Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Tag archive

fonetica

Gramatica

in Limba romana

1)Sinonimele sunt cuvintele care au forma diferita si aceelasi inteles. 2)Omonimele sunt cuvintele cu aceasi forma si mai multe intelesuri. 3)Antonimele sunt cuvintele care au forma diferita si inteles opus. 4)Cuvintele polisemantice sunt cuvintele care inseamna mai multe lucruri dar total diferite. 5)Paronimele sunt cuvinte cu forma asemanatoare si inteles diferit. 6)Derivarea cuvintelor se face…

Citeste mai mult

Unitatea si individualitatea limbii romane

in Limba romana

Definită genealogic, româna este latina vorbită neîntrerupt în spaţiul Carpaţilor şi al Dunării de Jos1; este o limbă vorbită cu conştiinţa continuităţii în timp, de la colonizarea romană până astăzi2, o limbă care se situează, în toate fazele evoluţiei ei, în opoziţie cu celelalte limbi din sud-estul Europei. Este un lucru ştiut că în epoca…

Citeste mai mult

Fonetica si ortografie

in Limba romana

Fonetica studiază producerea, transmiterea şi receptarea sune– telor, din care se articulează, din aproape In aproape, toate celelalte unităţi ale limbii. Sunetele sunt privite ca fenomene fizice şi fiziologice, accentul căzând pe conţinutul lingvistic şi pe variaţia Inregistrată de unităţile fonice. Perspectiva studiului poate fi a emiterii sau a receptării sunetului şi, In funcţie de…

Citeste mai mult

Fonetica si stilistica

in Limba romana

Stilistica este ştiinţa care are ca obiect de studiu mijloacele de expresie ale vorbirii unei comunităţi, considerate din punct de vedere afectiv (Bally 1909: 16), incluzând aici şi mijloacele lingvistice folosite de un scriitor pentru a obţine anumite efecte de ordin artistic (Iordan 1975: 11). Raportându-ne la stilistica expresivităţii (Munteanu 1972) şi considerând expresivitatea limbii…

Citeste mai mult

Fonetica si dialectologia

in Limba romana

Capitolul de faţă trimite la o realitate fonetică, considerată în sincronie sau în diacronie, derivată din uzul limbii, din exerciţiul de comunicare. Fiind vorba, în primul rând, de varietate la nivelul expresiei ca formă, trimiterile vor fi, preponderent spre ceea ce numim schimbare, condiţionată sau necondiţionată. ”Limba funcţionează sincronic şi se constituie diacronic” afirmă Eugen…

Citeste mai mult

Fonetica şi morfologia

in Limba romana

Unele elemente de ordin fonetic se folosesc cu valoare gramaticală, iar alteori regulile gramaticale impun modificări ale corpului fonetic al cuvântului. În flexiune apar situaţii în care alternanţele fonetice însoţesc deosebiri de formă marcate prin afixe: ţară/ţări, cară/cărăm, casă/căsuţă. Alteori, alternanţele se confundă cu desinenţele1: cireş/cireşi. În limba română literară ele pot constitui numai în…

Citeste mai mult

Ortografia

in Limba romana

Ortografia este o disciplină lingvistică având ca domeniu sistemul de norme referitoare la scrierea unei limbi literare, accepţia etimologică fiind de ”scriere corectă”. Normele preexistă uzului scris, au caracter oficial, se elaborează, se impun şi se aplică prin convenţie explicită, fiind consemnate şi explicate în lucrări ştiinţifice speciale (îndreptare, dicţionare). Normele ortografice corespund parţial normelor…

Citeste mai mult

Silaba

in Limba romana

Silaba reprezintă secvenţa fonică minimală, caracterizată printr-un singur accent, plasat întotdeauna în acelaşi loc. Locul fix al accentului în silabă (spre deosebire de cuvânt, unde poate fi mobil) este determinat de structura acesteia, care include un nucleu sau centru, reprezentat în mod obişnuit de o vocală1 – singura componentă susceptibilă de a primi accentul –…

Citeste mai mult

Sistemul consonantic

in Limba romana

Consoanele sunt sunete a căror emitere presupune intervenţia în calea curentului fonator a unui obstacol reprezentat de închiderea şi/sau de constricţia canalului într-un anumit punct. Prezenţa obstacolului face ca rostirea consoanelor să fie caracterizată prin zgomote specifice. Consoanele sunt, ca şi vocalele, unităţi segmentale, dar spre deosebire de acestea, nu pot avea rol de centru…

Citeste mai mult

Sistemul fonematic al limbii romane

in Limba romana

Vocalele sunt sunete a căror emitere presupune vibraţii periodice ale coardelor vocale şi absenţa oricărui obstacol în calea curentului fonator; sunt unităţi segmentale cu rol de centru silabic şi pot primi accent. În limba română, vocalele sunt în număr de 7: [a, e, i, o, u, ă, î]. Emil Petrovici propune două variante în ceea…

Citeste mai mult

Fonetica si fonologie

in Limba romana

În comunicarea umană, pentru a transmite mesajul, emiţătorul foloseşte un cod, care, fie că este comun partenerilor, fie că este acceptat printr-o convenţie şi de interlocutori, este format dintr-un sistem de semne simbolice. În comunicarea lingvistică, semnul lingvistic, ca semn simbolic complex, este constituit din două laturi, numite de Saussure semnificant şi semnificat, iar de…

Citeste mai mult

Argument pentru o fonetică integrată

in Limba romana

Fonetica se constituie ca ştiinţă de sine stătătoare la începutul secolului al XX-lea, datorându-şi apariţia curentelor structuraliste. Precursorii foneticii aparţin secolului anterior, dar putem vorbi despre preocupări pentru studiul sunetelor mult mai devreme decât secolul al XIX-lea. Întoarcerea în timp se poate face până la antichitatea greacă sau la vechii indieni, ultimii anticipând chiar termenul…

Citeste mai mult

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate