Cifra numelui complet vă creează o anumită imagine a felului în care arătaţi, în care vă comportaţi şi a modului în care va veţi dezvolta

in Diverse

CIFRA NUMELUI COMPLET SI CIFRA ENERGETICA

Numele pe care îl purtaţi acţionează în mod simbolic asupra persoanelor care nu vă cunosc. El vă creează o anumită imagine a felului în care arătaţi, în care vă comportaţi şi a modului în care va veţi dezvolta, iar această imagine este creată prin simpla îmbinare a sunetului şi formei literelor pe care numele dumneavoastră le conţin.

In romanul său „Vieţi secrete”, scriitorul britanic E. P. Benson descrie felul în care Susan Leg* îşi vinde prima sa carte. Editorul o implorase să folosească un pseudonim. Poate câ unii cititori se vor întreba „Ce contează un nume?”; răspunsul meu este: „Contează foarte mult, dacă îl alegeţi pe cel corect.” Susan îşi va descoperi în vis atât numele, cât şi titlul cârţii. Se va trezi din somn „cu un strigăt de triumf- «Merele Sodomei, de Rudolph daVinci!^’ Sunetul şi structura acestor cuvinte zugrăvesc o imagine deosebit de vie.

Din punct de vedere numerologic, este foarte important sâ avem numele potrivit.O veche credinţâ afirmă că toate cuvintele a căror valoare numerică este identică sunt legate între ele într-un fel sau altul. De pildă, literele din cuvintele: Dumnezeu, maiestuos, eminent, grandios, zel, inteligent, mega-, succes, influenţă şi renume** totalizează, în fiecare caz, 8. în acelaşi fel, cuvintele care au acelaşi numâr cu numele pe care îl purtaţi vor avea, cumva, o legăturâ între ele. Acest aspect destul de puţin investigat al analizei cuvintelor a fost examinat de autorii Shirley Blackwell Lawrence, William Eisen şi Henrietta Bemstein (vezi bibliografia) şi constituie un domeniu de cercetare plin de satisfacţii.

Dacă cifra numelui complet este favorabilă, ea va va sprijini de-a lungul perioadelor dificile din viaţa dumneavoastră.

Cifra numelui complet este reprezentată de suma fadică a tuturor numerelor din numele pe care îl purtaţi, sau de suma cifrelor vocalelor şi consoanelor. Este acelaşi lucru. lată cum se calculează această cifră a numelui complet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

COCO CHANEL – 6 6 1 5 =18 1+8=9 Vocale:9

– 3 3 385 3 =25 2+5=7 Consoane: 7 Cifra numelui complet: 16 1+6=7

ClFRA NUMELUI COMPLET

Cifra 1 – Relaţiile dintre aceşd nativi şi cei dinjur sunt marcate de originalitate, hotărâre şi siguranţă de sine. Preiau conducerea cu uşurinţă şi nu se tem să se aventureze singuri în domenii neexplorate până atunci. Persoanele care au cifra numelui complet 1 preferă să îşi asume controlul situaţiei. Ca o trăsătură negativă, menţionăm dificultăţile pe care le întâmpină atunci când trebuie să respecte ordinele primite. Persoanele a căror cifră a numelui complet este 1 acţionează uneori cu prea multă hotărâre şi este posibil să le lipsească răbdarea.

Exemple: Winston Churchill şi Mahatma Ghandi.

Cifra 2 – Aceşti nativi sunt prietenoşi, diplomaţi şi cooperanţi cu cei din jur. Acţiunile lor îi atrag şi îi inspiră pe ceilalţi; aceste persoane au nevoi artistice putemice. Sunt indivizi cărora le place să fie sprijiniţi în eforturile lor şi nu se sperie de detalii, aşteptând cu răbdare momentul potrivit pentru a acţiona. Le displace să fie zoriţi. Trăsături negative: pot fi nehotărâţi şi duplicitari.

Exemple: Martin Luther King şi Ronald Reagan.

Cifra 3 – Persoanele cu această cifră interacţionează cu vioiciune şi vitalitate cu cei dinjur. Se exprimă cu uşurinţă şi, pentru a-şi atinge scopurile, se folosesc de simţul umorului şi de spiritul cu care sunt înzestraţi. Sunt indivizi prietenoşi, mereu în căutarea relaţiilor sociale. Simt nevoia să îşi valorifice creativitatea şi ştiu să se distreze. Trăsături negative: se plictisesc cu uşurinţă şi au dificultăţi m a duce la bun sfârşit ceea ce au început.

Exemple: Maggie Smith şi Lauren Bacall.

Cifra 4 – Relaţiile acestor nativi cu cei din jur sunt echilibrate şi lipsite de sentimentalism. Persoanele a căror cifră a numelui complet este 4 abordează viaţa dintr-o perspectivă practică şi logică. înainte de a trece efectiv la acţiune, se asigură întotdeauna că planul lor va funcţiona. Preferă variantele tradiţionale şi au tendinţa de a se forţa prea tare, devenind obsedaţi de muncă. Trăsături negative: pot deveni prizonierii rutinei, plictisitori şi rigizi în gândire.

Exemple: Margaret Thatcher şi Greta Garbo.

Cifra 5 -Aceşti nativi interacţionează cu cei dinjur într-o manieră adaptabilă şi schimbătoare. în general preferă să abordeze viaţa dintr-o perspectivă nouă, diferită; le displac profund restricţiile, de orice fel, şi sunt mereu m căutarea libertâţii. Aceste persoane nu întâmpină dificultăţi în a comunica; sunt capabile să îi modveze pe cei dinjur, fiind, de obicei, foarte populare. Trăsături negative:

se răzgândesc prea des sau se irosesc în căutarea plăcerilor.

Exemple: Elvis Presley şi Liza Minelli.

Cifra 6 – Relaţiile acestor indivizi cu cei dinjur sunt armonioase şi afectuoase. Nu se tem să-şi asume responsabilitatea şi sunt mereu gata să dea o mână de ajutor. Pentru a putea fî în cea mai bună formă, fizică şi psihică, au nevoie de o viaţă de familie liniştită, dar şi să îşi valorifice creativitatea. Trăsături negative:

le place să le spună celor din jur ce să facă şi se amestecă inutil în treburile celorlalţi.

Exemple: Brigitte Bardot şi Bruce Springsteen.

Cifra 7 – Modul în care aceşti nativi se comportă cu ceilalţi este marcat de individualism şi fac întotdeauna numai ce vor ei. Refuză să ia în considerare calea cea mai uşoară sau varianta general acceptată pentru a rezolva o problemă şi simt în permanenţă nevoia de a-şi demonstra lor înşişi că lucrurile merg bine. De asemenea, au nevoie de singurătate pentru a putea medita în linişte şi le displace să primească lecţii de la cei dinjur. Trăsături negative: viseazâ cu ochii deschişi şi, pentru a acţiona, aşteaptă până când condiţiile devin perfecte, dar de obicei acest lucru se întâmplă prea târziu.

Exemple: Michael Jackson şi Amold Schwarzenegger.

Cifra 8 – Modul în care aceşti nativi interacţionează cu cei dinjur este influenţat de stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse. Persoanele a căror cifră a numelui complet este 8 se comportă eficient şi cu pricepere, sunt metodice în gândire şi sunt ambiţioase, fie că îşi doresc succesul, fie că nu. Se gândesc şi la cei mai nefericiţi decât ei, dar, o dată ce i-au ajutat, se aşteaptă ca aceştia să fie în stare să se descurce şi singuri. Trăsături negative: pot deveni avari şi avizi de putere.

Exemple: Elizabeth Taylor şi Warren Beatty.

Cifra 9 – Comportamentul acestor nativi cu cei dinjur ilustrează perfect tole-ranţa şi vederile lor largi, şi firea lor miloasă şi înţelegătoare. Au nevoie să-şi valorifice creativitatea; preferă să acţioneze ţinând cont şi de opiniile celor din jur, iar concepţiile lor despre viaţă sunt marcate de idealism. Le place să călă-torească şi au nevoie de un spaţiu larg în care să poată evolua. Trăsături negative: este posibil să fie lipsiţi de simţ practic şi să îşi cheltuiască toţi banii.

Exemple: Judy Garland şi James Dean.

Atât cifra destinului, cât şi cea a numelui complet reprezintă zone de o mare importanţă în numerograma dumneavoastră. Dacă ambele cifre sunt identice, atunci nu se vor crea tensiuni între modul în care acţionaţi şi şansele pe care le atrageţi în viaţă, câci această combinaţie este una norocoasă. Chiar dacă nu este perfectă, combinaţia este armonioasă şi în cazul în care ambele numere sunt fie pare, fie impare. Dacâ, însă, unul dintre numere este par, iar celălalt impar, pot apărea dificultăţi – în sensul că este posibil să nu profitaţi de şansele care vi se oferă.

Ca şi în cazul cifrelor vocalelor şi consoanelor, şi în acest caz puteţi scădea un număr din celălalt, pentru a descoperi zona de tensiune probabilă, domeniul în care este necesar să interveniţi.

ClFRELE ENERGETICE

Adunaţi fadic cifra destinului cu cea a numelui complet şi veţi afla care este cifra dumneavoastră energetică. Aceasta mai este numită şi cifra fundamentală,

sau a realităţii. Efectul pe care îl are asupra numerogramei dumneavoastră este unul subtil, iar influenţa sa se face mereu simţită, în plan secund. Acest număr pune în lumină ce anume poate fi realizat din acele lucruri la care vă predispun efectele combinate ale cifrei destinului şi cifrei numelui complet.

De exemplu, Margaret Roberts are cifra destinului 4 şi cifra numelui complet 9, aşadar cifra sa energetică va fi 4. Hămicia, trăsătura caracteristică cifrei destinului său, s-a combinat cu idealismul cifrei numelui, guvernat de numărul 9. Cifra sa energeticâ 4 ar fi îndmmat-o către realizări constructive şi practice, cu toate că existenţa unei cifre de tensiune 5 indica posibile dificultăţi legate de dorinţa de libertate, de comunicare, şi o neîncredere faţă de tot ceea ce este nou.

Când Margaret Roberts s-a căsătorit, devenind Margaret Thatcher, cifra nu-melui său complet s-a schimbat m 4. Acum, cifra destinului şi cea a numelui complet erau identice, o combinaţie excelentă, ce indica o lipsă de tensiune între ceea ce ar fi făcut efectiv şi talentele sale înnăscute. 0 altă consecinţă a acestei schimbări: cifra energetică s-a schimbat şi ea, devenind 8 – numărul magnaţilor sau al managerilor. Acest lucru nu înseamnă că, purtând numele de Margaret Roberts, ea nu ar fi fost capabilă sâ devină o figură politică proeminentă; cu toate acestea, schimbarea numelui în Thatcher a făcut ca ascensiunea pe dmmul plin de obstacole al politicii să fie mult mai uşoară.

Cifra energetică vă arată care este poziţia cel mai uşor de atins de către dumnea-voastră, cea oferită de efectul combinat al cifrelor destinului şi cea a numelui complet.

lată cum o puteţi calcula: cifra destmului, în cazul pictorului Pablo Picasso, era 8. Cea a numelui complet era 2; 8 + 2 = 10, 1 + 0 = 1. Aşadar, cifra sa energetică era 1.

Picasso a avut o cifră a destinului putemică, dar dificilă şi, în plus, cifra numelui complet era 2. Acest număr predispune la căutarea unui partener şi este favorabil expresivităţii artistice. Cifra sa energedcă -1 – 1-a ajutat să-şi stabilească o poziţie marcată de originalitate.

Atunci când existâ un dezechilibru între cifra destinului şi cea a numelui, este posibil ca acele caracteristici date de cifra energetică să fie respinse.

SEMNIFICAŢIA CIFRELOR ENERGETICE

1 – Viaţa vă este influenţată de originalitate, de hotărâre şi de o ambiţie îndâijită. Vor fi favorizate acele realizări legate de poziţia conducătorului, a inventatorului sau a iniţiatorului.

2 – Viaţa vă este influenţatâ de darul de a lucra bine într-o echipă, de a colabora şi de a da dovadâ de tact şi diplomaţie. Realizările care sunt favorizate sunt legate de poziţia artistului inspirat, a prietenului devotat, a pacificatorului.

3 – Viaţa vă este influenţată de darul dumneavoastră de a vă exprima cu uşurinţă, de a aduce fericire, bucurie şi veselie celor din jur. Vor fi favorizate acele realizări legate de poziţia creatorului, a animatorului, a aceluia ce aduce veselie înjurul său.

4 – Viaţa vă este influenţată de talentul pe care îl aveţi de a crea un mediu stabil înjurul dumneavoastrâ şi de a aborda lucrurile cu spirit practic, construind temelii solide în orice aţi întreprinde. Realizările dumneavoastră vor fi consecinţe ale unui progres constant şi se vor datora calităţilor cîumneavoastră de constructor cu simţ practic şi de persoană de nădejde.

5 – Vîaţa vă este influenţată de capacitatea de a comunica şi de a vă simţi în largul dumneavoastră în mijlocul celorlalţi şi, în egală măsură, de perpetua căutare în direcţia libertăţii şi a progresului. Realizările ce vor fi favorizate vor fi datorate popularităţii, intereselor multiple, acelor trăsături specifice comerciantului înnăscut.

6 – Viaţa dumneavoastră este influenţată de faptul că sunteţi mereu dispus să vă asumaţi responsabilitatea, să vă valorificaţi creativitatea, şi de darul pe care îl aveţi de a aduce armonie în sufletele celorlalţi. Vor fi favorizate acele realizări legate de poziţia de dascăl, de artist sau de protector.

7 – Viaţa vă va fi influenţată de capacitatea dumneavoastră înnăscută de a folosi în mod constructiv singurătatea şi intuiţia, şi de căutarea împlinirii mterioare. Vor fi favorizate acele realizări care privesc conştientizarea laturii spirituale a vieţii, o perspectivă filosofică asupra acesteia şi asumarea propriei individualităţi.

8 – Viaţa vă este influenţată de energia pe care o râspândiţi, de eficienţa dumneavoastră şi de progresul lent, dar sigur, câtre recompense materiale. Vor fi favorizate acele realizări legate de poziţia de manager, de cea a filantropului sau, în general, de cea a persoanelor ce dobândesc succesul material.

9 – Viaţa dumneavoastră este influenţată de darul de a-i înţelege pe ceilalţi, de vederile largi şi de preţuirea acordată compasiunii. Realizările favorizate vor fi legate de situaţia artistului dramatic – nelimitate posibilităţi de împlinire şi independenţă.

ClFRA PRENUMELUI

S-ar putea să doriţi să analizaţi separat numele şi prenumele dumneavoastră, lucru recomandabil; trebuie, însă, avut în vedere faptul că numele dumneavoastră complet, aşa cum este el atunci când calculăm cifra numelui, este, totuşi, numărul dumneavoastră cel mai important, urmat apoi de cifrele vocalelor şi consoanelor. Cu toate acestea, prenumele pe care îl purtaţi, luat sepârat, exercită o influenţâ foarte precisă asupra vieţii dumneavoastră personale.

Cifra prenumelui mai este numită şi Cheia, sau Esenţa. Puteţi calcula acest număr adunând laolaltă fadic toate numerele existente în prenumele pe care îl purtaţi. Această cifră este influenţată de cea a zilei de naştere, dar, oricare ar fi aceasta din urmă, este mai bine ca cifra prenumelui să fie diferită, deoarece în caz contrar există riscul să fie accentuate caracteristicile date de cifra zilei de naştere, în locul celor conferite de cifra destinului.

De asemenea, dacă cifra destinului şi cifra zilei de naştere sunt identice, este mai bine să aveţi o cifră a prenumelui diferită, deoarece, conform tradiţiei, prenumele reprezintă cheia care vă va deschide uşa vieţii. în cazul în care ziua de naştere – „închizătoarea” acestei uşi – este la fel cu „cheia”, nu veţi putea deschide singur uşa şi veţi fi nevoit să apelaţi la ajutoml celorlalţi.

în mod tradiţional, numerele sunt asociate celor patru elemente. Unii numerologi consideră că este mai bine ca ziua naşterii şi cifra prenumelui să nu aparţină aceleiaşi grupe numerice. Grupele amintite sunt:

Foc-1,3,9

Aer – 5, 6

Pământ – 4, 6, 8

Apă -2,7

Cifra 6 face parte din două grupe în acelaşi timp. Pentru a descoperi care sunt caracterisdcile prenumelui pe care îl purtaţi, consultaţi lista cifrelor numelui complet existentă m acest capitol.

Aceeaşi metodă pe care aţi folosit-o pentru a calcula cifrele vocalelor şi consoanelor în cazul numelui complet poate fi folosită şi în cazul prenumelui dumneavoastră, dar raportat la un nivel mai personal.

în general, numele de familie indică acele influenţe pe care le-aţi moştenit din familie; în zilele noastre, majoritatea oamenilor consideră că importanţa prenumelui este mai mare.

 

 

 

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*