Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

O meditaţie călăuzită: structura universului

in Spiritualitate

Omul poale avea orice experienţă, de la cea a nemărginirii la cea a manifestului, la locuri îndepărtate în timp şi spaţiu, prin efectul integrator, conectant, perfect al conştiinţei pure.

Această meditaţie călăuzită poate fi pusă în practică împreună cu un prieten sau într-un grup cu o persoană care o citeşte.

Să închidem ochii. Relaxaţi-vǎ. Lăsaţi-vă timp să ascultaţi şi să înţelegeţi în timp ce noi împărtăşim desfăşurarea ordinii şi structurii cosmosului de la infinit la creaţia manifestă.

În timp ce ne aflăm aici în linişte, în acest minunat loc de pe Pământ, să începem să ne concentrăm asupra noastră şi să simţim cǎ suntem cu adevărat treji.

Acum inspiraţi adânc, de mai multe ori, acest aer pur, plin de viaţă şi permiteţi diafragmei voastre sǎ se extindă în timp ce inhalaţi pe nas şi apoi expiraţi complet pe gură.

Şi, în timp ce inhalaţi, imaginaţi-vă că vedeţi cum întreaga voastră minte şi întregul corp se umplu cu viaţa, lumina şi energia din jurul nostru; apoi, în timp ce expiraţi, observaţi cum deveniţi complet relaxaţi şi cum tot stresul şi negativitatea vă părăsesc mintea şi corpul, fiind aspirate de vânt şi purificate de înţelepciunea infinită a Divinităţii.

Cu fiecare inspiraţie atingeţi un nou nivel superior de energie şi conştiinţă şi, cu fiecare expiraţie, pǎtrundeţi mai adânc într-o stare de linişte şi relaxare completǎ şi eliberaţi-vă de orice limitări sau negativitate; lǎsaţi-le să fie aspirate în vastitatea şi influenţa purificatoare a Pământului.

Simţiţi cum respiraţi împreună cu planeta noastră în timp ce primiţi acest aer de la ea şi îi oferiţi respiraţia noastră atunci când expiraţi; eliberaţi în pământ toate grijile şi preocupările voastre, toată suferinţă şi durerea şi rămâneţi astfel într-o stare de calm şi pace perfectă.

Foarte delicat, fără să vă concentraţi foarte mult, observaţi cum inspiraţi şi expiraţi, în timp ce vă aflaţi într-o stare de linişte şi pace. În timp ce observaţi respiraţia, urmăriţi, de asemenea, mintea conştientă care supraveghează respiraţia.

Ce parte din voi urmăreşte respiraţia? Identificaţi conştiinţa din voi care este continuă şi imuabilă, obser­vând totul în linişte. În timp ce vă urmăriţi ritmul respiraţiei, în această stare paşnică minunată, vedeţi, de asemenea, că mintea care urmăreşte totul în linişte este un ocean infinit de conştiinţă.

Acum ne afundăm în acest vast ocean. Lǎsaţi-vă să pǎtrundeţi foarte adânc în această conştiinţă tăcută şi liniştită, care observă totul. Vedem cum respiraţia vieţii noastre, sunetele din jurul nostru, gândurile care apar şi dispar în minte – tot ceea ce auzim, vedem, simţim, atingem şi ştim sunt scufundate în acest vast ocean de conştiinţă.

Foarte încet, plonjăm şi mai profund în această minte conştientă. Percepem că şi individualitatea noastră, ceea ce obişnuim sǎ numim “eu”, este doar o fereastră – o fereastră foarte clară şi pură – prin care străluceşte această lumină infinită a conştiinţei. În acest moment vedem, în timp ce ne scufundăm mai adânc în acest ocean al conştiinţei cǎ există un câmp infinit omniprezent de conştiinţă, care străluceşte prin individualitatea noastră, iar această conştiinţă ne permite sǎ ne urmărim respiraţia, sǎ auzim sunetele, să vedem imaginile, sǎ observăm gândurile şi chiar să ne percepem sinele propriu.

Lăsând atunci în urmă acest „eu” mărunt, sǎ ne cufundăm complet în libertale, ca într-un ocean infinit, în această minte conştientă minunată şi infinită, descoperind atunci că suntem conştienţi şi această stare de conştiinţă este o singularitate, aproape indivizibilă care iradiază în toate fiinţele şi că fiecare dintre noi, cei care se află aici împreună, fiecare fiinţă de pe Pământ, fiecare fiinţă din cosmos este conştientă datorită acestei lumini indivizibile, neîntrerupte a conştiinţei – mintea aflată în starea ei naturală nemărginită şi infinită.

Apoi, zburând pe aripile acestei minţi infinite, ca prin vastitatea unui ocean fără fund, înţelegem toţi că suntem de fapt unul şi că această fiinţă conştientă, tăcută, absolută, infinită şi eternă se află în toate lucrurile, iradiază în fiecare atom, mişcă fiecare foton, iluminează fiecare suflet, străluceşte în fiecare stea.

Vedem în această clipă cǎ toată creaţia şi tot ce există reprezinţǎ aceeaşi conştiinţă care străluceşte, se mişcă, rezonează în forme unice. Totul este unul, indivizibil, etern.

În câmpul acestei conştiinţe absolute descoperim că ea este infinită pentru cǎ se află dincolo de spaţiu, nu este limitată de nici un punct din timp şi este eternă.

Totuşi, în deplinătatea sa, fără a fi divizată, ea este prezentă în orice punct în spaţiu şi din timp şi aceasta ne arată starea de perfecţiune divină, de armonie perfectă. Astfel centraţi în această conştiinţă, care este infinită, începem sǎ explorăm structura cosmosului. Descoperim cǎ această conștiinţǎ omniprezentă şi creaţia infinită este un singur lucru, şi totuşi în sfera relativului există distincţii.

După ce ne-am localizat în această minte cosmică infinită, să privim nivelul perfect al manifestării sale în timp ce această Fiinţă infinită şi Minte eternă, prin operarea propriei lor voinţe, iau forma Creatorului, trecând apoi pe tărâmul infinităţii, aspectul creator al acestor Minţi şi Fiinţe infinite există ca sursă primară care manifestă şi menţine întregul univers şi întreaga creaţie.

Primul lucru care emană din această Minte infinită și absolută este un sunet, un gând, vibraţia sunetului a ceea ce conţine sămânţa sunetului şi ideea a tot ce a fost, este şi va fi.

Din acest gând primar care este emis din Indivizi­bilitatea infinită şi divină a fiinţei conştiente a Minţii Divine, vedem cum cosmosul devine manifest. Şi din acest gând primar generat de zorii eternităţii, vedem în acest gând şi sunet originar, gândul şi sămânţa tuturor lucrurilor, locurilor, ideilor, structurilor, formelor, sunetelor – tot ce poate fi, va fi şi a fost vreodată în toată creaţia.

Prin urmare, percepem acest gând şi sunet primar – care sunt indivizibile – diferenţiat într-un număr infinit de realităţi. Şi în una dintre ele vedem o stea, în alta un mǎr. În alta vedem individualitatea şi sinele nostru, în alta prietenii noştri, în alta iarba, în alta lupul, în alta Pământul, în alta numeroase lumi…

Astfel, în progresie infinită, formele ideii-sǎmânţǎ, fiecare cu propriul ei gând şi sunet originar emise de acest gând absolut, prin operarea voinţei Creatorului se dezvoltă gradat din această Fiinţă eternă tăcută.

În timp ce percepem cum manifestarea lor creşte vedem în această Fiinţă măreaţă cea mai pură Lumină.

Din acest gând originar și sunet elementar se naşte forma luminii perfecte, forma perfectă, care are în ea toată creaţia, iar creaţia cosmică infinită, inundată în lumină, apare şi se dezvoltă în viziunea noastră.

În această Lumină perfectă vedem apoi forma a tot ce poate fi. În acest univers de lumină – ocean de lumină infinită – vedem că fiecare formă este manifestă şi corespunde sunetului şi vibraţiei gândului în cazul unui măr, emis din gândul şi tonul originar, privim forma de lumină astrală a unui măr. Procedăm în acelaşi mod în cazul fiecărui lucru creat, fie că e vorba de un lup, copac, stea sau lume. Totul este acolo, atât în indivizibilitatea sa perfectă cu mintea conştientă a Creatorului, care l-a creat, cât şi în deplinătatea sa ca perfectă creaţie, mai întâi în gând, apoi în formă şi lumină.

Astfel vedem cum această lumină infinită se extinde și devine diferenţiată, lumile celeste vaste se dezvoltă în fața ochilor noştri, iar lumile infinite şi divine se întind în jurul nostru, în toate direcţiile, infinit în spaţiu şi timp.

Privim în acest mod structura şi lumina tiparului celest al întregii creații, precum şi tot ceea ce există în lumea schimbării şi a expresiei timpului şi spaţiului.

Descoperim că în acest univers al luminii există sunetul perfect şi ideea-sămânţă a fiecărui lucru şi în fiecare sunet există sunetul originar, iar în timp ce ne afundǎm mai adânc, vedem cum Creatorul însuşi face sǎ se manifeste întreaga creaţie, manifestându-se în ea, această minte conştientă nemărginită, datorită căreia suntem conştienţi în acest moment, timp şi spaţiu.

Vǎzând acest lucru limpede în fiinţa noastră, urmǎrim apoi cum creația materialiǎ ţinută prin forma cristalinǎ delicată a universului de lumină astrală şi, emanând din tiparele formei din universurile astrale de lumină, se naşte forma energetică de bază care susţine fiecare atom, fiecare electron, toate forţele creaţiei cosmosului material.

Și astfel vedem cum se nasc, se manifestă şi sunt exprimate din această creaţie celestă vastă, universurile diferenţiate şi perfecte de lumină şi apoi realitatea fizică a universului exprimat.

Vedem apoi propria noastră stea. Soarele, cum se naşte din acest soare astral perfect, care s-a născut din cea mai măreaţă Lumină care posedă în sine forma ideii perfecte din soare, provenită din sunetul şi gândul originar, emis de voinţa suverană a Creatorului infinit.

În cazul fiecărui lucru pe care îl contemplăm, vedem cum se dezvoltă în faţa noastră, fie cǎ e vorba de un fir de iarbă, un animal, de propriile noastre indivi­dualităţi şi trupuri, lumile îndepărtate cu fiinţe înzestrate, ca şi noi, cu conştiinţă – toate emise din acest tipar perfect al universurilor astrale de lumină, care se naște din lumina măreaţă şi din cel mai fin nivel de lumină celestă emise de cel mai măreţ gând – gândul originar care conţine prima emanare a sunetului provenit din infinitatea eternităţii.

În timp ce ne afundăm mai mult, rămânem la marginea infinitului, atemporalităţii şi eternităţii.

Aşadar, vedem această unitate perfectă între Mintea infinită, datorită căreia suntem conştienţi, şi propria noastră existenţă.

Iar conştiinţa care ne face pe fiecare dintre noi sǎ fim conştienţi nu poate fi niciodată separată de această Fiinţǎ conştientă singulară, care există în toate lucrurile; nu suntem niciodată divizaţi şi niciodată separaţi de nimic.

Şi apoi, în timp ce ne uităm în toate direcţiile din jurul nostru, contemplăm o ordine divină perfectă şi felul în care această Fiinţă măreaţă a trimis din când în când pe Pământ şi în alte lumi întrupări sau Manifestări ale divinităţii ei, care aduc la viaţă lumi întregi, revărsând în creaţie o nouă primăvară.

Suntem inundaţi de fericire atunci când vedem cǎ a sosit timpul unei noi primăveri şi când o nouă eră de o mie de ani de pace neîntreruptă şi de înălţare spirituală se naşte pe Pământ şi în întregul cosmos.

Văzând apoi, în perfecţiunea creaţiei, Creatorul şi Mintea Infinită, realizăm acum adevărul cǎ fiecare lucru creat este o poartă spre infinit şi că Fiinţa nemărginită şi infinită este cu adevărat omniprezentă, omniscientă, veşnică în fiecare punct din spaţiu şi timp şi la fiecare nivel al creaţiei. Şi că într-adevăr, cuprinsă în noi şi în toate lucrurile, ea este o hologramă perfectă a tot ceea ce există.

Întregul univers este cuprins în noi, iar indivi­dualităţile noastre, care sunt parte a creaţiei, provin de la Creator. Cea mai înaltă stare spirituală de conştientizare a noastră este aceea de a fi precum totul şi în acelaşi timp nimic şi de a rămâne complet nemişcaţi.

Descoperim astfel cǎ suntem ferestre limpezi prin care lumina infinită a Fiinţei măreţe străluceşte. Iar Mintea conştientă prin care suntem lucizi în aceasta clipă este Fiinţa eternă, Sinele infinit, Mintea cosmică, din care toate lucrurile, timpul, spaţiul emană.

Acum să ne odihnim mintea în punctul primei emanaţii, unde conştiinţa începe sǎ devină existenţă relativă, atunci când absolutul rezonează în existenţa relativă a cosmosului şi creaţiei. Vedem că în acest gând măreţ se află ideea-sămânţă a întregii cunoaşteri. Şi la acest nivel, orice lucru poate fi cunoscut. Aici există toată cunoaşterea; fiecare ştiinţă, artă, fapt, adevăr. Şi această cunoaştere perfectă este cuprinsă în realitatea omului şi reprezintă o fântână care poate genera toată cunoaştereǎ, întreaga ştiinţă şi adevărul suprem. Putem învǎţa să ajungem în acest punct, în acest loc non-spaţial din noi şi să vedem adevărul, sǎ scoatem la lumină fiinţele, să cunoaştem faptele şi să percepem realitatea.

Pe aripile acestei Minţi conştiente infinite noi realizăm că suntem integraţi în armonie perfectă, că suntem indivizibili, că fuzionăm cu fiecare punct din spaţiu şi timp. Folosind delicat şi în mod subtil liberul arbitru dat nouă de către Creator, în concordanţă cu voinţa divină, orice lucru este posibil şi orice viaţă este îmbunătăţită. Întorcându-ne cu umilinţă spre această Fiinţă nemărginită, putem apoi sǎ percepem un punct îndepărtat din spaţiu sau timp şi putem realiza astfel ceea ce se întâmplă în acel loc şi timp.

Prin urmare, e posibil să adormim într-o noapte şi să percepem ce se va întâmpla în ziua, anul sau secolul următor, pentru că în noi este cuprins tot spaţiul şi timpul. Natura minţii din noi este omniprezentă în orice punct al creaţiei – în orice punct din spaţiu şi timp.

Astfel, vedem cǎ totalitatea universului ne este deschisă pentru că cea mai măreaţă Minte, Fiinţa conştientă singulară, se află în noi toţi. Iar acest ocean infinit de conştiinţă, care nu poate fi divizat niciodată, este motivul pentru care suntem conştienţi. Este motivul pentru care suntem veşnic conştienţi. Şi dacă rămânem tăcuţi şi imobili, putem percepe această Minte tǎcutǎ şi putem medita asupra adevărului, putem vedea orice punct din spaţiu, putem pune orice întrebare şi afla răspunsul la ea. Din acest motiv, noi – adică toate fiinţele inteligente evoluate – dispunem de capacitatea de a fi una cu Fiinţa nemărginită, de a ne folosi liberul arbitru pentru a discerne voinţa divină şi de a ne pune în slujba planului divin.

Aceasta este împlinirea noastră maximă ca fiinţe. Cat timp ne aflăm pe Pământ, suntem chemaţi sǎ răspundem nevoilor acestui timp şi loc, deşi realizăm că locuim în acest cămin etern şi spaţiu infinit.

Din această Fiinţă conştientă, profundă şi veşnică, pe aripile conştiinţei infinite ne înălţăm in cerul de deasupra noastră, suntem una în spirit, iar acest spirit este indivizibil. În această Minte infinită, vedem Pămân­tul însuşi ca o planetă albastră, minunată, scufundată în infinitatea spaţiului.

Pământul este şi el o fiinţă conştientă. Vedem această fiinţă conştientă şi ne simţim una cu ea, ca şi copiii săi şi în acelaşi timp perfect uniţi cu conştiinţa din care îşi derivă propria sa existenţă. În timp ce ne uităm în jur pe Pământ, vedem spaţiul sistemului nostru solar, surorile şi fraţii Pământului, celelalte planete şi Soarele- Tată. Vedem spaţiul din jurul nostru plin de lumină şi energie infinită, care nu este gol, ci plin şi nu este mort, ci conştient.

Vedem cǎ întreg spaţiul este conştient. Purtaţi pe aripile acestei conştiinţe, care se află şi în noi, ne înălţăm prin infinitatea spaţiului şi contemplăm nenumărate lumi, vedem întreaga spirală a galaxiei Căii Lactee şi, avansând, ajungem în spaţiul intergalactic şi vedem miliarde de galaxii, lumi infinite care se întind dincolo de noi, şi totuşi în noi înşine, iar integritatea acelui spaţiu nemărginit este vastul ocean mental din noi.

Suntem mereu una cu această Fiinţă cosmică şi mereu conştienţi prin intermediul Minţii cosmice. Putem călători în voie prin cosmos, putem contempla orice lume şi putem vedea orice sistem solar.

În această stare de conştiinţă cosmică, vedem dincolo de universul material conştient şi infinit universurile astrale infinite de lumină, iar dincolo de ele, forma ideii şi sunetului perfecte care susţin formele de lumină şi cosmosul material infinit. Suntem una cu Creatorul şi una cu creaţia.

Înţelegem atunci că atât Creatorul, cât şi creaţia sunt indivizibili. Şi cǎ în noi înşine suntem veşnic indivizibili. În această stare de unitate, chemăm tărâmul celest, fiinţele angelice. Manifestările divine şi fiecare fiinţă conştientă şi spirituală din cosmos să ni se alăture în timp ce contemplăm Pământul şi îi invităm aici. Realizǎm că Pământul a ajuns la un moment de evoluţie spirituală. Şi ne rugăm Dumnezeului infinit, în timp ce apoi toţi ne concentrăm asupra Pământului, sǎ trans­forme întunericul prin iluminare, să trimită în fiecare inimă egoistă, iubirea infinită a divinului, iar acolo unde e ură, aceasta să fie înlocuită de afecţiune şi iubire, şi acolo unde e lăcomie şi egoism, să fie înlocuite de altruism şi generozitate.

Aceste forţe de pe Pământ care rătăcesc în ignoranţa urii şi lăcomiei, le vedem transfigurate de lumina cunoaşterii, iubirii şi pǎcii.

În miezul realităţii Pământului şi oamenilor săi, vedem cum răsare o minunată lumină aurie iar Pământul este transformat într-o grădină a păcii. Progresând din acest punct, Pământul devine una dintre diademele creaţiei, unul dintre depozitele adevărate ale păcii şi cunoaşterii din cosmos.

În această stare de pace, toate popoarele îşi întorc privirea spre Pământ şi sunt inundate de bucurie pentru că timpul împlinirii promisiunii umanităţii a sosit iar noi ne aflăm aici pentru a fi martori acestui moment şi a-l transforma în realitate.

Vedem cum ni se alătură fiinţe celeste, astrale şi extraterestre şi toţi oamenii buni de pe Pământ ni se alătură atunci când ne exercităm voinţa pentru a fi una cu Fiinţa divina prin aducerea la realitate a unei perioade de înălţare spirituală şi de pace neîntreruptă timp de mii de ani.

Acum rămânem în tăcere şi vedem cum ni se alătură tărâmul angelic fiinţele celeste, lumile astrale în care se află strămoşii noştri şi fiinţele din diferite lumi. Vedem că ni se alătură şi fiinţe extraterestre şi că există oameni pe această planetă ce ni se alătură prin gând conştient şi rugăciune. Păstrăm în noi acest gând şi această viziune de a inunda întreaga lume cu această lumină aurie, aducând astfel vremurile de pace, iar toate zgomotele de arme ale războaielor vor fi reduse la tăcere şi toată suferinţa va lua sfârşit.

Nedreptatea va face loc dreptăţii, sărăcia abun­denţei și de la distrugere vom ajunge la o epocă de creaţie minunată şi perfectă şi la o ordine socială perfectă şi ideală.

Când realizăm aceasta, suntem siguri că schimbarea va veni. Vedem cǎ ni se alătură lumi infinite şi divine. A venit timpul ca metodele vechi şi corupte să nu mai fie folosite, vechea ordine să fie anulată şi o nouă lume să se nască, o lume caracterizată de indivizibilitate, pace şi înălţare spirituală neîntreruptă timp de mii de generaţii de copii pe Pământ.

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Spiritualitate

BRUMAR ADUCE SANATATE

Pâș-pâș-pâș pe furis, Doamna Toamna isi cam ia talpasita. Si lasa loc,
Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate