Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Category archive

Pedagogie - page 3

Pedagogia (din greacă: παιδεια paideia = creștere, formare resp. pais = băiat, copil + agein = a conduce) denumirea tradițională pentru disciplina științifică care se ocupă de educație. Știință care studiază metodele de educație și de instruire a oamenilor (a tineretului în special). ♦ Manual, tratat care are ca obiect această știință.

Comunicarea didactica

Pedagogie

-Defnirea si componentele comunicari umane -Tipuri de comunicare umana -Comunicarea didactica:definire si caractersistici -Distorsiuni in procesul comunicarii didactice si prevenirea lor -Predarea-modalitatea specifica de transmitere a necesarului didactic. -Definitia si caracteristicile predarii,competente necesare realizarii functiilor si obiectivelor sale. -Variabile care defines calitatea predarii,instruirii,metodele,comportamentele stilului de predare. Comunicarea umana(definitie,component,tipuri) Comunicarea umana este o relatie de schimb…

Citeste mai mult

Procesul de invatamant-obiect de studiu al didacticii

Pedagogie

Didactica este partea fundamentala a pedagogiei scolare care studiaza procesul de invatamant in amsamblul sau. Fenomenul este de origine greaca: didaktike– arta invatarii, si a fost introdus in opera “Mlagna Didactica” de catre Komeuski (1592-1670). Ca teorie stiintifica didactica are urmatoarele insusiri: character explicativ- explica componentele procesului de invatamant character reflexive- formuleaza judecati de valoare…

Citeste mai mult

Dezvoltarea emotionala sociala si morala

Pedagogie/Psihologie

Emoţiile sunt trăiri subiective ce apar ca şi consecinţe din acordul sau dezacordul dintre trebuinţele, aspiraţiile şi expectanţele unei persoane pe de o parte şi realitate, pe de altă parte. Apar ca o reacţie a organismului, intensă şi de scurtă durată, la o situaţie dată, reacţie însoţită de o tonalitate (afectivă) plăcută sau neplăcută. Intensitatea…

Citeste mai mult

Dezvoltarea cognitiva

Pedagogie/Psihologie

Teoria lui J. Piaget reuneşte mai multe teorii, cum ar fi: teoria dezvoltării conceptelor de sine, obiect, spaţiu, timp, cauzalitate; teoria achiziţiei principiilor de asociativitate, trazitivitate şi conservare şi teoria dezvoltării stadiale a inteligenţei. J. Piaget a fost şi este considerat ca cel mai influent psiholog din secolul al XX-lea îndeosebi pentru psihologia dezvoltării şi…

Citeste mai mult

Dezvoltarea sistemului nervos

Biologie/Pedagogie

Dicţionarul de psihologie ( Neveanu, P.P , 1978, p. 195) defineşte dezvoltarea ca o „categorie filosofică care se referă la totalitatea transformărilor ireversibile petrecute în natură şi societate, care duc la o schimbare calitativă în sens ascendent în pofida momentelor de regres pe care le cuprind”. La dezvoltarea psihicului şi comportamentului contribuie factori biologici, socioculturali…

Citeste mai mult

Metodologia cercetarii dezvoltarii umane

Pedagogie/Psihologie

Etimologic, metoda reprezintă “drumul spre…” după grecescul meta – spre şi odos – cale, drum. Metoda este acea îmbinare şi organizare de concepte, metode, ipoteze strategii, instrumente şi tehnici de lucru care dau corporalitate unui proiect metodologic. Ea este operatorul care mijloceşte trecerea, ridicarea treptată de la problema de cercetare, enunţată în plan teoretic, la…

Citeste mai mult

Dezvoltarea umana

Pedagogie/Psihologie

Dezvoltarea umană are loc pe mai multe nivele: fizic – se vizează creşterea în lungime şi greutate, dezvoltarea organelor interne; cognitiv – percepţie, învăţare, memorie, raţionament, limbaj; psihosocial – personalitate, emoţii, relaţii cu alţii. Conceptul de dezvoltare se referă la anumite modificări ce apar în organismul uman începând de la momentul concepţiei şi până la…

Citeste mai mult

Conceptul de curriculum şi evoluţia sa

Pedagogie

Din punct de vedere etimologic, termenul „curriculum” provine din limba latină (curriculum – singular şi curricula – plural) şi are semnificaţia de „alergare”, „cursă”. Pe lângă sensul propriu este consemnat şi sensul figurat şi anume acela de „drum”, „traiectorie” în expresii precum: curriculum – solis, lunae, vitae – curs al soarelui, al lunii, al vieţii…

Citeste mai mult

Introducere in pedagogie

Pedagogie

Din punct de vedere etimologic, termenul pedagogie, provine din grecescul „paidagogia” care înseamnă „a conduce copilul” (pais, paidos = copil, agoge = a conduce). Semnificaţia cuvântului era aceea de a conduce copilul, de a-l creşte şi de a-l forma. Un alt termen grecesc provenit din aceeaşi rădăcină lingvistică „paidagogos” definea sclavul care avea sarcina de…

Citeste mai mult

Conţinutul procesului instructiv-educativ

Pedagogie

La întrebarea ce se transmite şi se vehiculează în procesul de învăţământ, răs­punsul se poate afla prin discutarea temei dedicate conţinutului de predare-învăţare. Conţiutul procesului instructiv-educativ. constă din ansamblul structurat de valori din domeniile ştiinţei, culturii, practicii, sedimentate în societate la un mo­ment dat şi devenite puncte de reper în proiectarea şi realizarea instruirii. Ca…

Citeste mai mult

Clasificarea şi operaţionalizarea obiectivelor pedagogice

Pedagogie

Pentru a deveni funcţionale, dar şi din raţiuni strict teoretice, obiectivele au fost delimitate clasificate în mai multe grupe. Astfel, în funcţie de domeniul la care se referă, anaăştii au propus o triplă compartimentare: obiective cognitive (care se referă la transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor), obiective afective (ce vizează formarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor) şi obiective psihomotorii…

Citeste mai mult

Dimensiunea teleologică a educaţiei

Pedagogie

Sensul teleologic al educaţiei este imprimat de faptul că educaţia, în fiecare secvenţă de manifestare , este ghidată, orientată şi reglată de un sistem de valori acţionale (comenzi, exigenţe, intenţii, dorinţe etc.) conştientizate şi, uneori, exprimate de către factorii care sunt angajaţi în acţiunea instructiv-educativă. Sistemele de valori educaţionale, care se metamorfozează în finalităţile educaţiei,…

Citeste mai mult

Cercetarea pedagogică

Pedagogie

Dezvoltarea ştiinţei pedagogice şi nemijlocit a învăţământului este legată de cercetarea pedagogică. Cercetarea în domeniul pedagogiei este efectuată de cercetători profesionişti, dar ea poate fi realizată şi de cadrele didactice de la toate nivelurile de învăţământ, preocupate în aceeaşi măsură de asigurarea organizării şi desfăşurării eficiente a activităţii instructiv-educative şi de investigarea fenomenelor pedagogice în…

Citeste mai mult

Educabilitate creştere si dezvoltare

Pedagogie

Principiul care fundamentează nu numai construcţia teoretică a ştiinţei pedagogiei, ci însăşi posibilitatea şi eficienţa socială a învăţământului este acela al educabilităţii generale şi incontestabile a oricărei fiinţe umane. Caracteristica definitorie a omului este aceea de a fi nu numai un produs al evoluţiei biologice naturale, ci şi al unei modelări sociale şi culturale a…

Citeste mai mult

Educaţia nouă

Pedagogie

Maria Montessori (1870-1952) Repere biografice. Născută la Chiaravalle, în 1870, a fost prima femeie care a obţinut titlul de doctor în medicină la Universitatea din Roma. În calitate de medic pediatru, s-a dedicat poblematicii educării copiilor, organizând chiar o şcoală pentru formarea educatoarelor. A aprofundat psihologia la universitate şi s-a concentrat asupra educaţiei copiilor anormali.…

Citeste mai mult

Constiturea pedagogiei ca ştiinţă

Pedagogie

Istoricii ştiinţei consideră, de obicei, că orice ştiinţă se constituie relativ lent, parcurgând 3-4 faze (I. Jinga, 2001, p. 27). Faza preştiinţifică se caracterizează prin faptul că fenomenelor care impresionează sau uimesc li se dau explicaţii mitico-religioase, fiind însoţite de practici magice şi de condiţia că fenomenele respective pot fi supuse voinţei omului prin tehnici…

Citeste mai mult

Educaţia obiect al ştiinţei pedagogice delimitări conceptuale rol şi funcţii

Pedagogie

Educaţia constituie obiectul pedagogiei. A educa, în sensul etimologic (e-ducare), înseamnă a conduce de la o stare la alta (Verbul latin educare nu avea sensul restrâns de astăzi. Avea înţelesul de a creşte, a alimenta, a îngriji şi se aplica atât la plante şi animale cât şi la copii. Până în secolul al XVI-lea, termenii…

Citeste mai mult

Analiza de politici si evaluare de programe

Pedagogie

Stiinta administrativa este divizata in mai multe sub-discipline care folosesc metode si instrumente de analiza proprii stiinteleor sociale cercetarea difera in primul rind prin subiect sau obiect al analizei, dar si prin demersurile utilizate in ultimele decade a crescut numarul cercetarilor centrate pe cauzele, continutul si consecintele actiunii guvernamentale acest tip de cercetare si-a dezvoltat…

Citeste mai mult

Construirea si prezentarea bibliografiei

Pedagogie

un PC si o cercetare necesita lectura bibliografia unei cercetari nu recenzeaza decit textele care au servit direct muncii de analiza PC – faza preparatorie – bibliografia este mai restrinsa – cercetarea nu este facuta Se contruieste o bibilografie plecind de la materiale generale si specializate, indexuri, banci tematice informatizate, cataloage, anuare, internet Cum se…

Citeste mai mult

Instrumente de colectare a informatiei

Pedagogie

Cu aceasta etapa incepem sa abordam fazele cele mai concrete sau specifice a ecetcetarii empirice. Prima etapa este alegerea instrumentelor de colectare a datelor. Ce tip de informatii selectionam ? Aceasta etapa furnizeaza elementele de baza pentru verificarea ipotezei. Cantitatea informatiilor, natura lor si gradul de accesibilitate sint conditii de succes sau esec al efortului…

Citeste mai mult

1 2 3 4 5 10
Mergi la Sus

Politica cookies Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate