Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

O istorie a Sfantului Munte Athos in date

in Geografie

muntele_athos_b84e27bebc_99384b2792

885 – Decret emis de împaratul Vasilie I Macedoneanul (867 – 886), prin care, în mod oficial, Muntele Athos este delcarat „loc al calugarilor”, monahii fiind scutiti de plata oricaror taxe catre stat.

922 – Mihai Maleinos ctitoreste Manastirea Kymina pe muntele omonim din regiunea Bitiniei. Este manastirea unde a fost tuns în monahism Sfîntul Atanasie, întemeietorul primei manastiri din Muntele Athos.

963 – Sfîntul Atanasie construieste Manastirea Marea Lavra din Athos, eveniment care va deschide posibilitatea organizarii vietii monahale înfloritoare din Peninsula Calcidica.

970 / 972 – Eutimie, staretul manastirii studite din Constantinopol, compune, la îndemnul împaratului Ioan Tzimiskes (969 – 976), primul „Typikon” (o carte de guvernare, cu regulile organizatorice si administrative ale Muntelui Athos). Potrivit acestui document, în Athos erau îngaduite ambele forme de viata monahala: idioritmic (de sine) si chinovial (de obste); fiecare manastire era condusa de catre un egumen, ajutat de mai multi proistosi; staretii tuturor manastirilor, întruniti într-un areopag monahal conduceau toate asezamintele monahale. Acestia se întruneau o data pe an în capitala Athosului – Karyes. în fruntea areopagului se afla protosul numit de împarat si hirotonit de patriarhul Constantinopolului.

972 – Printr-un „chrysobul”, bazileul Ioan I Tzimiskes acorda Manastirii Marea Lavra din Muntele Athos importante privilegii.

980 / 984 – Ridicarea Manastirii Iviron din Sfîntul Munte al Athosului.

985 – Ctitorirea Manastirii Vatoped din Muntele Athos.

1003 – Mutarea la Domnul a Sfîntului Atanasie (n. cca. 925), ctitorul primei manastiri din Muntele Athos. Biserica îl praznuieste la 5 iulie.

1030 – Fondarea Manastirii Dochiar din Muntele Athos.

1045 – Este redactat al doilea „Typikon” al Muntelui Athos, pe care bazileul Constantin al IX-lea Monomahul îl confirma în anul urmator.

1138, 24 septembrie – Mutarea la Domnul a Sfîntului Siluan Athonitul (n. 1866), de origine din Rusia, vietuitor la Manastirea Russikon din Sfîntul Munte Athos, ca monah (din 1896) si ca schimonah din 1911. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenica în 1987. Este praznuita de Biserica Rasaritului la 24 septembrie.

1143 – 1169 – Întemeierea Manastirii „Sfîntul Pantelimon” (Russicon), la Muntele Athos.

1197 – Întemeierea de catre sîrbi a Manastirii Hilandar, în Muntele Athos.

1234 – Athosul intra sub jurisdictia Patriarhiei Bulgare din Tîrnovo, tutela care va înceta în 1250.

1236 – Mutarea la Domnul a Sfîntului Sava Nemania (n. 1173), primul arhiepiscop al Bisericii Serbiei. Fiu de print, monah la Muntele Athos unde întemeiaza Manastirea Hilandar, a ctitorit mai multe biserici în Serbia si Manastirea „Sfîntul Ioan” de la Ierusalim. A alcatuit doua regulamente monahale (numite „Typica”), a scris „Viata si slujba Sfîntului Simeon”, tatal sau, canonizat în 1216 si a realizat lucrarea monumentala – „Kormceaia Kniga” – un nomocanon prelucrat în slavona si raspîndit apoi la toti slavii. Biserica de Rasarit îl serbeaza la 14 ianuarie.

1291 – Hrisov al împaratului Andronic al II-lea (1282 – 1328), prin care manastirile din Muntele Athos sînt trecute sub autoritatea directa a patriarhului ecumenic, care confirma si numirea protosului.

1312 – Bazileul Andronic al II-lea Paleologul (1282 – 1328) trece manastirile si monahii din Sfîntul Munte Athos sub protectia Patriarhului Ecumenic.

1346, 27 noiembrie – Mutarea la Domnul a Sfîntului Grigorie Sinaitul (n. cca. 1255), monah în Creta, în Sfîntul Munte Athos si în alte parti, stabilit ulterior pe Muntele Ars din Paroria (Tracia), unde a înflorit un mare centru monahal de unde a iradiat isihasmul, îndeosebi în lumea slava. Între scrierile sale filocalice adresate monahilor se pot aminti: „Capete dupa acrostih, foarte folositoare”, „Învatatura cu de-amanuntul despre linistire si despre rugaciune, în zece capete”, „Despre cum se cade a sedea la rugaciune”, s. a. Este praznuit ca sfînt la 27 noiembrie si 6 aprilie.

1349 – Mutarea la Domnul a Sfîntului Sava cel Nou (n. 1283), ascet la Locurile Sfinte, în Sinai, la Manastirea Vatoped (Muntele Athos) si în alte parti, luptator împotriva inovatiilor latinilor Varlaam de Calabria si Grigorie Akindin. Biserica de Rasarit îl praznuieste la 5 octombrie.

1365, 13 ianuarie – Mutarea la Domnul a Sfîntului Maxim Cavsocalivitul (n. 1270), vietuitor în Sfîntul Munte al Athosului, unul dintre „nebunii pentru Hristos”, apropriat al Sfîntului Grigorie Sinaitul, înainte-vazator cu duhul si mare ascet. Pomenirea lui se face la 13 ianuarie.

1394 – Al treilea „Typikon” al Muntelui Athos, emis de patriarhul Antonie al Constantinopolului.

1401 – Mare Eftimie (n. 1325/1330), vietuitor în manastirile Kilifar – Bulgaria, Studion – Constantinopol si-n manastiri de la Muntele Athos, patriarh de Tîrnovo (1375 – 1393). Mare predicator, a îndreptat cartile de slujba traduse gresit în limba bulgara. Autor al unei bogate opere, îndeosebi aghiografica, cum ar fi: „Slujba Preacuvioasei Teofana” (16 decembrie), „Explicarea unor epistole din Noul Testament”, „Viata Sfintilor Constantin si Elena”, „Ioan de Rila”, „Viata Sfintei Mucenite Filofteia” (ale carei moaste se afla la Curtea de Arges), „Viata Cuvioasei Parascheva” (care are moastele la Catedrala Mitropolitana din Iasi), s. a. A purtat corespondenta cu Cuviosul Nicodim, egumenul Manastirii Tismana (Tara Româneasca), si cu mitropolitul Antim al Ungrovlahiei (1381 – 1401).

1406 – Bazileul Manuel al II-lea Paleologul (1391 – 1425) promulga al patrulea „Typikon” al Muntelui Athos. Anterior, la o data care nu se cunoaste, acelasi împarat a aprobat cel de-al treilea „Typikon”.

1406, 26 decembrie – Mutarea la Domnul a Cuviosului Nicodim cel Sfintit (n. cca. 1340), staret al Manastirii Tismana. A vietuit la manastirile Hilandar (Muntele Athos), Sfînta Treime din Saina (în zona Cladovei, din Bulgaria), Vodita si Tismana (ambele în Tara Româneasca). Se pare ca a ctitorit si manastirile Prislop (în Tara Hategului), Gura – Motrului si Visina. A purtat corespondenta cu Eftimie, viitor patriarh al Tîrnovei, si cu Ciprian, viitor mitropolit de Kiev. Între 1404 – 1405, a copiat un „Tetraevanghel” în limba slavona, remarcabila opera caligrafica realizata pe pamînt românesc. Biserica Ortodoxa îl praznuieste la 26 decembrie.

1508, 11 august – Mutarea la Domnul, în Manastirea Dionisiu, a Sfîntului Nifon (n. 1434 / 1440), vietuitor la manastirile Cutlumus, Marea Lavra, Vatoped si Dionisiu din Muntele Athos. A fost ales mitropolit al Tesalonicului (1483 – 1486) si a pastorit tronul ecumenic al Constantinopolului în mai multe rînduri (1486 – 1488; 1497 – 1498; 1502). Între anii 1503 – 1505 a reorganizat viata bisericeasca din Tara Româneasca, la cererea domnitorului Radu cel Mare (1495 – 1508). La 16 august 1517 a fost canonizat la Manastirea Curtea de Arges, fiind praznuit la 11 august. O parte din moastele sale se afla în Catedrala Mitropolitana din Craiova.

1556, 21 ianuarie – Mutarea la Domnul a Sfîntului Maxim Grecul (n. 1470), originar din Albania, vietuitor în Muntele Athos (Vatoped), chemat la Moscova (l518) pentru a ajuta la realizarea reformei cartilor de cult rusesti, la initiativa patriarhului Nikon, îndeosebi prin traduceri noi din greceste si diortosirea vechilor editii, vietuitor – ostatic în Manastirea Volokolamsk si apoi în Manastirea „Sfîntului Serghie”. Peste mormîntul sau a fost ridicat, în 1833, un paraclis. Este autorul mai multor omilii, cuvinte de învatatura si scrisori. Biserica îl praznuieste la 21 ianuarie.

1575 – Este redactat cel de-al cincilea „Typikon” al Sfîntului Munte Athos, confirmat de patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea.

1753 – Înfiintarea „Academiei Ortodoxe” la Manastirea Vatoped (Muntele Athos), care a functionat pîna la sfîrsitul secolului al XVIII-lea.

1762 – Monahul Paisie (1722 – 1789) de la Manastirea Hilandar (Muntele Athos) scrie „Istoria slavo-bulgara”.

1779, 24 august – Mutarea la Domnul a Sfîntului Cosma Etolianul (Aitolos, n. 1714), vietuitor la Manastirea Filoteu (Sfîntul Munte Athos), ieromonah grec, educator si predicator popular, martirizat de turci. Patriarhul ecumenic Athenagora I l-a canonizat la 20 aprilie 1961, fiind praznuit la 24 august.

1783 – Patriarhul ecumenic Gavriil al IV-lea (1780 – 1785) promulga cel de-al saselea „Typikon” al Muntelui Athos, prevazînd reforme pentru remedierea diferitelor devieri aparute de-a lungul timpului în viata administrativa si duhovniceasca a manastirilor, înasprind viata monahilor si punînd rînduiala în relatiile dintre manastiri.

1794, 15 noiembrie – Trece la Domnul Cuviosul Paisie cel Mare (Velicicovschi, n. 1722), staretul Manastirii Neamt, care a înrîurit puternic, prin trairea si cultura sa, viata bisericeasca din tarile ortodoxe. Vietuitor la Lavra Pecerska, schiturile Dalhauti, Traisteni, Varzaresti si Cîrnul din Tara Româneasca, „Sfîntul Ilie” din Muntele Athos si staret la manastirile Dragomirna, Neamt si Secu din Moldova, a promovat o viata monahala dupa modelul monahismului athonit si s-a preocupat de traducerea si copierea scrierilor patristice. A tradus în slavona „Filocalia”, publicata la Petersburg în 1793. A alcatuit, de asemenea, scrisori si învataturi diverse, precum si o autobiografie, pastrata în mai multe manuscrise si tiparita în cîteva editii. Biserica Ortodoxa Rusa l-a canonizat în 1988; Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, în octombrie 1992, a generalizat cultul Cuviosului Paisie. Este serbat în Rasarit la 15 noiembrie.

1806 – Moare Evghenie Vulgaris (n. 1717), întemeietorul unei Academii la Athos si membru al Academiei din Petrograd. Cele mai importante lucrari ale sale sînt: un „Catehism” (1681) si manualul digmatic, influentat de metoda scolastica, „Theologikon” (1782).

1809, 14 iulie – Mutarea la Domnul a Sfîntului Nicodim Aghioritul (n. cca. 1749), personalitate reprezentativa a monahismului grec si a culturii teologice rasaritene, unul dintre cei mai fecunzi scriitori bisericesti din secolul al XVIII-lea. A fost vietuitor în manastirile Marea Lavra si Dionisiu din Sfîntul Munte Athos, precum si la alte cîteva vetre monahale. Principalele sale lucrari traduse aproape în toate tarile ortodoxe sunt: „Filocalia” (2 volume, 1782), „Pidalionul” (o colectie de canoane comentate, 1800), „Carte foarte folositoare de suflet” („Exomologhitarul”, 1794), care este unul din cele mai importante tratate de duhovnicie, „Hristoitia” (1803), „Razboiul nevazut” (1796, care este, de fapt, traducerea adaptata a unei lucrari în limba italiana semnata de Lorenzo Scupoli, tiparita la Venetia în 1589), „Noul martirologiu” (1799), comentarii la unele carti scripturistice s. a. A editat mai multe scrieri patristice. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenica la 31 iulie 1955, fiind praznuit la 14 iulie.

1810 – Patriarhul constantinopolitan Ieremia al IV-lea emite al saptelea „Typikon” pentru Muntele Athos.

1866 – Înfiintarea Schitului românesc „Prodromul”, în Muntele Athos.

1882 – Mutarea la Domnul a Cuviosului Antipa (n. 1816) de la Calapodesti (jud. Bacau), vietuitor în Manastirea Esfigmenu si Schitul Lacu din Muntele Athos, în manastiri din Moldova, în Lavra Pecerska li, din 1865, la Manastirea Valaam din Finlanda. A fost canonizat în Sfîntul Munte athos în 1906, fiind praznuit la 10 ianuarie.

1913 – Cele 20 de manastiri mari din Muntele Athos intra sub jurisdictia Patriarhiei Ecumenice.

1924, 10 mai – Tratat încheiat cu statul grec, prin care teritoriul Peninsulei Athos este împartit în 20 de manastiri suverane.

1926 – Sfîntul Munte Athos devine republica monahala autonoma, sub jurisdictia Patriarhiei Ecumenice.

1927 – Guvernul Greciei impune un guvernator civil Muntelui Athos.

1930 – Comisia Panortodoxa întrunita la Manastirea Vatoped (Muntele Athos) lanseaza ideea întrunirii unui sinod panortodox.

1963, 22 – 29 iunie – Sarbatorirea unui mileniu de la atestarea documentara a primei manastiri la Muntele Athos.

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Latest from Geografie

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate