorganisme, dar acestea sunt rezultatul şi nicidecum cauza bolii. Ele sunt „hienele”, adică mâncătorii de cadavre, iar sarcina lor legitimă este de a curăţa locul, de a asigura „canalizarea” organismului. Microorganismele sunt ajutoare benefice şi importante pentru corpul nostru.”—Dr Alexander Ross, FRS, FCPS, Professor of Hygiene and Sanitation.

„Bolile, factori patogeni sunt peste tot în jurul nostru, dar nu devin activi decât atunci când găsesc terenul fertil pentru aceasta.”—-Claude Bernard.

„Ca şi medic practician cu o experienţă de cincizeci de ani, am ajuns la trei concluzii în privinţa apariţiei unei boli precum şi pentru eliminarea ei. Prima concluzie este că bolile nu sunt cauzate de germeni. Mai degrabă cred că o boală este provocată de o toxemie care afectează nivelul celular, pregătind astfel terenul prielnic multiplicării germenilor. A doua concluzie este că folosirea medicamentelor este dăunătoare în aproape toate cazurile. Medicamentele cauzează deseori efecte secundare severe şi nu de puţine ori duc chiar la crearea de noi boli. Singurul beneficiu, dacă-l putem numi aşa, este că pacientul se va simţi, pentru o scurtă perioadă de timp, mai bine, dar aceasta doar datorită faptului că au fost atenuate nişte simptome, si nicidecum pentru că a fost eradicată o boală. Cantitatea de medicamente de pe piaţă creşte anual în proporţie geometrică. Sunt în prezent atât de multe, încât rareori se poate întâlni un medic care să cunoască toate aceste medicamente împreună cu efectele lor secundare şi pericolele pe care le pot aduce pacientului. Cea de a treia concluzie la care am ajuns este că bolile pot fi vindecate printr-o nutriţie corectă. Această afirmaţie poate părea simplistă, dar este întru totul adevărată. Şi nu aduce desigur nici un beneficiu financiar concernelor farmaceutice. Concluziile mele se bazează pe rezultatele experienţelor şi observaţiilor făcute de-a lungul acestor cincizeci de ani, precum şi a numărului de pacienţi pe care am reuşit să-l tratez cu succes. Ocazional am apelat la medicaţie chimică doar în cazuri de urgenţă, dar astfel de situaţii au fost foarte rare. În rest am recomandat întotdeauna pacienţilor mei antidoturi pe care Natura ni le-a pus la dispoziţie.”—Henry Bieler, M.D. „Food is your best Medicine” 1965

„Bolile sunt crize de purificare, de dezintoxicare” .—-Hippocrate. Ştiţi dumneavoastră care, acela cu jurământul.

„Aceste microorganisme se hrănesc cu materialul toxic (otrăvitor) pe care îl găsesc în orghanismul bolnav, pregătindu-l pentru eliminare. Aceste minuscule organisme sunt derivate din alte organisme şi mai mici denumite microzime. Aceste microzime sunt prezente în tesuturile şi sângele tuturor organismelor vii unde rămân „în adormire” şi inofensive. În momentul în care sănătatea organismului este afectată de un material dăunător, are loc o transformare a acestor microzime. Ele se transformă în bacterii sau virusuri care se pun de îndată pe lucru şi încep munca de eliminare a acestui material dăunător. După care, în momentul în care misiunea a fost îndeplinită, respectivii „sanitari” revin automat la starea anterioară, de microzime.”—-Antoine Bechamp. Şi pe acesta îl ştiti dumneavoastră. Este cel de la care a plagiat Pasteur fără ruşine.

„Există o singură cauza care provoacă bolile, şi anume toxemia, mare parte a ei provocată în organism de către condiţii necorespunzătoare de viaţă şi de o eliminare deficitară a toxinelor din organism”.—Sir A. Lane. Afirmaţie făcuta cu 80 de ani în urmă!

„Teoria germenilor provine de la Louis Pasteur, un chimist, despre care s-a dovedit că a plagiat de la Profesorul Antoine Bechamp (care datorită faptului ca a fost „furat” de către Pasteur, a fost şters din cărţile de istorie) un geniu contemporan cu Pateur care a descoperit adevărata cauză a bolilor. Însusi Pateur pe patul de moarte a recunoscut că „Germenii nu sunt nimic, totul este terenul fertil lor.” Este o tragedie pentru omul de pe stradă faptul că teoria lui Pasteur a devenit o „dogmă”. Dar în acelaşi timp este o mană cerească şi o mină de aur pentru concernele farmaceutice şi pentru breasla medicilor, care de atunci se ocupă permanent de îndoctrinarea şi prostirea omului simplu. Pentru ca o persoană să creada că o boală apare pur şi simplu doar pentru că un organism este „vizitat” de câtiva germeni sau virusuri călători şi pentru a accepta că într-un astfel de caz să te laşi otrăvit cu tot felul de medicamente sintetizate chimic (în realitate otrăvuri), este nevoie de o mare doză de naivitate şi superstiţie. „—Dr. D. Phillips

„Am tratat cu ajutorul igienei naturale timp de peste 16 ani o mulţime de pacienţi bolnavi de tot felul de forme de tifos, febră tifoidă, pneumonie, variolă şi dezinterie, şi nu am pierdut nici măcar un singur pacient. Acelaşi lucru este valabil pentru scarlatină şi alte forme de febră. Şi nu am recomandat niciodată medicamente.”—Dr. Trall, 1860.

Preluare de la Free Your Mind – blog

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Sanatate

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate