Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Apa Revitalizata

in Educational/Sanatate

Corbis-42-18431982-538x218

Stiin”a modern”a define”ste apa prin formula chimic”a H2O. Fiecare molecula de ap”a este constituit”a din doi atomi de hidrogen “si unul de oxigen. Apa este “ins”a mai mult dec^at o formul”a, ea este chiar izvorul vie”tii. Apa este totodat”a “si un element misterios. “In vechime, oamenii erau mult mai apropia”ti de ap”a. Civiliza”tia modern”a, marcat”a de “increderea oarb”a “in tehnologie, a pierdut multe din cuno”stin”tele str”avechi despre ap”a. Exist”a “ins”a nenum”arate indicii c”a ^in ap”a sunt ascunse for”te despre care omul ”stie foarte pu”tin. Pentru a “in”telege aceste for”te, e necesar s”a observ”am cu aten”tie apa, s”a “inv”a”am s”a o “in”telegem “si s”a refacem leg”aturile str”avechi dintre noi “si acest element. R”asplata const”a “in descoperirea unor fenomene fascinante.

Deputatul austriac Richard Kanduth “i”si petrece de peste 30 de ani timpul liber pe malul unui lac din Obersteiermark. Aici a avut ocazia s”a observe un fenomen deosebit.

In urm”a cu 3 ani am cump”arat un aparat Grander. “Inainte de a introduce acest cilindru “in apa lacului, am f”acut studii “si m”asur”atori ale calit”a”tii apei care au ar”atat c”a exista o infestare microbiologic”a semnificativ”a de peste 1100 unit”a”ti formatoare de colonii(UFC)/ml, ceea ce “inseamn”a c”a apa era complet nepotabil”a, consumul ei put^and cauza chiar “imboln”aviri. Acest rezultat a fost surprinz”ator, apa lacului p”ar^and foarte curat”a. La doar 3 luni dup”a instalarea acestei tehnologii, mai erau doar 150 UFC/ml iar num”arul acestora a s”cazut acum la zero, ceea ce “inseamn”a c”a apa lacului este microbiologic pur”a, asemeni apei de izvor. Nu exist”a, “in afara tehnologiei Grander, o alt”a explica”tie pentru acest fenomen. Po”ti avea ce atitudine vrei fa”t”a de tehnologia Grander, eu nu vreau s”a conving pe nimeni, dar consider c”a “inainte s”a “i”ti formulezi o p”arere trebuie s”a fi experimentat tu “insu”ti aceste efecte. Ceea ce a tr”ait fiecare nu mai poate fi negat. Pe mine m”a las”a rece afirma”tiile unor oameni de “stiin”t”a, s”a fac”a bine s”a vin”a aici “si s”a se conving”a la fa”ta locului de efectele ei.

Purificarea microbiologic”a a apei lacului se datoreaz”a, dup”a p”arerea politicianului austriac, inven”tiei lui Johann Grander, un cercet”ator simplu din Tirol (Austria). “In cilindrul scufundat “in lac nu este altceva dec^at ap”a energizat”a care are “ins”a aceea”si capacitate de autopurificare pe care o aveau apele primordiale “si care este apoi transferat”a asupra apelor infestate cu care intr”a “in contact. Tehnologia revitaliz”arii apei este secretul lui Johann Grander. Ceea ce se “stie este c”a la anumite intervale ea este supus”a ac”tiunii unor c^ampuri magnetice naturale. Johann Grander a primit cuno”stin”tele str”avechi despre magnetismul terestru de la tat”al s”au.

Nu sunt un “inv”a”tat, dar m”a pricep un pic la mersul lucrurilor “in natur”a, pe care le-am putut observa “si astfel mi-a fost dat s”a “in”teleg.

Descoperirea sa, apa revitalizat”a, are nenum”arate aplica”tii, fiind utilizat”a peste tot “in lume. Fenomenele legate de revitalizarea apei nu au fost “inc”a explicate pe de-a-ntregul cu metode “stiin”tifice. Exist”a “inc”a multe lucruri “intre Cer “si P”am^ant pe care omul nu a ajuns “inc”a s”a le “in”teleag”a.

Anomaliile pe care le observ”am “in comportamentul apei nu sunt un exemplu c”a apa s-ar comporta anormal ci sunt un semnal c”a teoriile noastre nu corespund realit”a”tii.

Experien”tele acumulate “in practic”a au devansat cu mult cercetarea “stiin”tific”a. “Strandul “in aer liber din Trauchgau (Germania) beneficiaz”a de mai bine de 4 ani de tehnologia Grander. Un interval de timp suficient de mare pentru a avea date relevante din punct de vedere statistic. Administratorul “strandului a privit cu mult”a ne”incredere instalarea acestei tehnologii. Dup”a ani de observa”tii si m”asur”atori ale calit”a”tii apei a consim”tit s”a ne “imp”art”a”seasc”a din experien”ta sa.

Dup”a doar c^ateva zile mi-a fost clar c”a se “int^ampl”a ceva foarte important. Apa din bazin, da, aceast”a ap”a, este cu totul altfel. Este mai pu”tin dur”a “si am observat c”a e nevoie de mai pu”tin clor pentru dezinfectare. Acest fapt le face bine oamenilor. Apa este mai catifelat”a, irita”tiile ochilor s-au redus sim”titor “si nu mai polu”am at^at de mult mediul “inconjur”ator. Am redus cantitatea de clor cu o treime “si am avut “si ceva probleme cu direc”tia de s”an”atate public”a. Anumite normative specific”a o cantitate minim”a de clor “in ap”a, dar aici e nevoie de mult mai pu”tin. Inspectorii stau acum toat”a ziua pe capul meu “si testeaz”a apa, pentru a m”asura nivelul germenilor “si al bacteriilor din ea. P^an”a acum zero, totul f”ar”a probleme.

Apa intr”a aici, prin acest dispozitiv, preia energia, curge apoi “in mod obi”snuit, prin vechea conduct”a, ca “si mai “inainte.

Proprietarul fabricii de bere Deil a observat la r^andul s”au fenomene surprinz”atoare legate de tehnologia Grander. Aici sunt produse nou”a sortimente de bere “si diferite sucuri de fructe.

Ori de c^ate ori schimbam sortimentul de bere “imbuteliat, revitalizam o cantitate mic”a “si trimiteam aceste sticle spre analiz”a celor de la Weihenstephan. Le trimiteam evident “si probe standard, spre compara”tie. Cei de la Weihenstephan – Institutul de Stat de Testare “si Control – nu “stiau care este diferen”ta dintre cele dou”a probe dar cele revitalizate primeau “intotdeauna calificative net mai bune. Mai mult, “in cazul b”auturilor nealcoolice am mai observat urm”atorul fenomen: “in acest caz, perlarea dioxidului de carbon este mult mai fin”a, bulele nu mai sunt at^at de mari, ci cu mult mai fine “si prin aceasta sucurile de fructe produse aici sunt mult mai aromate.

Confirmarea de c”atre Institutul de Stat de Testare “si Control a “imbun”at”a”tirii calitative a b”auturilor produse aici, l-a “incurajat pe Georg Deil s”a experimenteze “in continuare. El testeaz”a acum o modalitate de reducere a cantit”a”tilor de substan”te chimice utilizate la cur”a”tarea instala”tiilor.

Vrem s”a reducem masiv cantitatea de substan”te chimice folosit”a la cur”a”tirea “si dezinfectarea rezervoarelor dar “si a instala”tiilor de fermentare “si sper la o reducere de durat”a a costurilor cu 50 %, la ordinul nostru de m”arime, s”a cheltuim doar 20.000DM “in loc de 40.000 DM ca p^an”a acum.

Cofet”aria Kr”onner din Garmisch-Partenkirchen este un loc de “int^alnire pentru gurmanzi. Pe l^ang”a specialitatea casei, trunchiul de copac Kr”onner, care este exportat “in “intreaga lume, pot fi cump”arate “si alte bun”at”a”ti.

Folosim mult”a salat”a “in restaurant “si din cauza c”aldurii aceasta “incepe s”a se ve”stejeasc”a. Am observat c”a dac”a “tinem salata un sfert de ceas “in ap”a Grander ea “incepe s”a “i”si revin”a, fiind din nou proasp”at”a. Mi se pare ceva extraordinar!

Hotelul Post din Garmisch Partenkirchen are o “indelungat”a tradi”tie. De-a lungul timpului, “inc”aperile sale au g”azduit “imp”ara”ti “si regi. Actuala proprietar”a, o cunosc”atoare “in materie de art”a, este “in acela”si timp “si foarte receptiv”a la tot ce este nou “si necunoscut.

De c^and utiliz”am apa Grander, dafinii de la recep”tia hotelului au frunze de dou”a ori mai mari ca “inainte. Acela”si fenomen l-a putut observa “si la un m”aslin, am remarcat c”a frunzele sale sunt de dou”a ori mai mari dec^at “inainte. Ce s”a mai spun de plantele din gr”adin”a, care cresc foarte mari “si au ni”ste flori splendide. Toate aceste efecte le atribuim apei Grander. “Ins”a cel mai uluitor a fost efectul la dafin “si la acest m”aslin.

Buchwieser: “”In acest restaurant am folosit dintotdeauna doar ap”a din izvorul propriu. De c^and am instalat un dispozitiv Grander, toate problemele legate de depunerile de piatr”a au disp”arut. Am aici o factur”a de la o firm”a care asigur”a “intre”tinerea automatului de cafea “si pe care scrie negru pe alb c”a anul acesta nu au mai existat depuneri de calcar “si deci nu au fost necesare activit”a”ti de “intre”tinere. Dup”a p”arerea mea, apa revitalizat”a a fost cu certitudine cea care a cauzat acest fenomen. “In buc”at”arie am mai putut observa c”a urmele de calcar puteau fi “indep”artate foarte u”sor cu o c^arp”a umed”a f”ar”a s”a mai fie nevoie s”a folosim substan”te chimice scumpe. P^an”a acum, apa Grander ne-a adus doar beneficii.”

Apa reac”tioneaz”a foarte diferit la aceeia”si stimuli. De aceea, experien”tele individuale sunt unice “si nu pot fi generalizate. Unul dintre scopurile noastre “in via”t”a ar trebui s”a fie “ins”a refacerea rela”tiei armonioase dintre noi “si ap”a, “incet^and s”a mai fim opaci fa”t”a de minunile naturii.

Fra”tii gemeni Thomas “si Stefan Glück administreaz”a “impreun”a o firm”a de zugr”aveli “si amenaj”ari interioare “in Lauterbach. Ei s-au orientat c”atre tehnici naturale, tradi”tionale. Cei doi fra”ti lucreaz”a preponderent cu argil”a “si pigmen”ti naturali.

Primele informa“tii despre apa revitalizat“a le-au aflat “in urm”a cu doi ani iar de atunci au “inceput s”a o foloseasc”a ”in lucr”arile lor.

Anumite materiale, cum ar fi cele pe baz”a de lacuri acrilice, se comport”a diferit, ”si ”anume cu unele culori se lucreaz”a mai u”sor dec^at cu altele, la unele sortimente nu exist”a nici o diferen”t”a. Ceea ce am observat ”ins“a la toate materialele este c”a acestea, folosind ap”a Grander, se usc”a acum mult mai repede iar suprafa”ta de lucru arat”a mult mai bine.

Ne-am hot“ar^at s“a folosim doar ap“a Grander iar tencuiala s-a uscat mult mai repede. Chiar dac”a lu”am “in calcul influen”tele de mediu “si c”aldura de afar”a, tot putem constata o diferen”t”a clar”a. Tencuielile bazate pe argil”a se usc”a acum considerabil mai repede.

Un alt fenomen remarcabil este c“a tencuielile se pastreaz”a acum mult mai bine. Putem confirma acest lucru, cel pu”tin pe o perioad”a de doi ani. Nu putem spune cum vor ar”ata peste 5 sau 10 ani. Din modul “in care se comport”a materialul putem afirma, din experien”ta pe care o avem cu diferite materiale, c”a va “tine mult mai mult.

Helmut Kopp este d”aruit trup “si suflet tehnicii. El realizeaz”a “in Lindenfels- Winterkasten unelte speciale pentru industria de “inalt”a tehnologie.

Precizia este aici comandamentul suprem. Apa este folosit”a “in ma”sinile automate de “slefuit mai ales pentru r”acirea pieselor.

Am observat ”in mare, urm“atoarele fenomene: “inainte de a folosi apa revitalizat“a, ma”sinile erau permanent murdare, dar acum sunt surprinz“ator de curate. Prin faptul c”a am schimbat toat”a apa, revitaliz^and-o cu dispozitivul Grander pe care “il vede”ti aici, s-a dizolvat toat”a murd”aria “si nu au mai ap“arut alte depuneri. Atunci c^and trebuie s”a “slefuim uneori o pies“a confec“tionat“a dintr-un aliaj dur, ma”sinile sunt dup”a aceea “intotdeauna curate. “Inainte ne trebuiau c^ateva ore ca s”a cur”a”t”am utilajele, acum lu”am furtunul, stropim cu ap”a, d”am cu peria, cl”atim “si ma“sinile arat“a impecabil.

Simbolistica apei este variat”a. Ea semnific”a puritat, claritate, bucuria de a tr”ai, putere “si mi”scare. Apa este veriga de leg”atur”a “intre om “si regnul animal.

Posesorii de acvarii au o leg”atura special”a cu apa. Ei “i”si “ingrijesc “in lini”ste ”si cu mult”a d”aruire pe”stii.

Un prieten m-a sunat “intr-o zi spun^andu-mi c”a apa din acvariu s-a stricat. Apoi a venit la mine aduc^and pe”stii pe jum”atate mor”ti “intr-o g”aleat”a. Majoritatea pluteau deja cu burta “in sus. Din c^ate mi-am dat eu seama, pe”stii aceia erau cam du”si, dup”a cum ar”atau. Apa din galeat”a mirosea destul de nepl”acut. Am umplut repede un acvariu cu ap”a proaspat”a, u”sor c”aldu”t”a, la temperatura potrivit”a, evident ap”a Grander, “si dup”a 20 de minute to”ti pe”sti”sorii erau iar”a”si vioi. Nici unul nu a murit. De obicei, c^and un pe”ste plute”ste cu burta “in sus “si de abia mai respir”a “si iar c^and o face, o face sacadat, “t^a”snind din c^and “in c^and prin ap”a, “stii c”a “in maxim cinci minute va fi pe lumea cealalt”a. Da, astea sunt lucruri cunoscute, dar, a”sa cum spuneam, dup”a 20 de minute pe”stii aceia erau din nou vioi.

Hilde Scheer “i”si “ingrije”ste cu mult”a r”abdare gr”adina ei ecologic”a din Odenwald. “Ingr”a”s”amintele artificiale sunt un lucru str”ain pentru ea.

Am introdus revitalizorul de imersiune “in butoiul cu apa de ploaie “si iat”a: florile sunt mult mai mari, cam “inc”a o dat”a pe at^at. Iar ro”siile au crescut foarte bine, chiar “si anul acesta c^and ar”si”ta a ars multe recolte, ele au rezistat foarte bine. Salata verde, pe care am udat-o suplimentar tot cu ap”a Grander, “in fiecare sear”a am udat-o din bel”sug, nu a “inflorit ci a format c”ap”a”t^ani de toat”a frumuse”tea. “In mod normal nu se “int^ampla acest lucru.

Spre deosebire de cresc”atoriile industriale, “in care animalele sunt “tinute “in condi”tii uneori greu de imaginat, Konrad “si Inge Weinberger practic”a o agricultur”a biologic”a. Apa joac”a aici un rol deosebit de important.

Ceea ce am observat de prima dat”a, este c”a vacile au devenit mult mai s”an”atoase “si dau mai mult lapte iar ceea ce mi se pare cu adev”arat excep”tional este fertilitatea lor. Sunt cu mult mai fertile dec^at “inainte. Mai demult, am avut mai mereu probleme cu fertilitatea lor.

S”an”atatea este bunul cel mai de pre”t al omului. Vechile culturi considerau apa un medicamentul primordial. “In ziua de azi, medici “si terapeu”ti “incep s”a reconsidere apa, folosind-o tot mai des “in terapiile lor.

Fizioterapeuta Inge Krieger utilizeaz”a acum apa revitalizat”a “in tratamentul pacien”tilor ei.

Anul trecut am fost destul de mult timp bolnav”a, sufeream de borelioz”a, care se manifesta tipic: pericardit”a, meningit”a “si paralizii locale. Am urmat un tratament cu foarte multe antibiotice, “in urma c”aruia pielea mi s-a acoperit de eczeme, peste tot, de sus “si p^an”a jos. Am aflat de apa Grander de la o pacient”a “si mi-am zis s”a o “incerc “si eu. Mi-am pus comprese cu ap”a “si dup”a 2-3 zile am observat c”a eczemele “incep sa se vindece, pielea a redevenit catifelat”a “si dac”a privi”ti acum, nu mai vede”ti nimic. Au disp”arut complet, chiar “si de pe ultimele por”tiuni afectate, de pe coate.

In urm”a cu un an “si jum”atate a trebuit s”a m”a pensionez de boal”a din cauza eczemelor care “imi ap”aruser”a pe m^aini. Toat”a pielea m”a ardea “si sufeream “intr-un mod greu de descris. Patul unghiei era atacat, unghiile erau cr”apate “si infectate, fiind complet deformate. De c^and folosesc doar ap”a Grander, toate aceste simptome “si suferin”te au disp”arut complet.

Avem un client care vine doar duminica. Acesta are “intotdeauna o mas”a rezervat”a “si “stie c”a avem aici ap”a Grander. La un moment dat mi s-a dest”ainuit c”a dup”a ce bea 2 pahare din aceast”a ap”a, merge acas”a, acum “imi este pu”tin jen”a s”a repet, “si merge direct la baie, sc”ap^and de constipa”tia care “il chinuia.

So”tul meu a suferit timp de 35 de ani de psoriazis iar “in urm”a cu 25 de ani aceast”a boal”a i-a atacat “si unghiile. A folosit tot felul de unguente “si diferite creme pentru a-si alina durerile. A fost o tortur”a, iar aceasta vreme de 25 de ani. Dup”a ce ne-am instalat tehnologia Grander, mai exact la 6 zile dup”a aceea, s-a vindecat complet. Nu mi-a venit sa cred. Eram at^at de ferici”ti, trebuie s”a recunosc c”a este ceva extraordinar.

Am n”ascut 4 copii “si datorit”a lipsei de iod aveam un “inceput de gu”sa, probleme metabolice, tulbur”ari vegetative “si depresii. Am “inceput s”a folosesc ap”a revitalizat”a “impreun”a cu remedii homeopate. Gu”sa a “inceput s”a se retrag”a, f”ar”a vreo alt”a interven”tie, revenind la dimensiunea sa din adolescen”t”a. Dar, “inainte de orice, cel mai bine “imi merge suflete”ste. Sunt mult mai echilibrat”a, rela”tia noastr”a s-a armonizat, “intreaga via”t”a este mai armonioas”a.

Am observat c”a acei oameni care utilizeaz”a cu regularitate apa Grander devin mult mai bl^anzi, prieteno”si, mai deschi”si, fiind anima”ti uneori de ideile pe care le tr”aiesc. “Ii cunosc pe mul”ti “si pot face o compara”tie “intre starea lor dinainte “si cea actual”a. Se poate remarca “in mod clar c”a apa revitalizat”a este capabil”a s”a influen”teze “si s”a transforme “in bine familii “intregi.

Puterea “si energia vital”a ascuns”a “in ap”a, nu poate fi “inc”a obiectivat”a perfect, dar tot mai mul”ti oameni ajung s”a fie convin”si de existen”ta ei.

Folosesc apa revitalizat”a ca medicament, “in amestecul compozi”tiilor dentare. Dac”a apare o ran”a, iar cariile pot fi v”azute ca fiind ni”ste r”ani, atunci corpul trebuie s”a fie mobilizat s”a o vindece. “In stomatologie, substan”ta care lipse”ste nu mai poate fi “inlocuit”a de organism, iar noi suntem obliga”ti s”a folosim un material artificial pentru “inchiderea acestei r”ani, material care r”am^ane mult timp “in organism. Eu m”a str”aduiesc s”a folosesc materiale care vindec”a “in profunzime “si nu pentru a obtura pur “si simplu o cavitate. Apa Grander este ideal”a pentru compozi”tii, ea fiind foarte energizat”a iar orice proces de vindecare are nevoie de energie.

Am observat totodat”a, c”a cei care folosesc de mai mult timp apa Grander se bucur”a de un metabolism “imbun”at”a”tit, lucru pe care “il pot observa studiind “in laborator valorile s^angelui. Aceste valori se g”asesc la unii oameni deja “in limite patologice, deci acolo unde se manifest”a o boal”a. Aceste valori se pot normaliza prin consumul de ap”a Grander.

Viktor Gutmann, care a ob“tinut p^an“a acum “sase titluri de doctor, a fost propus de dou”a ori pentru decernarea premiului Nobel. El pledeaz”a pentru o nou”a “in”telegere a fenomenelor naturii.

Ar trebui s”a avem curajul s”a p”a”sim pe c”ai noi “si s”a studiem fenomenele naturii. Nu doar cu privire la aplicabilitatea lor “si pentru a dezvolta noi tehnologii, ci cu scopul de a “in”telege ce se petrece cu adev”arat “in natur”a.

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Educational

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate