Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Reflectiile unui maestru despre istoria umanitatii

in Limba romana

carti11

Câtva timp în urmă, la o sesiune de studii cu Ramtha, discutam cu partenera mea ceea ce Ramtha tocmai ne învăţase. Obosisem să fiu filozof toată viaţa şi probabil şi multe alte vieţi. I-am spus că vreau să-i experimentez cunoştinţele, să trăiesc adevărul învăţurilor, să nu mai fiu ipocritul care are cheile, dar nu deschide uşile. Îmi amintesc că îi spuneam: “Nu mai vreau să mai propovăduiesc nimănui şi nici să mai scriu vreo carte. Nu vreau să mai scriu vorbe sofisticate despre nimic, niciodată. Vreau să devin un adevărat master “(am să folo­sesc acest cuvânt, care înseamnă “maestru şi stăpân“, deci pentru mine, mai mult decât cuvântul “maestru “). Am observat că Ramtha ascultă discuţia noastră şi zîmbea ca un soa­re strălucitor.

La scurtă vreme după acel incident, Ramtha mi-a cerut să tipăresc o colecţie comprehen­sivă a învăţăturilor lui. Şi atunci mi-am amintit ce-i spusesem partenerei mele la cursul trecut. (Ramtha obişnuieşte să cearã la cursuri studenţilor să comenteze cu vecinul ceea ce el tocmai a spus, atunci când vede în aura sau minţile audienţei că este confuzie. Şi de pe scenă priveşte în sală şi îi aude pe toţi ce spun sau gândesc, iar dacă încă marea majoritate nu a înţeles, mai explică o dată).

Am înţeles că această sarcină nu putea fi îndeplinitã de un teolog, antropolog sau teoretician din afară, ci de un elev a “Marii Lucrari”, cu dorinţa de a experimenta şi pune în practică ade­vărul şi conţinutul acestor învăţături. Numai cînd începi să explorezi cu sinceritate această filozofie începi să înţelegi şi să cuprinzi adîncimea ei, lumina şi strălucirea acestor perle de înţelepciune. Este cu adevărat o călătorie personalã către autodescoperire, care nu se poate cuprinde în cuvinte. Doar cel care o trăieşte poate înţelege.

Mai târziu Ramtha mi-a cerut să scriu comentarii la fiecare capitol, despre felul cum învăţăturile lui răspund la întrebări fundamentale despre existenţa umană de-a lungul secolelor. Adeseori felul în care Ramtha înţelege natura realităţii şi ne-o explică nouă, ne ajută la interpretarea mai corectã a filozofiilor antice, a ritualurilor, religiilor şi chiar a ştiinţei. Comentariile introductorii intenţionează să sugereze un mod de apropiere celor interesaţi în învăţaturile lui Ramtha şi în experimentarea lor. Ele sunt menite a fi un instrument ajutător pentru cei interesaţi să înţeleagă enorma profunzime a învăţăturilor lui şi contribuţia lor la înţelepciunea rasei umane.

Învăţăturile lui Ramtha sunt un sistem metafizic de gândire unic.Este nevoie de o foarte atentã examinare şi consideraţie ca să poţi înţelege în profunzime. Ele sunt metafizice în natură, pentru că se adresează întrebărilor fundamentale despre existenta umanităţii şi persoana umană, despre originile şi destinul nostru, despre natura binelui şi răului, suflet, moarte şi viaţă, despre lume şi relaţiile noastre cu alţii.

Formatul în care Ramtha îşi prezintă învaţăturile, este intrinsec cu mesajul lor. Ele nu sunt doar o disertaţie pe o anume temă şi nici o analizã intelectualã, aşa cum nu sunt nici dezvăluite de adevăr care cere ascultare oarbă. Învăţăturile lui Ramtha nu sunt o nouă religie şi nici nu pun bazele unei noi biserici. Ele sunt un sistem de gândire ce conţine elemente, mecanisme care îngăduie individului să verifice şi să experimenteze conţinutul lor. Cu alte cuvinte, acest aspect unic al învăţăturilor, îngăduie filozofiei, sau conceptelor despre realitate să fie experimentate şi să devină înţelepciune despre natura realităţii

Această calitate deosebită a sistemului de gândire a lui Ramtha se aseamănă iniţierilor, ştiinţelor sacre, practicate de şcolile antice de mister din Grecia, Egipt şi Estul Mijlociu, şcolile gnostice antice din Estul Mijlociu şi Europa. Este important de notat că această caracteristică desebeşte învăţăturile lui Ramtha de şcolile filozofice tradiţionale din lumea vestică. Metodele ştiinţifice sunt limitate la cunoaşterea fenomenelor care pot fi observate şi verificate prin intermediul simţurilor corpului fizic. Orice în afară acestor limite este considerat mit şi folclor.

Cu alte cuvinte natura realităţii şi persoana umană nu sunt nimic mai mult decât natura ei fizicã şi materială, un exemplu care face studiul lui Sigmund Freud despre psihanaliză şi profilul psihicului uman.

Corpul fizic şi lumea materială în gândirea lui Ramtha, sunt numai un aspect al lumii ireale. De fapt ele sunt numai produsul, efectul, conştiinţei şi energiei în lumea reală. Persoana umană este cel mai bine descrisă ca “conştiinţă şi energie care crează natura realităţii”. Lumea fizică este doar unul din cele 7 nivele de expresie a conştiinţei şi energiei, Ramtha foloseşte termenul de observator din fizica quantică ca să explice conceptul de conştiinţă şi energie. El mai foloseşte şi conceptul de Dumnezeu ca şi creator şi suveran – pentru a descrie persoana umană ca şi conştiinţa şi energie.

Este uşor pentru multe sectoare ale civilizaţiei de astăzi să nege învăţăturile lui Ramtha, datorită felului foarte neobişnuit în care el le prezintã. Din nefericire, este foarte obişnuit să ataci un mesaj neconvenient judecând forma de prezentare. Marketingul, comunicaţiile, publicitatea, sunt exemple sublime.

Formatul neobişnuit în care Ramtha îşi prezintă învăţăturile, nu este de loc arbitrar şi superficial. El subliniază cã pentru a cuprinde şi înţelege mesajul, este foarte important să devii conştient de paradigmele gândirii, de rădăcinile ideilor preconcepute, inconştiente şi tiparele în care noi percepem şi evaluãm realitatea. Tehnicile pe care el le predã pun la încercare individul şi le oferă totodată şi instrumentele prin care el îşi dă seama de ideile preconcepute prin care el percepe realitatea.

Scopul lui Ramtha este de a lărgi perspectiva minţii ascultătorului, de a-l face pe acesta să trăiască realitatea cu mai multã profonzime, nelimitat, conştient, ca şi de a dărui ascultătorului un spectru mai amplu de potenţial pentru experienţă, decât a fost posibil pânã acum.

Cel mai controversat aspect al învăţăturilor lui Ramtha este modul în care el a ales să-şi prezinte mesajul către omenire. Prin prezentarea filozofiei sale, ca fruct al experienţei şi adevărului său personal, el subliniază, că el însuşi este întruparea acestei filozofii, reprezentarea vie şi manifestarea gândului sãu. El spune că este un Zeu (Dumnezeu nemuritor, conştiinţă şi energie, şi a trăit ca şi fiinţă umană cu 35000 de ani în urmă pe demult dispărutul continent Lemuria. În acea viaţă, el şi-a pus întrebări despre existenţa umană şi despre menirea vieţii, şi prin propria observare, reflecţie şi contemplare a devenit iluminat şi a cucerit lumea fizică şi moartea.

A găsit un mijloc de a-şi lua corpul fizic cu el la un nivel al minţii în care adevărata lui esenţă (ca şi conştiinţă şi energie), să rămână complet conştiientã, complet liberă şi nelimitată pentru a putea sã experimenteze toate aspectele creaţiei şi să continue să facă necunoscutul cunoscut („Ramtha spune că încarnarea sufletelor pe acest plan – material – are scopul de a face necunoscutul cunoscut, şi de aceea trăim un lanţ de vieţi prin care trebuie să experimentăm tot ce se poate trăi şi să acumulăm toată înţelepciunea, ca apoi să ne putem întoarce „ acasă” ).

El numeşte acest process “ascensiune”.

Faptul că el nu mai este limitat de corpul fizic, îngăduie conştiinţei şi energiei să interacţioneze cu lumea fizică în alte forme. Adeseori el se referă la sine ca fiind vântul care împinge norii, sau dimineaţa, sau un străin, ori un cerşetor pe stradã observâd civilizaţii care vin şi trec, sau orice altceva conştiinţa îndrăzneşte să-şi imagineze.

El îşi comunicã învăţăturile printr-un fenomen pe care îl numeşte canalizare. A fost Ramtha cel care a făcut acest termen cunoscut. El foloseşte corpul lui JZ Knight (se citeste Gezi Nait), pentru a se canaliza pe sine şi a preda învăţăturile în persoană. Un canal este diferit de un medium prin aceea cã, canalul nu este intermediar între conştiinţa care vine prin el şi audienţă.

Canalul nu rămâne în transă, sau o altă stare alterată în timp ce canalizeazã, el îşi părăseşte complet corpul, ca atunci când cineva moare, şi îngăduie conştiinţei care vine să aibă control complet asupra mişcărilor şi tuturor funcţiilor corpului. În timp ce este canalizat de JZ Knight, Ramtha poate deschide ochii, merge, dansa, mânca şi bea, râde, vorbi şi preda studenţilor. JZ Knight este singurul canal pe care el 1-a ales şi pe care el îl va folosi vreodată pentru a-şi aduce mesajul.

Alegerea lui de a canaliza printr-o femeie şi nu de a-şi folosi propriul corp, este cu scopul de a sublinia că Dumnezeu şi divinitatea nu sunt prerogative masculine, că femeia este în egală măsură o expresie a divinitaţii, capabilã de geniu şi de a deveni Dumnezeu – realizat. Un alt scop este acela de a ne face să înţelegem că important în filozofia lui nu este divinizarea mesagerului sau a unei feţe – ceea ce a cauzat căderea atâtor eforturi de iluminare în trecut – ci de a asculta mesajul însuşi. Totodată el vrea sã spună că adevărata esenţă “umană” nu este limitată la corpul fizic sau la un anume sex.

Fenomenul de canalizare a fost făcut posibil ca atare de sistemul de gândire a lui Ramtha. Cu alte cuvinte canalizarea prin persoana lui JZ Knight, aşa cum are ea loc, este posibilă numai dacă învăţăturile lui Ramtha sunt adevărate.

Veracitatea acestui fenomen subliniază adevărul mesajului lui Ramtha. Acesta este un punct foare important de considerat, deoarece ştiinţa a dezvoltat teste şi echipament care pot studia fenomenul de canalizare din punct de vedere fiziolofic, neurologic şi psihologic.

În 1996 un distins grup de savanţi în medicină, psihologie, sociologie şi experţi în religie au studiat-o pe JZ Knight înainte în timpul şi după canalizarea lui Ramtha. După ce au terminat studiul ştiinţific pentru care au folosit cele mai moderne tehnici şi echipamente posibile, au concluzionat că rezultatele sunt atât de dramatice încât exclud categoric posibilitatea prefăcătoriei, a schizofreniei sau multiplei personalităţi. Ramtha se străduieşte să facă pe toţi cei din audienţă să înţeleagă totul, de aceea el insistă în importanţa ca studenţii să explice cu glas tare unul altuia fiecare capitol din învăţături, în timp ce el citeşte minţile lor, vede în aura lor dacă au înţeles şi pregăteşte explicaţii ca să înţeleagă fiecare, după pregătirea şi nivelul lor de înţelegere. Uneori el angajează audienţa la profundă contemplare filozofică, alteori dramatizează sau glumeşte pe tema respectivă pentru a mări impactul cu audi­toriul şi posibilitatea de înţelegere a acestuia.

Odată ce aspectul filozofic al învăţăturii a fost predat, Ramtha iniţiază studentul în acele cunoştinţe, pentru ca acestea să poată fi transformate în experienţa personală şi apoi în înţelepciune. Aceste iniţieri au forma unor diverse discipline concepute de el, prin care studentul are ocazia de a obţine cunoaştere. Ramtha este deosebit de alţi învăţători în acest aspect. El işi ia rolul de Maestru – învăţător şi hierofant -un învăţător care are puterea de a manifesta ceea ce spune şi intenţionează. Acestã este un aspect foarte important al învăţăturilor lui, care le leagă de mişcarea filizofică şi gnostică ale şcolilor antice de mister (ocultism).

Fără îndoială că o observare mai atentă a sistemului de gândire a lui Ramtha, aratã o clară deosebire în forma şi conţinut de ceea ce este cunoscut ca şi gnosticism şi filozofia şcolilor de ocultism antice. Ramtha însuşi numeşte sistemul lui de gândire: “Şcoala de iluminare, de înţelepciune antică, dedicată Marii Lucrări”. Marea lucrare, este partea de aplicare practică a învăţăturilor lui, prin care studentul poate cunoaşte el însuşi şi deveni iluminat.

Cunoscând toate acestea, cititorul trebuie să înţeleagă că învăţaturile lui Ramtha în forma tipărită sunt lipsite de elementul dinamic, de inflexiunile vocii, de învăţaturile fără cuvinte, de acţiunea momentului în care au fost predate. Ramtha completează limbajul pe care îl foloseşte cu cuvinte inventate de el, a căror înţeles devine foarte clar în context şi care au scopul de a face mai uşoară înţelegerea.

Învăţăturile lui Ramtha acoperă un vast număr de subiecte cu concepte funda­mentale ale propriului său sistem de gândire. În repetate ocazii, el spune că totalitatea învăţăturilor lui poate fi cuprinsă în afirmaţia: “Tu eşti Dumnezeu.” Dar cum putem noi interpreta acesta afirmaţie? Probabil că există atâtea definiţii ale cuvîntului “Dumnezeu”, cîţi oameni sunt pe pământ.

Ca sã înţelegem corect învăţăturile lui Ramtha, este de importanţă crucială să devenim conştienţi de con­ceptul propriu asupra termenului, ca şi de deosebirea cu înţelesul pe care i-l dă Ramtha.

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Latest from Limba romana

Scrisul de mana

Au existat cândva tocul, stiloul, pixul, creionul. Și foile dictando sau de
Mergi la Sus

Politica cookies Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate