Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Încalzirea la grupele de începători în stilul Shotokan

in Sport

martial_arts_by_minorityman

Actualitatea temei. Termenii prevenţie, asigurare, apărare se aud tot mai des în etapa actuală, caracterizând se pare, dezvoltarea şi progresul societaţii. Cu cât o societate este mai dezvoltată, cu atât pune mai mare preţ pe grija pentru om în ansamblu, reconsiderând practic valoarea vietii lui, a sanataţii si integritaţii sale fizice si psihice.

În cadrul tendinţelor manifestate de competiţiile si antrenamentele sportive contemporane, tinerii practică sportul într-un numar din ce în ce mai mare, iar dorinţa lor de a realiza performanţe sportive competitive, conduce la o creştere permanentă a numarului sportivilor accidentaţi sau afectati traumatologic.Sportul de performanţă este o activitate specifică de limită a posibilitaţilor fizice si psihice ale

individului, ceea ce implică o oarecare acceptare a faptului că atingerea si depaşirea acestor limite poate determina apariţia accidentelor cu urmări traumatologice.

Aceste evenimente nedorite determină implicatii deosebit de importante pe mai multe planuri, remarcându-se urmările suportate de sportivul accidentat, caracterizate prin suferinţe, întreruperi temporare ale activitaţilor cotidiene si sechele mai mult sau mai puţin importante. Pentru sportivii de performanta, accidentul reprezintă un fapt mai grav decât pentru alţi indivizi, deoarece corpul este instrumentul de practicare a respectivei activitaţi si o leziune cât de mica influenţează rezultatul sportiv. Sunt de luat în seama si costurile spitalizărilor sau

recuperărilor, suportate de catre individul accidentat, familia acestuia, stat şi companiile asiguratorii. De asemenea trebuie tinut cont de faptul că impresiile negative induse sportivilor accidentaţi, sportivilor martori, spectatorilor şi telespectatorilor, conduc la caracterizarea defavorabilă a activitaţii sportive respective si chiar a mişcării sportive în ansamblu. Având în vedere posibilitatile recidivante si potentialul evolutiv-agravant al accidentelor sportive, în perioada actuală se pune un mare accent pe responsabilităţile accidentaţilor, antrenorilor, medicilor, conducătorilor si organizatorilor de activitaţi sportive, cu implicaţii morale, administrative si chiar medico-legale (Stanescu N., 1972).

Cunoasterea problematicii traumatologiei sportive, face trimitere la cunostinţele multor stiinţe particulare sportului precum fiziologia, anatomia, biomecanica, biochimia, psihologia, igiena şi pedagogia pe doua direcţii fundamentale: preventivă si recuperatorie.

Cercetarea de faţă, pleacă de la premiza ca accidentele dintr-un sport de lupta şi contact direct, aşa cum este cazul în Karate, nu pot fi eliminate, dar întelegerea legitaţilor de producere a acestora, poate concerta în stabilirea unor jaloane de pregatire si conduita sportiva, ce va reusi reducerea acestor evenimente, ca numar şi gravitate, alături de optimizarea în ansamblu a antrenamentului sportiv.

Definiţia încăzirii (Taiso): Încălzirea este un proces care acţionează asupra stării corpului, şi prin aceasta pregăteşte organismul pentru lecţii mai grele. Încălzirea reprezintă o activare a marilor funcţiuni (circulaţia, respiraţia, partea energetică sau ,,axa inima-plămâni-ficat”) cat şi a funcţiilor psihice necesare susţinerii eforturilior complexe din cadrul lecţiei care urmeaza să se desfăşoare. Acestea sunt direct proporţionale cu sarcinile de antrenament şi invers proporţionale cu valoarea individuală a fiecarei grupe de practicanţi. Taiso face o trecere de la un minimum fiziologic (starea de repaus), spre un maximum motric, reprezentat de efortul complex şi intens al antrenarnentului din stilul martiai respectiv.Se realizează prin exerciţii generale şi specifice care să crească starea emoţională şi afectivă a sistemului nervos pentru a realiza cu oportunitate şi eficienţă sarcinile motrice ce trebuiesc îndeplinite. Tot prin taiso se realizează acomodarea cu specificul activităţii care urmează cât şi reducerea riscului presupus de unele posibile accidente.

Exisa o incălzire generală care se care se întinde pe mai multe minute în cadrul lecţiior organizate cu începatorii şi care are drept scop activarea marilor funcţiuni, a musculaturii şi articulaţiilor implicate in efort.

Încălzirea specifică include repetarea unor tehnici specifice ce vor fi ulilizate in lecţia respectiva: kihon , repetarea unor lovituri cunoscute cu braţele şi picioare, de pe loc şi din deplasare, a unor blocaje, poziţii, eschive, etc.

Prin diferite forme de deplasare, alergare:, sărituri, exerciţii analitice şi sintetice, se realizează o creştere a pulsului de până la 150 p/min, apare prima transpiraţie şi se realizează o excitabilitate optimă a SNC. Încercarea de obiectivizare a incălzirii constituie o sarcină importantă a oricarui sensei si constituie o verigă importantă şi realizarea sarciniior de antrenament fie ele tehnico-tactice, psihologice, ale pregatirii fizice sau teoretice. Acestui moment i se afectează cam 15-20min, timp in care se activează ,,axa inimă-plămâni-ficat”, adică funcţiile respiratorie şi circulalorie cât şi cea energetică, pulsul putând ajunge la 120-150 bătăi/min. Acest moment poate fi condus in mod traditional de unul din budoka experimentaţi care se bucură de prestigiu şi autoritate în rândul colectivului. Se urmareşte înfrângerea inerţiei proceselor fiziologice, stimularea activitaţii neuromusculare, activarea musculară şi articulară, stabilirea unor legături optime între sistemul nervos, marile funcţiuni implicate în efort şi aparatul locomotor. Timpul alocat incălzirii scade pe masură ce se trece de la perioada pregătitoare la perioada competiţională cât şi a trecerii de la stadiul de începători la avansaţi. În încălzire se execută exerciţii cu toata grupa, in diferite formaţii, exerciţii analitice, pe segmente: braţe, trunchi, picioare etc şi exerciţii globale în care sunt implicate toate segmentele corpului. Se insistă pe cele de supleţe şi mobilitate specifice budo, pe exerciţiile de echilibru, orientare în spaţiu, cât şi pe cele de reacţie rapidă şi viteză de execuţie.

Trebuie urmărită crearea unei stări tonice, optimiste dar sub umbrela unei discipline caracteristice budo, toate acestea creând un Optim psihologic care să mobilizeze toate resursele budoka pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin in partea fundamentală a lecţiei , exerciţiile de încălzire au o mulţime de variante, funcţie de sarcinile lecţiei şi nivelul de pregătire al practicanţilor. Vom începe intotdeauna lecţia cu partea de pregătire psihică specifică, cea de concentrare a psihicului pentru activitatea ce urmează să o conducă şi pe detasarea de alte preocupari ce nu vizeaza această activitate.

Oricare dintre specialiştii din arte marţiale şi nu numai, sunt unanimi in ceea ce priveşte importanţa psihicului in abordarea unci lupte, mintea umană este considerată cea mai periculoasă şi puternică armă. Centrul de comandă al tuturor acţiunilor de luptă este cel mai important; Pumnii, picioarele, coatele sau genunchii sunt efectorii, prelungirile necesare susţinerii cornenzilor date de creier.Tehnica de concentrare mokuso” va fi folosită la fiecare lecţie atât la inceputul cât şi la sfârşitul acesteia. Aceasta ne va răpi cel mult 2-3 min din total dar cu efecte mult mai mari în ceea ce priveşte eficienţa lecţiei. Mobilizati prin această tehnică specială budoka vor fi mai activi, mai prompţi şi mai rapizi in efectuarea sarcinilor ce le revin în cadrul celorlalte momente ale lecţiei si se vor reface mai bine dupa efortul depus.

Atingând starea mentală necesară susţinerii efortului din lecţie, vorn trece la exerciţii care să vizeze atingerea parametrilor fiziologici necesari, şi anume un puls de peste 120 batai /min, o frecvenţa respiratorie corespunzătoare, peste 30 respiratii/min, aceasta realizându-se cu exerciţii generate ca: alergare, diferite variante, coroborată cu sărituri în diferite variante, cu adoptarea diferitelor poziţii: pe verticală, orizontală, răsturnate etc, cu variante de mers, tarâre, caţărare, îrnpingeri si tracţiuni, toate efectuate cât mai natural, cu greutatea proprie, a unui partener sau prin schimbarea acestora. Toate aceste exerciţii cu caracter general sau specific se vor adapta la condiţiile impuse de spaţiul în care se desfasoară lecţia, la nivelul posibilităţilor executanţilor şi se vor subordona sarcinilor vizate, obiectivelor ce trebuie a fi realizate în lecţia respectivă. Iată câteva astfel de exerciţii de incălzire generală (dinamice) care activează rapid respiraţia şi circulaţia executanţilor:

 • Variante de alergare în dojo cu sprinturi pe diagonală (30s-l min);
 • Alergare pe loc cu frecvenţe diferite şi cu genunchii sus sau cu

calcâiele la şezută, cu imitarea diferitelor lovituri cu braţele (30s-

l min);

 • Sarituri pe verticală cu întoarcere 360° (5 dreapta, 5 stânga);
 • Sarituri pe un picior şi pe celalalt cu flexii şi extensii ale mâinilor,

cu incrucişarea în plan lateral şi frontal a picioarelor etc (10 pentru fiecare);

 • Două sărituri pe loc si una in faţă cu ghemuire în toate planurile (10 ori);
 • Sărituri cu genunchii la piept si întoarcere 360° de pe loc sau din deplasare

pe o anumită direcţie, 10-15 sarituri;

 • „Flotări coreene”, 5-1Oori;
 • Sărituri din seiza în poziţie de luptă, alternativ stânga-dreapta: de 10 ori;
 • Alergare pe loc cu imitarea loviturilor de pumn în faţă sau croşee: 10-20

ori;

 • Cadere faţă şi mers târâs 5-10 m;
 • Cădere înapoi şi mersul „langustei”: din culcat dorsal genunchii sunt indoiţi cu tălpile pe sol, se ridică bazinul cu sprijin pe tălpi şi împingere spre înainte pe un umăr, revenire şi aceeaşi mişcare cu împingere spre celălalt umăr: 5-10 m;
 • Mers fandat 5-10 m sau 10-20 sărituri in fandat cu schimbarea picioarelor;
 • Lupta indiană câte 30s pe fiecare parte;
 • Din poziţia kiba dachi de caută să se atingă cu palmele genunchii partenerului, care se fereşte şi atacă la rândul său: 30 s;
 • Fereste-ţi picioarele: 30s;
 • Mersul crocodilului, 5-10 m;
 • Iepurasul”: alergare cu genunchii sus în frecvenţă maximă şi imitarea loviturilor de pumn directe spre tavan, 20-30 s;
 • Rostogoliri înainte şi înapoi, ,,roata laterală”, stânga-dreapta, îndreptări în poziţie de luptă, căderi laterale şi-n feţă prin rostogolire, din mers sau alergare câte 4-10 execiţii din fiecare;
 • Săritura peste “capră, care este partenerul şi trecere printre picioarele

acestuia: de 5-10 ori (se poate încerca săritura fără sprijin pe mâini);

 • Imitarea unor lovituri sau a unor eschive din deplasare în tempo maxim, învăţate în lecţiile anterioare (kihon).

Indicaţii metodice: Se pot aplica şi alte structuri de exerciţii care să ducă la acelaşi efect: încălzirea generală a organismului pentru efort. Aceste exerciţii nu trebuie să depaşească 5-10 min în total, selecţionându-se cele care sunt mai agreate şi mai bine suportate de practicanţi, dozându-se corespunzător numărul de exerciţii, de repetări şi tempoul acestora,

Urmează a doua parte a pregătirii organismului pentru efort si anume o Încălzire analitică”, segmentară, cu adresă directă spre anumite părţi ale corpului: gât, umeri, braţe, spate, genunchi, glezne etc, în care se urmareşte mărirea mobilitaţii articulare, a amplitudinii mişcărilor unor muşchi sau articulaţii. Aceste exerciţii analitice au un caracter general sau pot fi selecţionate din cele specifice pregătirii pentru luptă (kumite) şi se pot efectua din poziţii diferite: în picioare, vertical sau cu diferite înclinări ale trunchiului, sau din culcat, aşezat facial, dorsal, lateral etc. Este bine din punct de vedere metodic si fiziologic se activeze prin aceste exerciţii mai întâi zonele superioare ale corpului (gât, trunchi, braţe etc.) şi să se coboare progresiv cu exerciţiile spre trenul inferior. Potrivit metodicii asiatice exerciţile analitice din taiso, încep cu activarea zonei abdominale mergând apoi din aproape în aproape spre extremităţile corpului. Iată câteva din exerciţiile analitice propuse de mine a fi folosite în acest scop :

Exerciţii pentru incălzirea musculaturii gâtului:

 • Rotări de cap spre stânga şi spre dreapta, ochii sunt deschisi: 5-10 ori;
 • Mişcarea capului înainte şi înapoi (bărbia în piept şi spre sus, privirea în

tavan): 5-10 ori;

 • Aceeasi dar cu rezistenţa mainilor pe frunte sau la ceafă: 10 ori;
 • Miscarea capului lateral stânga- dreapta; 5-10 ori;
 • Aceeaşi mişcare ca mai sus dar cu rezistenţa mâinilor :5-10ori;
 • Imitarea loviturii de cap înainte şi înapoi: de 5-10 ori;
 • „Cântarul” cu priză la bărbie (partenerii sunt spate in spate cu mâinile

reciproc apucat de bărbie, se îndoaie genunchii şi se ridică partenerul, cu

menţinerea acestuia pe spate 2-3 s, apoi repetă mişcarea şi celălalt): 5-10 ori;

 • O mână la barbie, cealaltă la occipital se ,,forţează” întoarcerea capului spre

stânga si spre dreapta: 3-5 ori;

 • Din sprijin pe genunchi şi palme, coatete îndoite, se pune fruntea pe saltea

(pod în faţă); rotări de cap spre stânga şi spre dreapta: 5-10 ori pe fiecare parte;

 • Acecaşi mişcare cu sprijin numai pe vârfurile picioarelor şi cap, de 5-10 ori.

Exerciţii pentru incălzirea braţelor şi a umerilor:

 • Rotări de braţe cu pumnii strânşi şi coatele întinse; simultan, alternativ (ca la înot), un braţ într-un sens, celalalt în sens opus, de pe loc sau cu saritura etc: 5-10 ori, Se vor executa pe direcţia înainte şi înapoi, cu amplitudine maximă şi într-un ritm alert până se ajunge la tempoul maxim la ultimele rotări;
 • Braţele întinse lateral, se execută rotări de pumn înainte şi înapoi de 10 ori în fiecare direţie; Imitarea loviturilor de pumn: directe, crosee, upercuturi sau “shuto“.Se vor executa din shizen tai si în ritm cât mai rapid, în serii de 10-20 lovituri cu schimbarea poziţiei de pe dreapta pe stânga la fiecare tehnica;
 • Braţele întinse lateral: rotări de coate înainte şi înapoi de 10 ori;
 • Cu mâinile încrucişate la nivelul degetelor, răsuciri cu flexie şi întinderi rapide la poziţia iniţială cu mâinile în faţă incrucisat: de 5-10 ori;
 • Flotări în seiken sau în nukite, la perete sau la orizontală: de 10-20 ori;
 • ,,Flotări în val”: pe orizontală sau în plan inclinat, cu sprijin la perete, mâinile (dupa caz picioarcle) sprijinite de perete, pe o bancă sau pe spatele partenerului aflat in pozi|ia „bancuţei” (in patru labe). Se pot executa miscări în val din înapoi spre înainte (sau invers), în degete, în pumni etc: 5-10 execufii;
 • ,,Flotari karate”: din stând depărtat se execută o săritură în sprijin pe mâini cu flexia coatelor şi revenire în stând departat: 5-10 execuţii rapide;
 • Imitarea loviturilor directe de pumn cu rezistenţă(pumnii sprijiniţi în palmele partenerului care îngreunează mişcarea de lovire. mişcarea izochinetică), stânga-dreapta cu schimbarea poziţiei(fudo dachi sau zenkutsu:5-10 ori pe fiecare parte;
 • Din poziţie semi frontală: ,,skandenberg” fără a mişca piciorul apropiat de cel al partenerului sau fară a atinge cu mâna cu care lupta solul (se execută o dată cu mâna stângă şi odată cu cea dreapta): câte 10-15s.
 • Din fudo dachi: imitarea loviturilor circulare de cot (empi mawashi uchi): 10-20 execuţii pe fiecare parte cu schimbarea poziţiei;
 • Mers în mâini: 3-5 “pasi”.

 

Exerciţii pentru încălzirea spatelui şi coloanei vertebrale

 • Stând depărtat, braţele sus: “salutul Soarelui”. Extensie, arcuire, îndoire de trunchi astfel incât să putem privi tavanul în timpul extensiei şi respectiv, să atingem cu palmele solul în timpul îndoirii: de 5-10 ori;
 • Acelaşi exerciţiu ca mai sus dar cu picioarele apropiate si genunchii întinşi

sau cu picioarele depărtate la maximum, iar atingerea solului se va face cu

coatle (mâinile încrucişate, apucat de antebraţe): 5-10 on;

 • Din stând în poziţie de luptă normală, imitarea loviturii cu dosul pumnului

circular spre înapoi la nivelul capuluj sau al abdomenului adversarului. Mâna

care loveşte după răsucire revine în gardă (coatele apară coastele şi pumnii bărbia): de 10-20 ori stânga-dreapta ;

 • Rotiri de trunchi ample, stânga-dreapta cu mâinile deasupra capului şi ochii

Deschişi: de 5 -10 ori în ambele direcţii;

 • Stând depărtat, trunchiul aplecat înainte, braţele lateral; “elicea” :se duc

alternativ braţele odată cu răsucirea trunchiului, la piciorul opus. Mişcarea se va

efeciua cu amplitudine şi viteză maximă: 8-10 ori;

 • Din poziţia “pod în faţă” se va executa aruncarea picioarelor peste cap şi

aterizare în pod pe spate şi se încearcă revenirea în poziţia iniţială prin impulsia

picioarelor sau prin pasi laterali ,şi răsucire stânga sau dreapta: 5-8 ori;

 • Aşezat depărtat cu sprijin la spate pe mâini, ridicare pe un braţ cu răsucire şi

extensia trunchiului, celălalt braţ imitând atacul cu haito uchi, alternativ stânga-

dreapta de5-i0ori;

 • Acelaşi exerciţiu dar cu introducerea mâinii care atacă cu nukite după

răsucirea şi ridicarea bazinului, sub braţul de sprijin;

 • Din poziţia descrisă anterior răsuciri ale trunchiujui stânga-dreapta cu

atingerea solului cu coatele etc.;

 • Cântarul cu prize de coate, de gât, de mâini reciproc apucat cu aite, etc.;

Exerciţii pentru activarea zonei abdominale

 • Stând depărtat cu mâinile înainte, atingerea mâinii opuse cu “şiretul” piciorului, alternativ stânga-dreapta: 5- 10 ori;

 • Din culcat dorsal, aite fiind aşezat în seiza peste gambele lui tori; ridicarea trunchiului la 90° cu lovituri directe stânga-dreapta, pe lângă capul partenerului în palmele acestuia,5-10ori;

 • Aceeaşi poziţie ca în exerciţiul anterior dar cu mâinile la ceafă, ridicarea truncbiului la 90° si menţinerea pe această poziţie atât cât partenerul să lovească 2-4 lovituri un-doi” (în abdomen): 8-10 ori;

 • Culcat lateral partenerul aşezat în seiza peste gambele sale, ridicarea truncbiului cu răsucire spre partenerul care are braţele întinse lateral şi atingerea cu antebraţele (gen blocaj dublu: morote ude uke) a mâinii de partea pe care se execută ridicarea; de 8- 10 ori stânga-dreapta;

 • Partenerul culcat dorsal cu tălpile pe sol, genunchii îndoiţi şi lipiţi, executantul se asează pe genunchii acestuia cu tălpile plasate sub axilele celui culcat care îi consolidează poziţia prinzându-1 de gambe cu mâinile. Cel pe genunchi se lasă pe spate cât mai mult şi prin încordarea muşchilor abdominali se ridică la vertical (poziţia iniţială) şi execută în “gol” fie două lovituri directe alternative (oi tsuki-gyaku tsuki), fie croşee (seiken mawashi uchi): 10 -20 ori;

 • Din culcat pe spate, picioarele ridicate la 45°; se execută forfecări de picioare

în plan lateral sau frontal, capul este cu bărbia în piept şi rnenţinerea gărzii

(pumnii la barbie şi coatele la coaste): 10-20 de ori fiecare mişcare;

 • Din aceeaşi poziţie descrisă anterior se execută ”bicicleta”, cu pedalare cât

mai aproape de sol timp de 15-20s, înainte şi înapoi;

 • Culcat dorsal cu picioarele ridicate la 45° şi lipite: imitarea scrierii numelui,

prenumelui în aerf cu picioarele; Literele se vor scrie cu majuscule!

 • Din culcat dorsal partenerul aflat în stând depărtat de o parte şi de alta peste

alte la nivelul abdomenului acestuia: sărituri pe abdomenul lui şi revenire în

poziţia iniţială, Se vor executa cu parteneri de aceeaşi greutate câte 5-10 astfel

de sărituri si menţinerea pe abdemen l-2s;

 • Partenerii aflaţi faţă în faţă în poziţie fudo dachi: lovituri circulare alternative

cu picioarele la niveluJ abdomenului (mawash; geri chudan), cel ce primeşte

lovitura îşi blochează respiraţia (20% expiraţie forţată, limba presează în cerul

gurii). Fiecare atacă şi primeşte 10-20 astfel de lovituri;

 • „Bricege” cu lovituri de pumni în propriul abdomen pe ridicare: 10-20ori;
 • Din seiza cu tăIpile depărtate, şezutul pe sol: se execută lăsări pe spate şi

reveniri cu lovituri de pumni in gol 4-6 lovituri pe serie de lOori.

Exerciţii pentru îcălzirea membrelor inferioare:

 • Din stând cu genunchii semiflexaţi, apropiaţi şi mâinile pe aceştia, rotări de genunchi spre stânga şi spre dreapta de 5-lOori fiecare. La fel se vor executa rotărj cu genunchii spre interior şi spre exterior având picioarele depărtate;
 • Fandări în faţă cu schimbare prin saritură:10-15ori;
 • Fandări laterale cu coborârea corpului câz mai jos şi talpa piciomlui întins lipită de sol (cu sau fără sprijin cu mâinile pe sol): 5-lOori;
 • Din poziţie de luptă liberă (fudo dachi) imitarea loviturilor de picior în faţă (mae geri), lateral (yoko geri) în spate (ushiro geri) cu fiecare picior, menţinând poziţia de lovire respectivă câte 5-lOs. Se reia de 2-3ori cu fiecare picior câte 10-15 1ovituri;
 • Imitarea secerării circulare înapoi cu coborârea corpului în semigenuflexiune pe piciorul de sprijin: de 5-10 ori pe fiecare parte;
 • ,,Macaraua în picioare”: executantul se află faţă în faţă cu partenerul şi cu un picior pe umărul acestuia, partenerul îşi reglează înălţimea în funcţie de mobilitatea pe care o are executantul, precum o macara, “Forţarea” pe poziţia specifică de lovire cu piciorul in faţă, lateral sau în spate cu câte 8-10 balansări Se reia exerciţiul şi cu piciorul opus; Se schimbă rolurile între parteneri ;
 • ,,Gardul”: aşezat depărtat cu un picior intins (ca la mae geri), celălalt îndoit, imitând piciorul de „remorcă” din săritura peste garduri din atletism (ca la mawashi geri piciorul de atac), aplecări spre piciorul întins, la mijloc şi spre ce] îndoit:de 10 ori;
 • ,,Fluturasuls: aşezat depărtat cu tălpile lipite şi apropiate de şezut, mişcarea genunchilor în sus şi în jos (imitând zborul fluturelui): de 10 ori. Se va încerca să se atingă vârful degetelor de la picioare (pe expiraţie ,cu fruntea ) de 5 – 10 ori;
 • ,,Şpagatul sau sfoara”: se menţine poziţia cea mai joasă (depărtarea maximă) fără sprijin cu mâinile aproximativ 15-20 s ;
 • Sărituri pe un picior, cu celălalt se încercă lovirea prin mawashi geri, palma partenerului care se deplasează lent în jurul celui care loveşte (atacul se va face cu haisoku), palma este ţinută la nivelul la care lovitura nu îşi pierde corectitudinea şi eficienţa (nu forţează mobilitatea coxo-femurală a executantului în mod excesiv): de 10-12 ori stânga-dreapta. Se schimbă rolurile între cei doi.

 • Imitarea diferitelor lovituri de picior din saritură (tobi geri) 20 ori.

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Sport

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate