Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Cheltuieli necesare unor exploataţii apicole

in Agronomie

La înfiinţarea unei exploataţii apicole viabile trebuie să se ţină seama se mai mulţi factori naturali, economici şi umani (forţa de muncă disponibilă şi gradul de calificare).

Factorii naturali sunt reprezentaţi prin locul de amplasare al exploataţiei, baza melifere din jur, precipitaţiile, temperatura, sursa de apă potabilă etc. Aceşti factori nu sunt purtători de costuri. Prin acţiunea lor favoriza desfăşurarea proceselor de producţie şi eficientă utilizării factorilor economici.

Factorii economici sunt reprezentaţi de materialul biologic (familii de albine), utilajul apicol, mijloacele de transport, materialele consumabile în timpul unui ciclu de productivitate etc. Aceştia sunt purtători de costuri, care se transmit asupra producţiei obţinute.

 

 

Factorul uman este reprezentat prin cantitatea şi calitatea forţei de muncă utilizate. Acesta reprezintă factorul conştient al întregii activităţi, care pune în acţiune mijloacele de producţie şi aplică tehnologiile necesare; creează valori mai mari decât propriul său consum.

Factorii naturali (baza meliferă şi condiţiile de mediu necesare familiilor de albine şi realizării producţiei apicole) au fost prezentaţi şi descrişi în totalitate la capitolele “Cerinţele albinelor faţă de mediu – hrană, apă, adăpost “şi “Principalele resurse melifere şi valorificarea profitabilă a acestora “.

În prezentul subcapitol evaluăm forţa de muncă, cheltuielile de investiţie şi de producţie, valoarea producţiei pe familia de albine şi exploataţiei, productivitatea muncii, profitul şi alte elemente economice.

Evaluarea forţei de muncă utilizate: la exploataţiile apicole formate din 10, 25 şi 50 de familii de albine fiind un volum de muncă redus, reprezentând 11.5 – 32.5 % din norma om/an, nu este necesar să se folosească forţa de muncă salariată, care include mai multe costuri. Se foloseşte munca personală, evaluate la salariul net al unui apicultor specialist care la nivelul anului 2001 a fost de 25.000 lei/oră = 4.000.000 lei pe lună.

Pentru orientarea producătorilor apicoli în ce priveşte organizarea şi conducerea unor exploataţii apicole profitabile, redăm în continuare rezultatele economice obţinute în exploataţii apicole formate din 10, 25, 50 şi 100 familii de albine.

 

1. Exploataţie apicolă formată din 10 familii de albine

 1. Manopera (cantitate, valoare):

A. cantitate (ore):

– Martie – octombrie = 2 ore pe săptămână

– Noiembrie – februarie = 1 oră pe săptămână

– 8 luni x 4 săptămâni x 2 ore = 64 de ore

– 4 luni x 4 săptămâni x 1 oră = 16 ore

 

Total = 70 ore

– Informare – perfecţionare = 40 ore

– Valorificarea produselor = 20 ore

– Deplasare la stupină + alte activităţi = 100 ore

Total manoperă = 230 ore

            B. Valoare:

                        – 230 ore x 2.5 lei = 575 lei

– Procentual raportat la normă om/an (2.000 ore) = 11.5 %

 

2. Valoarea investiţiei:

– Material biologic (familii de albine): 10 x 120 = 1200 lei

– Utilaj de bază (stupii): 10 x 80 = 800 lei

– Utilaj de rezervă necesar procesului de producţie şi pentru înmulţirea efectivului = 50 % din utilajul de bază = 400 lei

– Inventar auxiliar (cabană apicolă, centrifugă unelte de lucru şi echipament de protecţie) = 1300 lei

– Remorcă apicolă pentru transport stupi = 11.400 lei

Total valoare = 48.800 lei

     

     3. Cheltuieli anuale de producţie:

 – Manoperă:230 ore x 2.5 lei = 575 lei

– Deplasare cu autoturismul la stupi şi aprovizionare – desfacere 5.000 km anual x 1.5 lei (consum normat) = 750 lei

– Amortisment autoturism (5 % din valoare) = 550 lei

– Biostimulatori: 10 kg zahăr x 1.2 lei x 10 stupi = 120 lei

– Medicamente de uz apicol: 1.5 x 20 de stupi = 30 lei

– Amortisment utilaj apicol (5 % din valoare) = 182 lei

– Cheltuieli necesare înmulţirii efectivului: 10 x 35 lei = 350 lei

– Cheltuieli pentru vatra de stupină (20 lei/lună) = 240 lei

– Transport stupi în pastoral cu remorcă apicolă tractată de autoturism 2 deplasări dus – întors x 150 km x 1.5 lei = 90 lei

– Deplasare cu autoturismul la recunoaştere bază melifere + verificat cules = 50 lei

Total cheltuieli de producţie = 3117 lei

                     

   – Cheltuieli pe familia de albine: 3117: 10 = 311.7 lei

 

4. Producţia anuală în unităţi fizice şi valorice şi veniturile realizate:

            A. produse realizate:

– Miere 30 kg x 10 familii x 6 lei = 1800 lei

– Familii de albine: 10 x 100 = 1000 lei

Total valoare = 2800 lei

                        – Valoarea producţiei pe familia de albine: 2800: 10 = 280 lei

– Producţie/familie de albine în UCM = 55 kg

– Producţie/exploataţie în UCM: 55 x 10 = 550 kg

– Preţul de cost în UCM (kg miere): 3117: 550 = 5.667 lei

B. Venituri realizate:

– Total exploataţie: 2800 – 3117 = – 317 lei

– Pe familia de albine: 317: 10 = -31.7 lei

 

La exploataţia apicolă formată din 10 familii de albine, rezultatele economice sunt negative, chiar în situaţia valorificării mierii direct la consumator.

2. Exploataţia formată din 25 familii de albine

1. Manoperă (cantitate, valoare):

          A. cantitate (ore):

– Martie – octombrie = 4 ore săptămânal în două intervenţii

8 luni x 4 săptămâni x 4 ore = 128 ore

– Noiembrie – februarie = 1 oră pe săptămână

4 luni x 4 săptămâni x 1 oră = 16 ore

Total = 144 ore – Informare perfecţionare = 36 ore

– Valorificarea produselor = 50 ore

– Deplasare + alte activităţi = 100 ore

Total manoperă = 330 ore/an

  – Manoperă procentuală faţă de normă om/an (2.000 ore) = 16.5

B. Valoare:

– 330 ore x 2.5 lei = 825 lei/an

 

2. Valoarea investiţiei:

  – Material biologic (familie de albine): 25 x 120 lei = 3000 lei

– Utilaj de bază (stupi): 25 x 80 lei = 2000 lei

– Utilaj de rezervă, necesar în procesul de producţie şi înmulţire efectiv = ½ din valoarea utilajului de bază = 1000 lei

– Inventar auxiliar (cabană apicolă, centrifugă, unelte de lucru şi echipament de protecţie) = 1500 lei

Total valoare invenţie = 7500 lei

 

3. Cheltuieli anuale de producţie:

– Manoperă: 330 ore 2.5 lei = 825 lei

– Deplasări cu autoturism la stupină şi aprovizionare – desfacere

5.000 kg x 1.5 lei/km (consum normat) = 750 lei

– Amortisment autoturism (5 % din valoare) = 550 lei

– Biostimulatori: 10 kg zahăr x 25 x 1.2 lei/kg = 300 lei

– Medicamente de uz apicol: 1.5 lei x 50 stupi = 75 lei

– Amortisment utilaj apicol (5 % din valoare) = 225 lei

– Chirie pentru vatră de stupină 20 lei/lună = 240 lei

– Cheltuieli necesare procesului de înmulţire a efectivului

25 x 35 lei = 875 lei

– Transport stupi în pastoral: 2 deplasări la 150 km, dus – întors

600 km x 4 lei/km (camionetă de 1.5 tone) = 240 lei

– Cheltuieli deplasare cu autoturism la recunoaştere bază melifere şi valorificare cule: 1.200 km x 1.5 lei/km = 180 lei

– Cheltuieli diverse (pază, munci ocazionale) = 70 lei

Total cheltuieli de producţie = 4330 lei

                   

  – Cheltuieli pe familia de albine: 4330: 25 = 173.2 lei

4. Producţia anuală în unităţi fizice şi valorice:

            A. producţie realizată fizic şi valoric:

                        – Miere 30 kg x 25 familii x 6 lei = 4500 lei

– Familii de albine 25 x 100 lei = 2500 lei

Total valoare = 7000 lei

                        – Valoarea producţiei/familia de albine: 7000: 25 = 280 lei

– Producţie/familie de albine UCM = 55 kg

– Preţul de cost UCM (kg miere) = 3.149 lei

B. Venituri realizate:

                        – Total exploataţie: 7000 – 4330 = 2670 lei

– Venit pe familia de albine: 2670: 25 = 106.8 lei

– Venit lunar din apicultură: 2670: 12 = 222.5lei

– Profit la cheltuieli: 2670 x 100: 4330 = 61.7 %

 

3. Exploataţia formată din 50 familii de albine

1. Manoperă (cantitate, valoare):

            A. cantitate (ore):

– Martie- octombrie = 12 ore pe săptămână

– Noiembrie – februarie = 2 ore pe săptămână

– 8 luni x 4 săptămâni x 12 ore = 384 ore

– 4 luni x 4 săptămâni x 2 ore = 32 ore

Total = 416 ore/an

                        – Informare – perfecţionare = 34 ore/an

                        – Valorificarea produselor = 50 ore/an

– Deplasări + alte activităţi = 150 ore/an

Total manoperă = 650 ore/an

                        – Manoperă procentual faţă de om/an = 32.5 %

B. Valoare:

– 650 ore x 2.5 lei = 1625 lei

2. Valoarea investiţiei:

                        – Material biologic (familii albine): 50 x 120 lei = 6000 lei

– Utilaj de bază (stupi): 50 x 80 lei = 4000 lei

– Utilaj de rezervă necesar în procesul de producţie şi înmulţirea efectivului ½ din utilajul de bază = 2000 lei

– Inventar auxiliar (cabană apicolă, centrifugă, unelte de lucru, echipament de protecţie) = 1500 lei

Total valoare investiţie = 13500 lei

 

           

3. Cheltuieli anuale de producţie:

                        – Manoperă: 650 ore x 2.5 lei/oră = 1625 lei

– Deplasare cu autoturismul la stupină şi aprovizionare – desfacere

5.000 km x 1.5 lei/km (consum normat) = 750 lei

– Amortisment autoturism 5 % din valoare = 550 lei

– Biostimulatori: 1- kg zahăr x 50 familii x 1.2 lei = 600 lei

– Medicamente de uz apicol 1.5 x 100 = 150 lei

– Amortisment utilaj apicol (5 % din valoare)

7500 x 5: 100 = 375 lei

– Cheltuieli cu înmulţirea efectivului (familii nou – create)

50 x 35 lei = 1750 lei

– Transport stupi în pastoral 2 transporturi (dus – întors) x 150 km x 7 lei = 420 lei

– Chirie vatră stupină 12 luni x 20 lei = 240 lei

– Cheltuieli diverse (pază, munci ocazionale etc.) = 400 lei

Total cheltuieli de producţie = 6860 lei

                        – Cheltuieli pe familia de albine: 6860: 50 = 137.2 lei

4. Producţia anuală în unităţi fizice şi valorice:

            A. producţia realizată (fizic şi valoric):

– Miere 30 kg x 50 fam. Albine x 4 lei = 6000 lei

– Familii de albine noi 50 x 100 lei = 5000 lei

Total valoare = 11000 lei

                        – Valoarea producţiei pe familia de albine

11000: 50 = 220 lei

– Producţie/familie de albine în UCM = 55 kg

– Preţ de cost pe UCM (kg miere) = 2.495 lei

B. Venituri realizate:

– Total exploataţie: 11000 – 6860 = 4110 lei

– Familia de albine: 2200 – 137.2 = 85.8 lei

– Venit lunar din apicultură: 4110 lei: 12 luni = 357.5 lei

– Profit la cheltuieli: 4110 lei x 100: 6860 = 63.9 %

4. Exploataţia formată din 100 familii de albine

1. Manoperă utilizată (cantitate, valoare):

– Martie-octombrie = 20 ore în două intervenţii

– Noiembrie-februarie = 2 ore/săptămâna

– 8 luni x 4 săptămâni x 20 de ore = 640 de ore

– 4 luni x 4 săptămâni x 2 ore = 32 de ore

Total = 672 ore/an

– Perfecţionare-informare = 38 ore/an

– Valorificarea producţiei = 50 ore/an

– Deplasări + alte activităţi = 150 ore/an

– Manoperă ocazională = 80 ore/an

Total forţă de muncă (manoperă) = 990 ore/an

 – Procentual faţă de normă om/an (2000 ore) = 49.5 %

B. Valoare:

– 990 ore/an x 2.5 lei = 2475 lei

2. Cheltuieli de investiţie:

– Material biologic (familii albine)

100 x 120 lei = 1200 lei

– Utilaje de bază (stupi): 100 x 80 lei = 8000 lei

– Utilaj de rezervă necesar înmulţirii efectivului ½ din utilaj de bază = 4000 lei

– Inventar auxiliar (cabană apicolă, centrifugă, unelte de lucru, echipament de protecţie) = 2000 lei

Total valoare investiţie = 26.000 lei

         

 3. Cheltuieli anuale de producţie:

– Manoperă: 990 ore x 2. 5 lei/oră = 2.475 lei

– Deplasări cu autoturismul 5000 km = 750 lei

– Amortisment autoturism 5% din valoare = 550 lei

– Biostimulatori: 10 kg zahăr x 1.2 lei/kg x 100 = 1200 lei

– Medicamente de uz apicol: 1.5 x 2.000 = 300 lei

 

– Amortizare utilaj apicol (5 % din valoare):

7500 x 5: 100 = 700 lei

– Înmulţire efectiv 35 lei x 100 = 3500 lei

– Transport stupi în pastoral 2 deplasări (dus – întors) x 150 km: 600 x 9 = 540 lei

– Chirie vatră stupină 12 luni x 30 lei = 360 lei

– Diverse (pază, alimente muncitori etc.) = 400 lei

Total cheltuieli anuale de producţie = 10.775 lei

– Cheltuieli/familia de albine 10.775: 100 = 107.75 lei

4. Producţia anuală în unităţi fizice şi valorice:

            A. produse realizate (fizic şi valoric):

– Miere: 30 kg x 100 x 4 lei = 1200 lei

– Familii de albine noi: 100 x 100 lei = 10.000 lei

Total valoare = 22.000 lei

    – Valoare producţie/familia de albine: 22.000: 100 = 220 lei

– Producţie/familia de albine UCM = 55 kg

– Preţ de cost pe UCM (kg) = 1.959 lei

 

B. Venituri realizate:

– Total exploataţie: 22.000 – 10.775 = 11.225 lei

– Familia de albine: 11.225: 100 =112.25 lei

– Venit lunar din apicultură: 11.225 lei: 12 = 935.4 lei

– Profit la % cheltuieli: 11.225 lei x 100: 10.775 = 104.2 %

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Latest from Agronomie

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate