Insecte cu metamorfoza incompletă

Insecte cu metamorfoza incompletă

Ordinul ortoptere

Acest ordin cuprinde insecte care au două perechi de aripi neegale; prima pereche este pergamentoasă şi aşezată în lungul corpului, de unde şi denumirea de ortoptere (orthos- drept; pteron- aripă), iar a doua pereche de aripi este membranoasă şi împăturită în formă de evantai sub prima pereche.

Aparatul bucal este specializat pentru apucat, rupt şi sfărâmat (aparat bucal masticator). Unele cum sunt lăcustele şi greierii au ultima pereche de picioare adaptată pentru a sări; la altele, ca la coropişniţă prima pereche de picioare este adaptată pentru săpat.

Înmulţirea lor se face cu matamorfoză incompletă (ou –larvă –adult).

Alte insecte înrudite cu ortopterele sunt: gândacul negru de bucătărie (Blatta orientalis), gândacul cfeniu de bucătărie (Blatta germanica), termitele, care în regiunile calde îşi construiesc muşuroaie solide şi înalte de câţiva metri, etc.

Ordinul hemiptere

Ordinul hemiptere cuprine insectele care au prima pereche de aripi jumătate chitinoase (elitre) şi jumătate membranoase, de unde şi denumirea ordinului de hemiptere (hemi –jumătate; ptera-pteron= aripă).

Înmulţirea se face cu metamorfoză incompletă.

Din ordinul acesta face parte ploşniţa cerealelor (Eurigaster), insectă foarte dăunătoare agriculturii.

Alte hemiptere sunt lipsite complet de aripi (aptere) ca ploşniţa obişnuită (Cimex lactuarius), păduchele de corp (Pediculus vestimenti), păduchele de cap (Pediculus capitis).

Aparatul bucal ale acestor insecte este adaptat pentru înţepet şi supt.

Toate hemipterele sunt dăunătoare economiei şi sănătăţii omului, unele sug sucuri din plante, iar altele sunt hemetofage, sugând sânge de la oameni şi putând transmite totodată şi boli grave.

Ordinul odonate

În acest ordin sunt cuprinse insectele cunoscute sub denumirea de libelule. Ele trăiesc lângă apele dulci. Dezvoltarea lor se face în apă, sunt deci insecte amfibii, trăind şi pe uscat şi în apă. Metamorfoza este incompletă.

Corpul libelulelor este, în general, lung şi zvelt, prezentând culori strălucitoare cu reflexe metalice albăsrtui, verzui , galbene, etc.

Aripile sunt membranoase şi transparente, fiind străbătute de numeroase nervuri fine; au aspect sticlos, sunt neegale şi îndreptate lateral. Odonatele fac parte din categoria insecte carnivore, hrănindu-se cu alte insecte (larve sau adulţi); larvele lor se dezvoltă în apă şi se hrănesc cu larvele altor insecte acvatice. Adulţii prind insecte din zbor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *